Dr. Jorrit Steehouder

Drift 6
Drift 6
Kamer 1.02B
3512 BS Utrecht

Dr. Jorrit Steehouder

Universitair docent
Geesteswetenschappen
030 253 6493
j.steehouder@uu.nl

Jorrit Steehouder is docent aan de Universiteit Utrecht met een focus op de geschiedenis van de internationale betrekkingen en Europese integratie. Van 2016 tot 2020 werkte hij binnen het door de NWO gefinancierde project 'Blueprints of Hope: Designing Post-War Europe; Ideas, Emotions, Networks and Negotiations (1930-1963)' onder leiding van prof. Beatrice de Graaf, prof. Mathieu Segers en prof. Peter-Ben Smit. Hier deed hij onderzoek naar de wortels van de Europese economische en monetaire samenwerking tussen 1919 en 1950. Hij verdedigde zijn proefschrift 'Constructing Europe. Blueprints for a New Monetary Order, 1919-1950' in januari 2022. Momenteel bereidt Jorrit het manuscript voor op publicatie. Zijn verdere onderzoeksinteresses zijn, naast Europese integratie, de geschiedenis van diplomatie, Europa's sociaal-economische geschiedenis en Europese regeringen-in-ballingschap.

In 2019 ontving Jorrit de Henri Rieben Scholarship van de Fondation Jean Monnet pour l'Europe in Lausanne, Zwitserland.