dr. José de Kruif
J.deKruif@uu.nl
Gegenereerd op 2018-07-22 06:41:13


Profiel

In 1992 afgestudeerd in de sociale en economische geschiedenis (cum laude). In 1999 gepromoveerd in de cultuurgeschiedenis. Voor dit proefschrift en mijn overige werk, kreeg ik in 2002 de Keetje Hodshonprijs van de Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen. In 2004 kreeg ik een VIDI onderzoeksbeurs van NWO waarmee mijn pershistorisch onderzoek werd gefinancierd.

Als expert op het terrein van Digital Humanities, ben ik sinds 2013 teamleider van het Digital Humanities lab van de UU

Strategische thema's / focusgebieden
Wetenschappelijke expertises

Gegenereerd op 2018-07-22 06:41:14
Curriculum vitae Download PDF
Gegenereerd op 2018-07-22 06:41:14
Alle publicaties
  2017 - Wetenschappelijke publicaties
de Kruif, J. (02-11-2017). De Leesmens. De geschiedenis van een ziekte. In Wim van Anrooij & Paul Hoftijzer (Eds.), Lezen in de Lage Landen. Studies over tien eeuwen leescultuur. (pp. 271-277) (7 p.). Hilversum: Uitgeverij Verloren.
de Kruif, J. (01-10-2017 01-10-2018) Member NWO (External organisation) NWO VIDI committee Historische Wetenschappen 2017-2018
  2016 - Overige resultaten
de Kruif, J. (13-10-2016). Digitaliseren en dan? Artificial Intelligence in het archief: Het Digital Humanities Lab.
  2014 - Wetenschappelijke publicaties
de Kruif, J. (2014). Mining Dutch History: Researching Public Debate in the Nineteenth Century. In Clare Mills, Michael Pidd & Esther Ward (Eds.), Proceedings of the Digital Humanities Congress 2012 Sheffield: HRI Digital, Digital Humanities Congress.
  2014 - Populariserende publicaties
de Kruif, J. (2014). Geschiedenis online: digitaal regionaal historisch onderzoek. Heemtijdinghen, 50 (1), (pp. 6-15) (10 p.).
  2014 - Overige resultaten
J. de Kruif (11-02-2014) Text mining for historians
  2013 - Overige resultaten
de Kruif, J. (2013). Digital Humanties Group UU website.
J. de Kruif (25-01-2013) Netwerkende historici, honderdvijftig jaar refereren in de Geschiedenis der Nederlanden (1877-2012). Text mining en netwerkanalyse.
  2012 - Wetenschappelijke publicaties
de Kruif, J. (2012). Boudien de Vries, Een stad vol lezers. Leescultuur in Haarlem 1850-1920. Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 127, (pp. 73-74) (2 p.).
  2012 - Populariserende publicaties
de Kruif, J. (2012). Boekbespreking. Een veilig slaapvertrek. Kasteel Woerden 600 jaar 1410-2010. Heemtijdinghen, 48, (pp. 36-37) (2 p.).
  2012 - Overige resultaten
J. de Kruif (22-12-2012) Text mining with SPSS PASW modeller
de Kruif, J. (2012). Weblog ICT en Onderzoek Geesteswetenschappen UU.
  2011 - Wetenschappelijke publicaties
de Kruif, J. (2011). Technische vooruitgang zoekt gretig publiek. Het boekbedrijf in de negentiende eeuw. In B. Dongelmans (Eds.), Kopij en druk revisited (pp. 221-252) (32 p.). Nijmegen: Vantilt.
  2011 - Overige resultaten
de Kruif, J. (2011). BLOG ICT en Onderzoek.
de Kruif, J. (26-05-2011). Politieke cultuur & Perscultuur textmining en digitalisering. Symposium Early Dutch Books Online.
J. de Kruif (23-06-2011) Troelstra's blunder. Textmining tools and the history of media hypes
  2010 - Wetenschappelijke publicaties
de Kruif, J. & Dongelmans, B. (2010). Technische vooruitgang zoekt gretig publiek. Het boekbedrijf in de negentiende eeuw. In B Dongelmans (Eds.), Kopij en druk revisited (pp. 230-270) (41 p.). Nijmegen: Van Tilt.
de Kruif, J. (2010). Vier eeuwen visuele verslaggeving. Overstromingen in de Lage Landen 1500-1953. Tijdschrift voor mediageschiedenis, juni 2010 (1), (pp. 30-58) (28 p.).
  2009 - Wetenschappelijke publicaties
de Kruif, J. (2009). Death shall have no dominion. Imaging flood disasters in the press. In A. Peto & K. Schrijvers (Eds.), Faces of Death. Visualising history (pp. 91-121) (31 p.). Pisa: Pisa University Press.
  2009 - Vakpublicaties
de Kruif, J. & Hamoen, C. (2009). Zelfdoding in de zeventiende eeuw. Heemtijdinghen, 45 (4), (pp. 106-110) (5 p.).
  2009 - Overige resultaten
de Kruif, J. (2009). Blog ICT en onderzoek.
J. de Kruif (14-06-2009) Death shall have no dominion. A short history of visualization of flood disasters 1599-1953.
  2008 - Wetenschappelijke publicaties
Waaldijk, M.L., Hageman, G. & de Kruif, J. (2008). Tolerance and Discrimination as Tools in Writing Women's History. In G. Hálfdanarson & S. Ellis (Eds.), Tolerance and Discrimination in Historical Perspective Pisa: Pisa University Press, in print - pagina's nog niet bekend.
de Kruif, J. (2008). Welfare politics in a Dutch Town 1750-1900. De Swaan's In care of the State Revisited. In G. Hageman (Eds.), Reciprocity and Redistribution. Work and Welfare Reconsidered (pp. 209-232) (24 p.). Pisa: Pisa University Press.
  2008 - Populariserende publicaties
de Kruif, J. (2008). Boekbespreking Woerden in 1832. Grondgebruik en eigendom. Kadastrale atlas provincie Utrecht dl. 15 Stichts-Hollandse bijdragen dl. 33. Heemtijdinghen, 43 (3), (pp. 10-11) (2 p.).
  2008 - Overige resultaten
  2007 - Populariserende publicaties
de Kruif, J. (2007). Boekbespreking Woerden in 1832 grondgebruik en eigendom. Heemtijdinghen, 43, (pp. 77-82) (6 p.).
  2007 - Overige resultaten
J. de Kruif (06-07-2007) Bishops and computers. Textmining nineteenth century pamphlets and newspapers.
J. de Kruif (18-05-2007) Textmining a media hype of the nineteenth century. A discussion on methodology.
  2006 - Wetenschappelijke publicaties
de Kruif, J. (2006). Gender and the History of the Book. The Case of the Invisible Widow. In dr. B. Waaldijk (Eds.), Professions and social identity. New European Historical Research on Work, Gender and Society (pp. 121-134) (14 p.). Pisa: Pisa University Press.
de Kruif, J., Meijer-Drees, M. & Salman, J.L. (2006). Het lange leven van het pamflet. Boekhistorische, iconografische, literaire en politieke aspecten van pamfletten 1600-1900. (235 p.). Hilversum: Verloren.
de Kruif, J. (2006). Kijk, er zijn veel te veel boeken. De selectiecriteria van de negentiende-eeuwse boekkritiek in tijdschriften. In prof. dr. G.J. Dorleijn & dr. K. van Rees (Eds.), De productie van literatuur. Het literaire veld in Nederland 1800-2000 (pp. 69-88) (20 p.). Nijmegen: Vantilt.
de Kruif, J. (2006). Poetry as a commodity. The practical application of network analysis. In M. van Delft & dr. F. de Glas (Eds.), New Perspectives in Book history. Contributions from the low countries (pp. 117-137) (21 p.). Zutphen: Walburg Pers.
de Graaf, R.H. & de Kruif, J. (2006). Schieten met papieren schroot. Pamfletten en dagbladpers in de negentiende eeuw. In J. de Kruif & M. Meijer Drees (Eds.), Het lange leven van het pamflet : boekhistorische, iconografische, literaire en politieke aspecten van pamfletten 1600-1900 (pp. 95-113) (19 p.). Hilversum: Verloren.
  2006 - Vakpublicaties
de Kruif, J. (2006). Utrecht research into historical readers. IGEL news (sept).
  2006 - Overige resultaten
J. de Kruif (28-11-2006) De casus 1853. Textmining for Clementine in historisch onderzoek
  2005 - Wetenschappelijke publicaties
de Kruif, J. (2005). Lezende Naties. Karakter, Tijdschrift van wetenschap, 2005 (12), (pp. 12-14) (3 p.).
  2005 - Vakpublicaties
de Kruif, J. (2005). Warrige van Wissing slaat de plank mis. Vooys, (pp. 76-78) (3 p.).
  2005 - Populariserende publicaties
de Kruif, J. (2005). Lezen. In J. Pennings, A. Pietersma & F. Vogelzang (Eds.), Na gedane arbeid. Gids voor de geschiedenis van cultuurbeoefening en vrijetijdsbesteding in de provincie Utrecht (pp. 28-35) (8 p.). Nieuwegein: Casparie.
  2005 - Overige resultaten
J. de Kruif (08-12-2005) Boekhistorici en hun theorieën. Gelukkige combinatie of mismatch?
J. de Kruif (29-04-2005) Concurrentie in de nieuwsverschaffing rond 1800?
J. de Kruif (29-04-2005) Het lange leven van het pamflet
  2004 - Wetenschappelijke publicaties
de Kruif, J., Johannes, G.J. & Salman, J.L. (2004). Een groot verleden voor de boeg. Cultuurhistorische opstellen voor Joost Kloek. (276 p.). Leiden: Primavera Pers.
de Kruif, J. (2004). 'Niet aanbevolen, dat heeft hij niet nodig'. Driehonderdvijftig jaar exploitatie van een klassieker uit de wereldliteratuur. In dr. G.J. Johannes & dr. J. de Kruif (Eds.), Een groot verleden voor de boeg. Cultuurhistorische opstellen voor Joost Kloek. (pp. 85-107) (23 p.). Leiden: Primavera Pers.
  2004 - Vakpublicaties
de Kruif, J. (2004). Bookreview Stokebrand Janus 1787. Opkomst en ondergang van een achttiende-eeuws satirisch politiek-literair weekblad. Vooys, 22, (pp. 8-11) (4 p.).
  2003 - Vakpublicaties
de Kruif, J. (2003). onbekend. Boekman : tijdschrift voor kunst, cultuur en beleid, 15, (pp. 107-110) (4 p.).
  2002 - Wetenschappelijke publicaties
de Kruif, J. (2002). 3.3.4: 1725 - 1830 - Distributie - Assortiment (genre/taal) en vorm van het verhandelde boek. Bibliopolis. Overzicht van de geschiedenis van het gedrukte boek in Nederland Den Haag: Koninklijke Bibliotheek.
de Kruif, J. (2002). 3.4.1: 1725 - 1830 - Consumptie - Inleiding. Bibliopolis. Overzicht van de geschiedenis van het gedrukte boek in Nederland Den Haag: Koninklijke Bibliotheek.
  2002 - Overige resultaten
de Kruif, J. 01-02-2002 Recipient Keetje Hodson Prijs voor de Literatuurwetenschap Hollandse Maatschappij der Wetenschappen
  2001 - Wetenschappelijke publicaties
de Kruif, J. (2001). Classes of readers. Owners of books in 18th-century The Hague. Poetics, 28, (pp. 42-453) (412 p.).
de Kruif, J. (2001). Het nut van de kennis der prijzen van oude boeken. De boekenprijs in de negentiende eeuw. Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis, 8, (pp. 131-152) (22 p.).
Kloek, J.J. & de Kruif, J. (2001). Readers and reading behaviour in the past. The question is: What is the question?. In D. Schram & G. Steen (Eds.), The Psychology and Sociology of Literature. (pp. 315-322) (8 p.). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
  2001 - Vakpublicaties
de Kruif, J. (2001). Justus van Effen. De Hollandsche Spectator aflevering 196 t/m 240. (387 p.). Leuth: Astraea.
  1999 - Wetenschappelijke publicaties
de Kruif, J. (1999). Het denken over sekse en emoties in achttiende-eeuwse spectators. TS: Tijdschrift voor Tijdschriftstudies, 5.
de Kruif, J. (26-02-1999). Liefhebbers en gewoontelezers. Leescultuur in Den Haag in de achttiende eeuw. (360 p.).
  0 - Overige resultaten
J. de Kruif () Broncommentaren / Instituut voor Nederlandse Geschiedenis.
J. de Kruif () Deelname redactie regionaal historisch tijdschrift
J. de Kruif () Heemtijdinghen
J. de Kruif () Heemtijdinghen
J. de Kruif () Heemtijdinghen
J. de Kruif () Heemtijdinghen
J. de Kruif () Heemtijdinghen
J. de Kruif () Heemtijdinghen
^ naar boven
Gegenereerd op 2018-07-22 06:41:15

Afgesloten projecten

Project:
E-Humanity Approaches to Reference Cultures: The Emergence of the United States in Public Discourse in the Netherlands, 1890-1990 01-10-2012 tot 30-11-2017
Algemene projectbeschrijving

Op welke manieren hebben de Verenigde Staten in de afgelopen eeuw als cultureel model gefungeerd voor Nederland? De term referentiecultuur verwijst naar het feit dat sommige culturen een dominante rol spelen in de internationale uitwisseling van ideeën, producten en praktijken. Zij fungeren als een cultureel model dat geïmiteerd, aangepast of juist verworpen kan worden. Met behulp van digitale technologieën zoals text mining gaat dit HORIZON-project de rol van de VS als ‘referentiecultuur’ analyseren in Nederlandse debatten over sociale veranderingen en collectieve identiteiten. De Universiteit Utrecht spreekt in dit project de ambitie uit om in de toekomst een leidende rol te spelen bij de verdere ontwikkeling van het veelbelovende gebied van de digitale humaniora.

Dynamiek van referentieculturen
De historische dynamiek van referentieculturen is nog nooit systematisch onderzocht en eigenlijk weten we er te weinig van af. Om er meer inzicht in te krijgen, richt dit project zich op drie onderling samenhangende vragen:
1. Hoe waardeerde het Nederlandse publieke debat tussen 1890 en 1990 de ideeën, producten en praktijken die het associeerde met de Verenigde Staten?
2. Hoe kan text mining software worden gebruikt om trends en verschuivingen in het publieke debat te traceren, vooral op het gebied van economie, cultuur, en wetenschap en technologie?
3. Hoe weerspiegelt en beïnvloedt een publiek debat de opkomst en inwerking van referentieculturen?

Om de ontwikkeling van referentieculturen in kaart te kunnen brengen, is het nodig om het publieke debat over een langere periode te volgen. Enorme gedigitaliseerde krantenbestanden in de Koninklijke Bibliotheek (KB) maken het voor het eerst mogelijk om grootschalige ontwikkelingen in het nationale discours systematisch te analyseren. Dat gebeurt met innovatieve en krachtige ‘text-mining’ software, waarmee patronen en trends kwantificeerbaar uit de teksten kunnen worden gedestilleerd. Deze gegevens kunnen vervolgens worden gekoppeld aan cijfers over bijvoorbeeld economische en maatschappelijke trends, en aan resultaten van meer traditioneel kwalitatief onderzoek.

 
Rol: Uitvoerder Financiering
2e geldstroom - NWO
Projectleden
Overige projectleden:
  • prof.dr. Toine Pieters
  • dr. Charles van den Heuvel
  • prof.dr. Maarten de Rijke
Project:
Pamfletten, kranten en het publieke debat in de negentiende eeuw 01-08-2005 tot 01-08-2010
Algemene projectbeschrijving
 
Rol: Onderzoeksleider & uitvoerder Financiering
2e geldstroom - NWO
Projectleden

Kranten, pamfletten en het publieke debat in de negentiende eeuw. Hoe werd nieuws in de negentiende eeuw gemaakt en verkocht? In de periode 1818-1920 liep de pamflettenproductie terug, terwijl kranten dikker werden en frequenter verschenen in veel grotere oplagen dan voorheen. Het pamflet werd als medium voor publiek debat grotendeels verdrongen door de krant. In dit project zijn steekproeven uit de pamfletten- en krantenproductie geanalyseerd. Hoe ziet een negentiende-eeuwse hype eruit? En wat is de agenda en de inkleuring van de media in rustiger perioden? Er is geprobeerd die vragen te beantwoorden met gebruik van nieuw gereedschap. Text mining maakt het voor het eerst mogelijk om binnen een redelijke tijd heel grote hoeveelheden tekst te analyseren. Dat vergemakkelijkt het in kaart brengen van de media-inhoud en stelt in staat vragen te beantwoorden die vroeger niet gesteld konden worden omdat het onderzoek te arbeidsintensief was. De aldus verkregen uitkomsten worden geplaatst in de context van de negentiende-eeuwse mediacultuur en de economische en technische ontwikkelingen van die periode. In een apart project werd een promotie-onderzoek verricht naar de lokale pers in dezelfde periode, die subproject maakte geen gebruik van text mining maar hanteerde de klassieke codering zoals die media-onderzoek tot nu toe gebruikelijk is.

Gegenereerd op 2018-07-22 06:41:15
Nevenfuncties

ICT consultant geesteswetenschappen
Lid Commissie Vrije Competitie NWO
Lid organisatiecommissie CATCH investeringen in methoden en technieken op het snijvlak van informatica en geesteswetenschappen
Bestuurslid Nederlandse Boekhistorische Vereniging

Gegenereerd op 2018-07-22 06:41:15
Volledige naam
dr. J. de Kruif Contactgegevens
Drift 10

Drift 10
Kamer 3.07
3512 BS  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 7867
Drift 6

Drift 6
Kamer 25
3512 BS  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 7867
Aanwezigheid
Ma Di Wo Do Vr
Ochtend
Middag
Gegenereerd op 2018-07-22 06:41:15
Laatst bijgewerkt op 21-12-2016