Jeffrey Waal is als promovendus verbonden aan het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (Ucall) en het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen. In 2015 heeft hij de master Strafrecht afgerond aan de Universiteit Utrecht en in 2016 aan dezelfde universiteit de master Criminologie (cum laude).  

In zijn promotieonderzoek, onderzoekt hij vanuit zowel een (cultuur)filosofisch als strafrechtelijk perspectief de wijze waarop conceptualiseringen van menselijke subjectiviteit en persoonlijke identiteit samenhangen met de wijze waarop de wettelijke schulduitsluitingsgronden ontoerekenbaarheid, psychische overmacht en het noodweerexces geïnterpreteerd en conceptueel onderscheiden worden.