Mr. Jan Willem van Rossem
J.W.C.vanRossem@uu.nl
Gegenereerd op 2018-06-20 17:08:16


Profiel

Jan Willem van Rossem (Rotterdam, 1979) studeerde Rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na daar in 2006 te zijn afgestudeerd, begon hij in 2007 in Groningen aan een promotie-onderzoek over de constitutionele grondslagen van de Europese Unie. Dit promotie-onderzoek mondde in 2014 uit in de dissertatie 'Soevereiniteit en pluralisme' en werd in 2015 door de Staatsrechtkring bekroond met de driejaarlijkse dissertatieprijs. Sinds 2012 is Van Rossem verbonden aan de Universiteit Utrecht. Daar combineert hij staatsrechtelijk onderwijs (afdeling SBR) met Europees constitutioneel georienteerd onderzoek (RENFORCE). Van Rossem heeft belangstelling voor (Europese) constitutionele theorie, institutioneel staatsrecht en Europees constitutioneel recht. Hij is lid van de redactie van het Tijdschrift voor Constitutioneel Recht (TvCR). 

Gegenereerd op 2018-06-20 17:08:16
Alle publicaties
  2017 - Boekdelen / hoofdstukken
van Rossem, J.W.C. (2017). Grundrechte in den Niederlanden. In Detlef Merten & Hans-Jürgen Papier (Eds.), Handbuch der Grundrechte in Deutschland and Europa - Grundrechte in West-, Nord- und Südeuropa (pp. 121-165) (44 p.). Heidelberg: C.F Mueller Verlag.
  2017 - Rapporten
van Rossem, J.W.C., Noordegraaf, M., Schiffelers, Marie-Jeanne, Douglas, S.C., Terpstra, N.M., de Graaf, B.A. & Kummeling, H.R.B.M. (01-12-2017). Nood breekt wet? Terroristische dreiging, noodtoestand en maatschappelijke effecten. (166 p.). Utrecht: WODC.
  2016 - Artikelen
  2016 - Annotaties
van Rossem, J.W.C. (26-03-2016). Annotatie onder Hof van Justitie EU 6 oktober 2015, AB 2016/110: Delvigne. (8 p.).
  2015 - Artikelen
van der Woude, W. & van Rossem, J.W.C. (18-12-2015). Ministeriële homogeniteit in een kabinet van staatssecretarissen?. Nederlands Juristenblad, 2015 (44/45), (pp. 3083-3089) (7 p.).
van den Brink, A. & van Rossem, J.W.C. (11-09-2015). Sovereignty and the Shaping of Economic Governance in the European Union. Irish Journal of European Law, 18 (1), (pp. 13-33) (21 p.).
van Rossem, J.W.C. & Modderman, C.B. (2015). Taverne en de Trias. Nederlands Juristenblad (11), (pp. 685-686).
  2015 - Boekdelen / hoofdstukken
van den Brink, A. & van Rossem, J.W.C. (2015). Sovereignty, Stability and Solidarity: Conflicting and Converging Principles in EU Economic Governance. In Ton van den Brink, Michiel Luchtman & Mira Scholten (Eds.), Sovereignty in the shared legal order of the EU - Core values of regulation and enforcement (pp. 117-142) (27 p.). Intersentia.
  2015 - Boekbesprekingen
van Rossem, J.W.C. (2015). A. Cuyvers, The EU as a Confederal Union of Member Peoples. Exploring the potential of American (con)federalism and popular sovereignty for a constitutional theory of the EU, diss. Leiden. Rechtsgeleerd Magazijn Themis, 2015 (5), (pp. 228-232) (5 p.).
  2015 - Annotaties
van Rossem, J.W.C. (2015). Annotatie onder Hof van Justitie EU 18 december 2014, Advies 2/13. (8 p.).
  2015 - Voordrachten / lezingen
J.W.C. van Rossem (24-04-2015) Powers under External Pressure: Amsterdam Centre for European Law and Governance
J.W.C. van Rossem (01-10-2015) The European Union as an Actor in International Economic Law - Universitity of Luxembourg and CLEER
J.W.C. van Rossem (13-05-2015) The External Effects of EU Law - Kickoff RENFORCE/CLEER Project
  2015 - Prize (including medals and awards)
van Rossem, J.W.C. 15-12-2015 Recipient Prize for best constitutional dissertation 2013-2015 Staatsrechtkring
  2014 - Artikelen
Nehmelman, Remco, Haan, K.E., de Boer, M.E., Dekker, R, van Rossem, Jan Willem & Vetzo, M. (2014). De ‘kiss of life’ voor de Grondwet. Nederlands Juristenblad, 25, (pp. 1681-1684).
van Rossem, Jan Willem (15-08-2014). Naschrift. Nederlands Juristenblad, 28, (pp. 1936-1937).
van Rossem, Jan Willem (16-05-2014). Over soevereiniteit en Europese integratie - Het belang van zuiver redeneren. Nederlands Juristenblad, 19, (pp. 1316-1317).
  2014 - Boeken
van Rossem, Jan Willem (05-06-2014). Soevereiniteit en pluralisme: Een conceptuele zoektocht naar de constitutionele grondslagen van de Europese rechtsorde. (495 p.). Deventer: Kluwer.
  2014 - Rapporten
  2014 - Annotaties
van Rossem, J.W.C. (2014). Annotatie onder CRvB 19 februari 2014, AB 2014/428. (4 p.).
  2014 - Voordrachten / lezingen
J.W.C. van Rossem (21-06-2014) Federal Paradise Lost?
J.W.C. van Rossem (17-06-2014) Presentation Amsterdam Centre for European Law and Governance (ACELG), UvA
J.W.C. van Rossem (03-04-2014) Soevereiniteit en pluralisme. Op zoek naar de constitutionele grondslagen van de Europese rechtsorde
  2013 - Artikelen
van den Brink, A & van Rossem, J.W.C. (2013). De zaak Pringle en de eurocrisis: juridische paradoxen en constitutionele perspectieven. Nederlands Tijdschrift voor Europees recht, 7, (pp. 255-264) (10 p.).
van Rossem, J.W.C. (2013). Pleidooi voor een materiële soevereiniteitsopvatting. Tijdschrift voor Constitutioneel Recht, 2013 (1), (pp. 49-54) (6 p.).
  2013 - Boekdelen / hoofdstukken
van Rossem, J.W.C. (2013). The Autonomy of EU Law: More is Less?. In R.A. Wessel & S. Blockmans (Eds.), Between Autonomy and Dependence: The EU Legal Order Under the Influence of International Organizations (pp. 13-46) (34 p.). The Hague: T.M.C. Asser Press/Springer.
  2013 - Voordrachten / lezingen
J.W.C. van Rossem (06-11-2013) Nationale parlementen, gedeeld gezag en de economische crisis
J.W.C. van Rossem (06-12-2013) Sovereignty, Stability and Solidarity in the EMU
  2013 - Prize (including medals and awards)
van Rossem, J.W.C. 18-12-2013 Recipient G.J. Wiarda prijs 2013 G.J. Wiarda Instituut
  2012 - Artikelen
van Rossem, J.W.C. (2012). Constitutionele crisis op Curaçao: Enkele kanttekeningen bij de werking van ons parlementaire stelsel. Nederlands Juristenblad, 2026, (pp. 2545-2547) (3 p.).
van Rossem, J.W.C. (2012). Naschrift. Nederlands Juristenblad, 2473, (pp. 3031) (1 p.).
  2012 - Boekdelen / hoofdstukken
van Rossem, Jan Willem (2012). The EU at Crossroads - A Constitutional Inquiry into the way International Law is received within the EU Legal Order. In Enzo Cannizzaro, Paolo Palchetti & Ramses A. Wessel (Eds.), International Law as Law of the European Union (pp. 59-89). Leiden/Boston: Martinus Nijhoff Publishers.
  2012 - Annotaties
van Rossem, J.W.C. (06-11-2012). EHRC 2013, nr. C-286/12, ().
  2011 - Boekdelen / hoofdstukken
van Rossem, Jan Willem & Hulstijn, W.J.L. (2011). Het Lissabon-Urteil: pluralisme op Duitse voorwaarden. In J.M.J. van Rijn van Alkemade & J. Uzman (Eds.), Soevereiniteit of pluralisme? Nederland en Europa na het Lissabon-Urteil (Preadviezen voor de Jonge Staatsrechtdag 2010) (pp. 21-46). Nijmegen: Wolf Legal Publishers.
  2010 - Voordrachten / lezingen
J.W.C. van Rossem (05-11-2010) The Autonomy of EU Law: More is Less?
  2009 - Artikelen
van Rossem, Jan Willem (2009). Het F-woord. Nederlands Juristenblad, 41 (2077), (pp. 2688) (1 p.).
van Rossem, Jan Willem (2009). Interaction between EU law and international law in the light of Intertanko and Kadi: the dilemma of norms binding the Member States but not the Community. Netherlands Yearbook of International Law, 40, (pp. 183-227).
van Rossem, Jan Willem (2009). Patrolling the Borders of the EU Legal Order - Constitutional Repercussions of the Kadi Judgment. Croatian Yearbook of European Law & Policy, 5 , (pp. 93-119).
  2009 - Boekdelen / hoofdstukken
van Rossem, Jan Willem (2009). Grondwetgever, let op uw saeck!. In D.J. Elzinga & W.J.M. Voermans (Eds.), Brieven aan de staatscommissie (pp. 57-63). Nijmegen: Wolf Legal Publishers.
  2009 - Voordrachten / lezingen
J.W.C. van Rossem (02-07-2009) Interaction between EU law and international law in the light of Intertanko and Kadi: the dilemma of norms binding the Member States but not the Community
J.W.C. van Rossem (19-04-2009) Patrolling the Borders of the EU Legal Order: Constitutional Repercussions of the Kadi Judgment
  2008 - Artikelen
van Rossem, Jan Willem (2008). Soevereiniteit: Nog steeds een nuttig concept. Groniek, 41, (pp. 35-50).
^ naar boven
Gegenereerd op 2018-06-20 17:08:16
Gegenereerd op 2018-06-20 17:08:16
  • Inleiding Staats- en Bestuursrecht
  • Kernvak Staatsrecht
  • Comparative Constitutional Law
  • Verdieping Staatsrecht
  • Citizenship in the European Union
Gegenereerd op 2018-06-20 17:08:16
Volledige naam
Mr. J.W.C. van Rossem Contactgegevens
Newtonlaan

Newtonlaan 201
Kamer 3.02
3584 BH  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 8085
Gegenereerd op 2018-06-20 17:08:16
Laatst bijgewerkt op 18-09-2017