Alle publicaties
  2017 - Wetenschappelijke publicaties
Verhoef, J. (2017). Hoe corpus-linguïstische analyses historisch onderzoek kunnen verrijken - Amerikabeelden in Nederlandse krantenberichten over tv-quizzen, 1950-1989. Ex tempore, 35 (3), (pp. 152-172) (21 p.).
  2016 - Wetenschappelijke publicaties
Verhoef, J. (2016). Lawaai als modern onheil - De draagbare radio en beheerste modernisering, 1955-1969. Tijdschrift voor geschiedenis, 129 (2), (pp. 219-240) (22 p.).
  2015 - Wetenschappelijke publicaties
Verhoef, J. & Sauer, C. (2015). Nieuwsfilmfragmenten in politieke televisieinterviews in talkshows - Een conversatie-analytisch onderzoek naar de effecten van een filmvertoning op de eerste vraag-antwoordsequentie. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 37 (3), (pp. 243-283) (42 p.).
  2015 - Overige resultaten
J. Verhoef (07-12-2015) De waarde van en problemen met het gebruik van digitale krantenadvertenties. Historische kranten en de draagbare radio, 1950-1969
J. Verhoef (07-07-2015) Paper - Americanization and modernization through the prism of public debates on the portable radio?
J. Verhoef (19-06-2015) Paper - The usage of digital techniques to analyze digitized newspapers: a case study
J. Verhoef (08-06-2015) Paper (with Melvin Wevers) The Digital Humanities Cycle: Doing Digital History Iteratively
J. Verhoef (22-07-2015) Paper (with Pim Huijnen) - Distant reading the role of the USA in Dutch public debates in the 20th century
  2014 - Overige resultaten
J. Verhoef (24-04-2014) Paper - Anti-modernist community formation. Discursive “othering”: the Dutch cultural outlook vis-à-vis America in the interwar years
J. Verhoef (13-06-2014) Paper - How to strike gold? The exploratory value of text mining for cultural historical ends
J. Verhoef (26-06-2014) Paper - The role of cinema publicity in intercultural encounters. Dutch discursive constructions of ‘America’ in the interwar years
^ naar boven
Gegenereerd op 2018-09-22 19:00:48

 

 

Afgesloten projecten

Project:
E-Humanity Approaches to Reference Cultures: The Emergence of the United States in Public Discourse in the Netherlands, 1890-1990 01-10-2012 tot 30-11-2017
Algemene projectbeschrijving

Op welke manieren hebben de Verenigde Staten in de afgelopen eeuw als cultureel model gefungeerd voor Nederland? De term referentiecultuur verwijst naar het feit dat sommige culturen een dominante rol spelen in de internationale uitwisseling van ideeën, producten en praktijken. Zij fungeren als een cultureel model dat geïmiteerd, aangepast of juist verworpen kan worden. Met behulp van digitale technologieën zoals text mining gaat dit HORIZON-project de rol van de VS als ‘referentiecultuur’ analyseren in Nederlandse debatten over sociale veranderingen en collectieve identiteiten. De Universiteit Utrecht spreekt in dit project de ambitie uit om in de toekomst een leidende rol te spelen bij de verdere ontwikkeling van het veelbelovende gebied van de digitale humaniora.

Dynamiek van referentieculturen
De historische dynamiek van referentieculturen is nog nooit systematisch onderzocht en eigenlijk weten we er te weinig van af. Om er meer inzicht in te krijgen, richt dit project zich op drie onderling samenhangende vragen:
1. Hoe waardeerde het Nederlandse publieke debat tussen 1890 en 1990 de ideeën, producten en praktijken die het associeerde met de Verenigde Staten?
2. Hoe kan text mining software worden gebruikt om trends en verschuivingen in het publieke debat te traceren, vooral op het gebied van economie, cultuur, en wetenschap en technologie?
3. Hoe weerspiegelt en beïnvloedt een publiek debat de opkomst en inwerking van referentieculturen?

Om de ontwikkeling van referentieculturen in kaart te kunnen brengen, is het nodig om het publieke debat over een langere periode te volgen. Enorme gedigitaliseerde krantenbestanden in de Koninklijke Bibliotheek (KB) maken het voor het eerst mogelijk om grootschalige ontwikkelingen in het nationale discours systematisch te analyseren. Dat gebeurt met innovatieve en krachtige ‘text-mining’ software, waarmee patronen en trends kwantificeerbaar uit de teksten kunnen worden gedestilleerd. Deze gegevens kunnen vervolgens worden gekoppeld aan cijfers over bijvoorbeeld economische en maatschappelijke trends, en aan resultaten van meer traditioneel kwalitatief onderzoek.

 
Rol: Promovendus Financiering
2e geldstroom - NWO
Projectleden
Overige projectleden:
  • prof.dr. Toine Pieters
  • dr. Charles van den Heuvel
  • prof.dr. Maarten de Rijke
Gegenereerd op 2018-09-22 19:00:48

Inleiding Geschiedwetenschap

Gegenereerd op 2018-09-22 19:00:48
Laatst bijgewerkt op 27-12-2016