Jihwan Ryu

Promovendus
Sectie Economics
Projecten
Project
Versnellen van Decarbonisatie met Inkoop 01-04-2023 tot 31-08-2027
Algemene projectbeschrijving

Het Utrecht University Centre for Public Procurement (UUCePP) gaat de komende jaren onderzoek doen naar de CO2-Prestatieladder als aanbestedingsinstrument, en in bredere zin naar de toepassing van certificaten bij aanbestedingen. Er wordt zowel vanuit economische als juridische invalshoek onderzoek gedaan naar effecten, mogelijkheden en onmogelijkheden.

De CO2-Prestatieladder is een CO2-managementsysteem dat bestaat uit verschillende niveaus, waarbij de hogere niveaus het bedrijf overstijgen en de uitstoot in de keten en sector betreffen. Al naar gelang hun positie op de ladder krijgen gecertificeerde bedrijven een gunningvoordeel in het aanbestedingsproces, in de vorm van een korting op hun inschrijfprijs. De aanbestedende dienst of opdrachtgever bepaalt dit gunningvoordeel.

Het onderzoek van UUCePP is onderdeel van een groot project dat wordt gecoördineerd door de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). SKAO gaat, samen met het International Institute for Sustainable Development (IISD) en ICLEI Europe, Europese landen ondersteunen bij de implementatie van de CO2-Prestatieladder in Europa, met als doel de CO2-reductie te versnellen door duurzame inkoop te stimuleren. 

Rol
Uitvoerder
Financiering
3e geldstroom - overig Het onderzoek door UUCePP en de uitrol van de CO2-Prestatieladder wordt mede mogelijk gemaakt door de IKEA Foundation.