Gegenereerd op 2018-04-21 17:24:32
Curriculum vitae

Joost Jonker (*1955) studeerde economische en sociale geschiedenis aan de VU Amsterdam. Hij werkte vervolgens bij het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (Den Haag) en Stratagem Strategic Research BV (Amsterdam en Leiden). In 1997 begon hij als contractonderzoeker bij de Universiteit Utrecht en twee jaar later ook als docent bij de afdeling Economische en Sociale Geschiedenis. Sinds 2008 is hij hoofddocent en sinds januari 2012 NEHA hoogleraar Bedrijfsgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn onderzoeksterrein heeft zich geleidelijk uitgebreid en omvat nu de financiele en bedrijfsgeschiedenis vanaf de zestiende eeuw tot heden.

Gegenereerd op 2018-04-21 17:24:32

'Henry Hope, bankier en kunstverzamelaar', http:///www.historici.nl/onderzoek/projecten/BWN_1780tot1830/lemmata/data/Hope

Alle publicaties
  2017 - Wetenschappelijke publicaties
Dari-Mattiacci, Giuseppe, Gelderblom, O.C., Jonker, J.P.B. & Perotti, Enrico (24-03-2017). The Emergence of the Corporate Form. The Journal of Law, Economics, and Organization, 33 (2), (pp. 193-236) (44 p.).
  2016 - Wetenschappelijke publicaties
Gelderblom, O.C., Jonker, Joost & Kool, C.J.M. (01-11-2016). Direct finance in the Dutch Golden Age. Economic history review, 69 (4), (pp. 1178-1198) (21 p.).
Gelderblom, O.C. & Jonker, J.P.B. (31-03-2016). Financiële zelfredzaamheid in Nederland sinds 1750. Economisch Statistische Berichten, 101 (4731), (pp. 244-247) (4 p.).
  2014 - Wetenschappelijke publicaties
Gelderblom, O.C. & Jonker, J.P.B. (2014). Early Capitalism in the Low Countries. In L. Neal & J. Williamson (Eds.), The Cambridge History of Capitalism (pp. 314-356) (43 p.). Cambridge: Cambridge University Press.
Deneweth, Heidi, Gelderblom, Oscar & Jonker, Joost (01-03-2014). Microfinance and the Decline of Poverty: Evidence from the Nineteenth-Century Netherlands. Journal of Economic Development, 39 (1), (pp. 79-110) (32 p.).
  2013 - Wetenschappelijke publicaties
Jonker, J.P.B. (2013). De Amsterdamse economie, 1850-1950. In j. Visser, m. Dicke & a. van der Zouwen (Eds.), Nederlandse ondernemers 1850-1950: Amsterdam (pp. 4-29) (26 p.). zutphem: Walburg Pers.
Jonker, J.P.B., Jong, de, A. & Roell, A (2013). Dutch Corporate Finance, 1602–1850. In g Caprio (Eds.), Handbook of Key Global Financial Markets, Institutions, and Infrastructure vol 1 (pp. 73-83) (11 p.). Oxford: Elsevier.
Jonker, J.P.B. & Gelderblom, O.C. (2013). Mirroring different follies, the character of the 1720 speculation in the Dutch Republic. In w.n. Goetzmann, k.g. Rouwenhorst, c. Labio & t. Young (Eds.), “The Great Mirror of Folly": Finance, Culture, and the Crash of 1720 (pp. 121-140) (20 p.). New Haven: Yale University Press.
Gelderblom, O.C., Jong, de, A. & Jonker, J.P.B. (2013). The Formative Years of the Modern Corporation: The Dutch East India Company VOC, 1602-1623. Journal of Economic History, 73 (4), (pp. 1050-1076) (26 p.).
  2013 - Vakpublicaties
Jonker, J.P.B., de Jong, A. & Roell, A (2013). De ontwikkeling van de naamloze vennootschap in Nederland tot 1850, een bedrijfseconomisch perspectief. Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 87 (2013), (pp. 217-232) (15 p.).
  2012 - Wetenschappelijke publicaties
Gelderblom, O.C. & Jonker, J.P.B. (2012). Low Countries Finance, 1348–1700. In D.W. Arner (Eds.), Handbook of Key Global Financial Markets, Institutions, and Infrastructure (pp. 175-183) (9 p.). Elsevier.
Schalk, R., Gelderblom, O.C. & Jonker, J.P.B. (2012). Schipperen op de Aziatische vaart. De financiering van de VOC kamer Enkhuizen, 1602-1622. Bijdragen en Mededelingen Betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 127 (4), (pp. 3-27) (25 p.).
  2012 - Populariserende publicaties
Gelderblom, Oscar & Jonker, Joost (22-09-2012). Innovatiegolf doorbreekt de kredietcrisis. De Telegraaf
  2011 - Wetenschappelijke publicaties
Jonker, J.P.B. (2011). ‘Grösse um jeden Preis, der Aufstieg und der vorhersehbare Fall von ABN AMRO 1960-2006’. In H Wixforth (Eds.), Geld und Kapital, Jahrbuch der Gesellschaft für mitteleuropäische Banken- und Sparkassengeschichte (pp. 175-198) (24 p.). Stuttgart: Steiner.
Gelderblom, O.C., Jonker, J.P.B. & de Jong, Abe (2011). An Admiralty for Asia. Isaac le Maire and conflicting conceptions about the corporate governance of the VOC. The Origins Of Shareholder Advocacy (pp. 29-60) (32 p.). New York: Palgrave Macmillan.
Gelderblom, O.C. & Jonker, J.P.B. (2011). Public Finance and Economic Growth. The Case of Holland in the Seventeenth Century. Journal of Economic History, 71 (1), (pp. 1-39) (39 p.).
  2011 - Populariserende publicaties
Gelderblom, Oscar & Jonker, Joost (25-11-2011). Fiscal form of Dutch treat that worked well for 150 years. Financial Times
  2011 - Overige resultaten
Deneweth, H.S.M., Gelderblom, O.C. & Jonker, J.P.B. (01-12-2011). Microfinance and the decline of poverty. Evidence from pre-industrial Europe. Sixth Low Countries Conference.
  2010 - Overige resultaten
J.P.B. Jonker (04-10-2010) One system, seventeen outcomes? The pattern of public finance in the Dutch Republic and the Southern Netherlands, 1550-1795
J.P.B. Jonker (29-11-2010) One system, seventeen outcomes? The pattern of public finance in the Dutch Republic and the Southern Netherlands, 1550-1795
  2009 - Wetenschappelijke publicaties
Jonker, J.P.B. & Gelderblom, O.C. (2009). ‘With a view to hold, the emergence of institutional investors on the Amsterdam securities market during the 17th and 18th centuries’. In J. Atack & L. Neal (Eds.), The Evolution of Financial Markets and Institutions (pp. 71-98) (28 p.). cambridge: cambridge universoty press.
Jonker, J.P.B. & Howarth, S. (2009). Powering the Hydrocarbon Revolution. A history of Royal Dutch Shell Vol. 2. Oxford: Oxford UP.
  2009 - Overige resultaten
J.P.B. Jonker (11-05-2009) Mirroring different follies, the 1720 crisis in the Dutch Republic
  2008 - Wetenschappelijke publicaties
Sluyterman, K.E., Jonker, J.P.B. & van Zanden, J.L. (2008). ‘Koninklijke’ en haar aandeelhouders, 1890-2005. In W.W. Boonstra & S.C.W. Eijffinger (Eds.), Een klassieke econoom met een brede blik. Opstellen aangeboden aan prof. dr. Hans Visser (pp. 295-308) (14 p.). Den Haag: SDU.
  2008 - Vakpublicaties
Jonker, J.P.B. (2008). A.G. Kroller, ondernemer. In J. Gabriels (Eds.), Biografisch woordenboek van Nederland Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis.
Jonker, J.P.B. (2008). A.J. van Hengel, bankier. In J. Gabriels (Eds.), Biografisch woordenboek van Nederland Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis.
Jonker, J.P.B. (2008). Albert Heijn, ondernemer. In J. Gabriels (Eds.), Biografisch woordenboek van Nederland Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis.
Jonker, J.P.B. (2008). Van alle markten thuis, de Republiek als handelsnatie. Geschiedenis Magazine, 43 (8), (pp. 20-23) (4 p.).
  2008 - Populariserende publicaties
Jonker, J.P.B. (2008). Finance during and after the Truce: pioneering the framewrok for financial revolutions’. De Halve Maen, 81, (pp. 27-32) (6 p.).
  2008 - Overige resultaten
J.P.B. Jonker (07-10-2008) A concise history of Royal Dutch Shell
J.P.B. Jonker (17-09-2008) Collective spirit or aggregate wealth? The structure of Holland's public debt, 1514-1713
J.P.B. Jonker (13-02-2008) De VOC en de Nederlandse ondernemingscultuut
J.P.B. Jonker (16-10-2008) Financiele crisis vroeger en nu
J.P.B. Jonker (29-03-2008) Financiële geschiedenis van pre-industriële samenlevingen
J.P.B. Jonker (31-10-2008) Hollands welvaren: de handel
J.P.B. Jonker (18-04-2008) Mirroring different follies, the 1720 crisis in the Dutch Republic
J.P.B. Jonker (16-09-2008) Mirroring Different Follies, the 1720 crisis in the Dutch Republic
J.P.B. Jonker (07-02-2008) Oliemagnaat met een luchtje, Henri Deterding en de Koninklijke Shell, 1900-1939
J.P.B. Jonker (03-12-2008) Vier misverstanden over de Nederlandse economische geschiedenis
  2007 - Wetenschappelijke publicaties
van Zanden, J.L. & Jonker, J.P.B. (2007). From Challenger to Joint Industry Leader, 1890-1939. Oxford/Amsterdam: Oxford U.P./Boom Publishers.
van Zanden, J.L., Howarth, S., Jonker, J.P.B. & Sluyterman, K. (2007). Geschiedenis van Koninklijke Shell, 1890-2007. (1654 p.). Amsterdam/Oxford: Boom Publishers/Oxford U.P..
Jonker, J.P.B. (2007). Groepsportret van bankiers als diplomaten. In Hellema, D. Graaf de, B. (Eds.), Instrumenten van buitenlandse politiek, achtergronden en praktijk van de Nederlandse diplomatie (pp. 253-259) (7 p.). Amsterdam: Boom.
van Zanden, J.L. & Jonker, J.P.B. (2007). Van Nieuwkomer tot Marktleider, 1890-1939. Amsterdam/Oxford: Boom Publishers/Oxford U.P..
  2007 - Vakpublicaties
Jonker, J.P.B. & van Zanden, J.L. (2007). From Newcomer to Industry Leader, A History of Royal Dutch Shell Vol. 1. Oxford: Oxford UP.
Jonker, J.P.B. & van Zanden, J.L. (2007). Searching for oil at Roubaix. The Rothschild Archive Review 2006-2007 (pp. 21-25) (5 p.).
Jonker, J.P.B. & Howarth, S. (2007). Stuwmotor van de koolwaterstofrevolutie, geschiedenis van Koninklijke Shell deel 2. Amsterdam: Boom.
  2006 - Wetenschappelijke publicaties
Jonker, J.P.B. & Gunnink, F. (2006). Op de golven van de moderne geldhandel, 1860-1995, de geschiedenis van Insinger & Co., deel 3. Jaarboek Amstelodamum 98 (pp. 3-33) (30 p.).
  2005 - Wetenschappelijke publicaties
Gelderblom, O.C. & Jonker, J.P.B. (2005). Amsterdam as the Cradle of Modern Futures Trading and Options Trading, 1550-1650. In Rouwenhorst, K.G. Goetzmann, W.N. (Eds.), The Origins of Value, the Financial Innovations that Created Modern Capital Markets (pp. 189-206) (18 p.). Oxford: Oxford UP.
  2005 - Populariserende publicaties
Jonker, J.P.B. (2005). roeien tegen de stroom, 1813-1860, de geschiedenis van insinger & co. deel 2. Amstelodamum, maandblad voor de kennis van Amsterdam, 96, (pp. 135-155) (21 p.).
  2004 - Wetenschappelijke publicaties
Gelderblom, O.C. & Jonker, J.P.B. (2004). Completing a Financial Revolution. The Finance of the Dutch East India Trade and the Rise of the Amsterdam Capital Market, 1595-1612. The Journal of Economic History, 64 (3), (pp. 641-672) (32 p.).
  2003 - Wetenschappelijke publicaties
Jonker, J.P.B. (2003). Competing in tandem, securities markets and commercial banking patterns in Europe during the nineteenth century. In D. Forsyth & D. Verdier (Eds.), The origins of national financial systems, Alexander Gerschenkron reconsidered (pp. 64-86) (23 p.). Londen: Routledge.
Jonker, J.P.B. (2003). De vroege geschiedenis van de firma Insinger & Co. Amstelodamum, maandblad voor de kennis van Amsterdam, 94, (pp. 110-131) (22 p.).
  2002 - Vakpublicaties
Jonker, J.P.B. (2002). De vroege geschiedenis van Insinger & co. Amstelodamum, maandblad voor de kennis van Amsterdam
  2002 - Overige resultaten
J.P.B. Jonker (01-04-2002) Nederlandse handelshuizen sinds de 16e eeuw
J.P.B. Jonker (01-06-2002) The development of dutch banking since the 1950s
  2001 - Wetenschappelijke publicaties
Jonker, J.P.B. (2001). Dr. Fritz Mannheimer, bankier. In Gabriels, J.C.A.M. (Eds.), Biografisch woordenboek van Nederland (pp. 77-80) (4 p.). Den Haag.
Jonker, J.P.B. (2001). Mr. Daniel Crena de Iongh, bankier. In Gabriels, J.C.A.M. (Eds.), Biografisch woordenboek van Nederland (pp. 323-325) (3 p.). Den Haag.
  2000 - Wetenschappelijke publicaties
Sluyterman, K.E. & Jonker, J.P.B. (2000). At home on the world markets. Dutch international trading from the 16th century until the present. (431 p.). Den Haag: SDU.
Jonker, J.P.B. (2000). Mr. Daniël Crena de Iongh, bankier. In J.C.A.M. Gabriëls (Eds.), Biografisch woordenboek van Nederland 6
Sluyterman, K.E. & Jonker, J.P.B. (2000). Thuis op de wereldmarkt. Nederlandse handelshuizen door de eeuwen heen. (431 p.). Den Haag: SDU.
  1999 - Wetenschappelijke publicaties
Jonker, J.P.B. (1999). De bakermat van het Nederlandse bankwezen, financiele markten in Nederland vanaf de Franse Tijd tot de opkomst van de handelsbanken, 1813-1870. Wereldwijd bankieren, ABN AMRO 1824-1999 Amsterdam: ABN AMRO.
Jonker, J.P.B. & Sluyterman, K.E. (1999). The lure of industry: Dutch trading companies entering and abandoning industrial activities. In F. Amatori, A. Colli & N. Crepas (Eds.), Deindustrialization and reindustrialization in the 20th century, Proceedings of the EBHA conference, Terni, september 1998 (pp. 372-382) (11 p.). Milaan: Trochalia Publications.
  1999 - Vakpublicaties
Jonker, J.P.B. (1999). D. Crena de Iongh, bankier. In A.J.C.M Gabriels (Eds.), Biografisch woordenboek van Nederland Den Haag: ING, electronische publicatie.
  1998 - Overige resultaten
J.P.B. Jonker (05-06-1998) Swings, trends and cycles, the relations between trading companies and manufacturing industry in the Netherlands during the 20th century
J.P.B. Jonker (25-09-1998) The relations between Dutch trading companies and industry
  1997 - Wetenschappelijke publicaties
van Zanden, J.L., 't Hart, M. & Jonker, J.P.B. (1997). A Financial History of the Netherlands. (232 p.). Cambridge: Cambridge University Press.
Jonker, J.P.B. (1997). Schakel tussen verleden en toekomst, Mees Pierson, 275 jaar traditie en vernieuwing in het Nederlandse bankwezen. Amsterdam: Mees Pierson.
Jonker, J.P.B. (1997). The alternative road to modernity, banking and currency 1800-1914. In M. 't Hart, J.P.B. Jonker & J.L. Zanden (Eds.), A financial history of the Netherlands, 1550-2000 (pp. 94-123) (30 p.). Cambridge: Cambridge University Press.
  1995 - Wetenschappelijke publicaties
van Zanden, J.L. & Jonker, J. (1995). Method in the madness? Banking crises between the Wars, an internationale comparison. In C.H. Feinstein (Eds.), Banking, currency, & finance in Europe between the wars (pp. 77-93) (17 p.). Oxford U.P..
  0 - Overige resultaten
J.P.B. Jonker () Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden
^ naar boven
Gegenereerd op 2018-04-21 17:24:32

Afgesloten projecten

Project:
The Evolution of Financial Markets in Pre-Industrial Europe: A Comparative Analysis 01-01-2008 tot 31-12-2012
Algemene projectbeschrijving
Capital markets exist to accumulate and distribute savings. Individuals will be unable to set up businesses of some scale if they cannot borrow funds, or form partnerships. Efficient financial markets are very valuable for an economy, but they do not emerge always and everywhere, as is all too clear from the strongly divergent development of capital markets in different parts of Europe before the Industrial Revolution.

This project develops a new analytical framework to explain the evolution of financial markets in pre-industrial Europe. The project will establish what kind of financial instruments and intermediaries entrepreneurs used to fund their businesses. It will reconstruct the volume of transactions, and the costs implied for savers and investors. A long-run systematic comparison of capital markets in different European cities will show how economic opportunities, migration, legal rules, public finance, and inequality shaped the funding strategies of entrepreneurs before the Industrial Revolution.

The project will demonstrate the benefits of the new approach by analyzing the evolution of financial markets in twelve towns in the Low Countries between 1500 and 1800. The remarkable history of the Netherlands offers a unique 'historical laboratory'. By the mid-sixteenth century unification under Burgundian and Habsburg rule had created capital market institutions on a quite similar basis. Yet, cities continued to develop new legal institutions and intermediary organizations, and economic opportunities continued to differ. What is more, the country's political split after 1580 created very different systems of public finance in North and South.

Beyond the analysis of financial markets in the Low Countries the project will build a European work group that will confront the experience of the Netherlands with the development of public and private markets across Europe. The final result will be a new understanding of the evolution of financial markets in Europe before the Industrial Revolution, to be published as a joint volume.
 
Rol: Uitvoerder Financiering
3e geldstroom - EU
Projectleden
Project:
The evolution of financial markets in the Dutch Republic, 1500-1800 01-04-2006 tot 01-04-2011
Algemene projectbeschrijving
 
Rol: Uitvoerder Financiering
2e geldstroom - NWO
Projectleden
Project:
A History of Royal Dutch Shell 01-01-2002 tot 31-12-2007
Algemene projectbeschrijving

On 5 July 2007, exactly 100 years after the merger which created Royal Dutch Shell, this study into the history of Royal Dutch Shell at Shell headquarters was presented. In this study (that appeared in four volumes), it is explained how Royal Dutch Shell was among the handful of oil companies that acquired a significant part of the global markets in the First decades of the Twentieth Century. 

 
Rol: Uitvoerder Financiering
3e geldstroom - overig
Projectleden
Gegenereerd op 2018-04-21 17:24:32

Eigentijdse Geschiedenis
Nederlandse politieke geschiedenis
Economic and Social History, UCU 100 en 200 levels
World History, UCU 100 en 300 levels
Schuld van 't Kapitaal
De Nazi economie
Internationale economische betrekkingen
Bedrijfsgeschiedenis

Gegenereerd op 2018-04-21 17:24:32
Volledige naam
dr. J.P.B. Jonker Contactgegevens
Drift 10

Drift 10
Kamer 1.23
3512 BS  UTRECHT

Drift 6

Drift 6
Kamer 0
3512 BS  UTRECHT

Drift 6

Drift 6
Kamer 1.23
3512 BS  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 1336
Gegenereerd op 2018-04-21 17:24:32
Laatst bijgewerkt op 03-07-2014