Dr. Jenneke van Ditzhuijzen

Dr. Jenneke van Ditzhuijzen

Universitair docent
Interdisciplinaire sociale wetenschap
j.m.vanditzhuijzen@uu.nl

Publicaties

2024

Wetenschappelijke publicaties

Littell, J. H., Abel, K. M., Biggs, M. A., Blum, R. W., Foster, D. G., Haddad, L. B., Major, B., Munk-Olsen, T., Polis, C. B., Robinson, G. E., Rocca, C. H., Russo, N. F., Steinberg, J. R., Stewart, D. E., Stotland, N. L., Upadhyay, U. D., & Van Ditzhuijzen, J. (2024). Correcting the scientific record on abortion and mental health outcomes. BMJ, 384, Article e076518. https://doi.org/10.1136/bmj-2023-076518

Vakpublicaties

van Ditzhuijzen, J., Beumer, W., Reilingh, A., & Dalmijn, E. (2024). Dit is mijn verhaal: Onderzoek naar factoren die bijdragen aan de keuze om een onbedoelde zwangerschap te beeindigen of te behouden. https://www.amsterdamumc.org/nl/vandaag/stop-met-vragen-naar-redenen-voor-abortus.htm
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/438008/Dit_is_mijn_verhaal.pdf?sequence=1

2023

Wetenschappelijke publicaties

Beumer, W., Roseboom, T. J., Koot, M., Vrijkotte, T., & van Ditzhuijzen, J. (2023). Carrying an unintended pregnancy to term and long-term maternal psychological distress: Findings from the Dutch prospective Amsterdam Born Children and their Development study. Women's Health, 19, 1-15. https://doi.org/10.1177/17455057231213737
de Looze, M., & van Ditzhuijzen, J. (2023). SEX POSITIVE AND INCLUSIVE SEX EDUCATION CHALLENGES AND WAYS FORWARD. 183. Abstract from 26th Congress of the World Association for Sexual Health, Antalya, Turkey. https://www.was2023.org/files/downloads/WAS2023-Abstract-Book.pdf
van Ditzhuijzen, J., & Motmans, J. (2023). MEASURING LAYPEOPLE’S NOTIONS OF INTERSEX IN THE NETHERLANDS AND FLANDERS. 256. Abstract from 26th Congress of the World Association for Sexual Health, Antalya, Turkey. https://www.was2023.org/files/downloads/WAS2023-Abstract-Book.pdf
van Ditzhuijzen, J., & Overeem, A. (2023). THE IMPACT OF PLEASURE INCLUSIVE SEX EDUCATION ON SEXUAL WELLBEING. 284. Abstract from 26th Congress of the World Association for Sexual Health, Antalya, Turkey. https://www.was2023.org/files/downloads/WAS2023-Abstract-Book.pdf
Sprenger, M., Beumer, W., van Ditzhuijzen, J., & Kiefte-de Jong, J. (2023). Psychometric properties of the Dutch London Measure of Unplanned Pregnancy for pregnant people and their partners. (pp. 1-29). medRxiv. https://doi.org/10.1101/2023.11.13.23298453
Overeem, A., & van Ditzhuijzen, J. (2023). Does learning to say “yes!” help to say “no”? The impact of pleasure inclusive sex education on youth’s sexual wellbeing and the role of sexual autonomy: A systematic scoping review. (pp. 1-52). OSFPREPRINTS. https://doi.org/10.31219/osf.io/2nf8s
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/436006/PREPRINT_Review_Overeem_VanDitzhuijzen.docx?sequence=1

Vakpublicaties

Reilingh, A., van Ditzhuijzen, J., Albers, T., Bos, H., & de Wit, J. (2023). Hoe hebben professionals in de soa/hiv-zorg de coronacrisis ervaren? Seksoa Magazine. https://www.soaaids.nl/nl/professionals/seksoa-magazine/hoe-hebben-professionals-in-soahiv-zorg-coronacrisis-ervaren#:~:text=Tijdens%20de%20covid%2D19%20periode,lees%20je%20in%20Seksoa%20magazine.
Cobben, W., van Ditzhuijzen, J., Cense, M., Pastoor, H., Dekker, L., Heijligenberg, P., & Verbeek, M. (2023). Verslag tweede SEKSO symposium 12 oktober 2023. Tijdschrift voor Seksuologie, 47(3), 150-155.
de Looze, M., Meijburg, S., Vermeulen, M., Lips, R., & van Ditzhuijzen, J. (2023). 'Gewoon' met elkaar in gesprek gaan. Positieve en inclusieve seksuele vorming in het voortgezet onderwijs: barrieres en succesvolle benaderingen. Utrecht University. https://www.uu.nl/organisatie/interdisciplinaire-sociale-wetenschap/positieve-en-inclusieve-seksuele-vorming-in-het-voortgezet-onderwijs
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/436158/2023_Gewoon_met_elkaar_in_gesprek_gaan.pdf?sequence=1

2022

Wetenschappelijke publicaties

van Niekerk, S., van der Wijden, C., & van Ditzhuijzen, J. (2022). Postabortion contraception use among women with and without a history of mental disorders: A Dutch prospective 5-year follow-up study. 42-43. Abstract from 14th FIAPAC Conference, Riga, Latvia.
Schaap, J., Beumer, W., & van Ditzhuijzen, J. (2022). "I know what it's like to have a baby": Abortion decision making among Dutch mothers.. 50.
van Ditzhuijzen, J., & Overeem, A. (2022). Does learning to say 'YES' help to say 'NO'? The impact of pleasure inclusive sex education on sexual wellbeing of youth and the role of sexual autonomy: A systematic review.. 50. Poster session presented at 48th annual meeting of the International Academy of Sex Research, Reykjavik, Iceland.
van Ditzhuijzen, J., Reilingh, A., Albers, T., Bos, H., & de Wit, J. (2022). STI/HIV care in times of COVID-19 according to Dutch healthcare professionals: A mixed methods study.. 179-180. Poster session presented at 16th ESC congress of the European Society of Contraception and Reproductive Health: Challenging times, are we ready? Novel approaches to sexual and reproductive health., Ghent, Belgium.
de Looze, M., & van Ditzhuijzen, J. (2022). Op naar een sekspositieve toekomst! Waarom een positieve benadering van seksualiteit zo belangrijk is in het seksuele vormingsonderwijs. Tijdschrift voor Seksuologie, 46(1), 17-20. https://www.tijdschriftvoorseksuologie.nl/artikelen/item/914-op-naar-een-sekspositieve-toekomst-waarom-een-positieve-benadering-van-seksualiteit-zo-belangrijk-is-in-het-seksuele-vormingsonderwijs
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/425064/2022_TvS_de_Looze_en_van_Ditzhuijzen.pdf?sequence=1

Vakpublicaties

Brinkman, L., van Ditzhuijzen, J., & Cense, M. (2022). Symposiumverslag: SEKSO Startsymposium 13-10-2022. Tijdschrift voor Seksuologie, 46(4), 170-173. https://www.tijdschriftvoorseksuologie.nl/artikelen/item/948-symposiumverslag-sekso-startsymposium-13-oktober-2022
van Ditzhuijzen, J., & Cense, M. (2022). SEKSO: een netwerk voor seksonderzoekers. Tijdschrift voor Seksuologie, 46(4), 167-169. https://www.tijdschriftvoorseksuologie.nl/artikelen/item/942-december-2022-46-4
van Ditzhuijzen, J., Albers, T., Reilingh, A., Bos, H., van Aar, F., & de Wit, J. (2022). Soa/hiv-zorg in coronatijd: Het perspectief van zorgprofessionals.

2021

Wetenschappelijke publicaties

de Graaf, H., & van Ditzhuijzen, J. (2021). Corona brengt ons dichter bij elkaar": De ervaren impact van de coronacrisis op het seksleven van mensen met een partner. Tijdschrift voor Seksuologie, 45(1), 17-26.
van Ditzhuijzen, J., & Biemans, W. J. A. (2021). Reactie op 'Het risico op psychiatrische aandoeningen na abortus'. Antwoord aan Biemans. Tijdschrift voor Psychiatrie, 63, 88-90.

Vakpublicaties

Ditzhuijzen, J., & van der Vlugt, I. (2021). Evaluatie pilot 'Nu Niet Zwanger in de abortuskliniek': Preventie van herhaalde abortus in abortusklinieken in samenwerking met Nu Niet Zwanger in de regio's. Rutgers WPF.
van Ditzhuijzen, J., & Motmans, J. (2021). Kennis en opvattingen over intersekse. Een nulmeting in Nederland en Vlaanderen. Rutgers WPF. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/02/01/rapport-kennis-en-opvattingen-over-intersekse-een-nulmeting-in-nederland-en-vlaanderen

Populariserende publicaties

Ditzhuijzen, J. (2021). Baas in eigen verhaal. Over ongewenste zwangerschap, abortus, taboe en eigen regie. Vlam Magazine, 2021(4).
van Ditzhuijzen, J., Olofsen, S., Knibbeler, R., & van der Vlugt, I. (2021). Het eerste anticonceptieconsult bij de huisarts. Tevredenheid, verwachtingen, en ervaringen van jonge vrouwen. Rutgers WPF.

2020

Vakpublicaties

Cense, M., van Dijk, U., Ditzhuijzen, J., Keij, M., & van Loenen, T. (2020). Vóór een Kansrijke Start in Zaanstad: Eindrapport verkennend onderzoek naar Preventie Ongewenste Zwangerschap.
van Ditzhuijzen, J., & Coehoorn, I. (2020). We doen het samen. Resultaten peiling over gedeelde (m/v) verantwoordelijkheid bij anticonceptiegebruik. Rutgers WPF.
van Lisdonk, J., van Ditzhuijzen, J., & van de Walle, R. (2020). Het beste voor je kind. Ervaringen van ouders van een kind met een vorm van intersekse/DSD. Rutgers WPF.

Populariserende publicaties

Ditzhuijzen, J., & Reitzema, E. (2020). Relationele en seksuele vorming in het basisonderwijs anno 2020: Resultaten onderzoek onder schoolleiders. Rutgers WPF.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/415444/Rapport_Peiling_Relationele_en_seksuele_vorming_2020_DEF.pdf?sequence=1
van Lisdonk, J., van Ditzhuijzen, J., Kelders, Y., & de Vries, J. (2020). Tot mijn kind zelf kan kiezen. Ervaringsverhalen van ouders van kinderen met een vorm van intersekse/DSD. Rutgers WPF.

2019

Wetenschappelijke publicaties

van Ditzhuijzen, J., Brauer, M., Boeije, H., & van Nijnatten, C. H. C. J. (2019). Dimensions of decision difficulty in women’s decision-making about abortion: A mixed methods longitudinal study. PLoS One, 14(2), Article e0212611. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0212611
van Ditzhuijzen, J. (2019). Common risk factors for abortion and suicide attempts. The Lancet Psychiatry, 6(12), 972-973. https://doi.org/10.1016/S2215-0366(19)30443-2
Brauer, M., van Ditzhuijzen, J., Boeije, H., & van Nijnatten, C. (2019). Understanding Decision-Making and Decision Difficulty in Women With an Unintended Pregnancy in the Netherlands. Qualitative Health Research, 29(8), 1084-1095. https://doi.org/10.1177/1049732318810435

2018

Wetenschappelijke publicaties

Van Hartingsveldt, C., & van Ditzhuijzen, J. M. (2018). De relatie tussen seksuele genderrol-stereotypen en het aanhangen van mythes rond seksueel grensoverschrijdend gedrag onder jongeren. Tijdschrift voor Seksuologie, 42(3). https://www.tijdschriftvoorseksuologie.nl/artikelen/online-first/item/811-de-relatie-tussen-seksuele-genderrol-stereotypen-en-het-aanhangen-van-mythes-rond-seksueel-grensoverschrijdend-gedrag-onder-jongeren-een-pilotstudie
Van Ditzhuijzen, J., Ten Have, M., De Graaf, R., Van Nijnatten, C. H. C. J., & Vollebergh, W. A. M. (2018). Abortus en het risico op psychische aandoeningen. Tijdschrift voor Psychiatrie, 60(8), 527-535. https://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/nl/artikelen/article/50-11719_Abortus-en-het-risico-op-psychische-aandoeningen
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/376044/60_2018_8_artikel_vanditzhuijzen.pdf?sequence=1
van Ditzhuijzen, J. M. (2018). Predictoren van de houding van hoogopgeleide jongvolwassenen ten opzichte van moderne mannelijke anticonceptiemethoden: een pilotstudie. Tijdschrift voor Seksuologie, 42(2), 43-50.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/373597/Smulders_e.a._Predictoren_van_de_houding_van_hoogpgeleide..._.pdf?sequence=1
van Ditzhuijzen, J. M., ten Have, M., de Graaf, R., van Nijnatten, C. H. C. J., & Vollebergh, W. A. M. (2018). Verhoogt een abortus het risico op psychische aandoeningen? Tijdschrift voor Psychiatrie, 60(8), 527-535.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/373582/ditzhuijzen.pdf?sequence=1
van Ditzhuijzen, J. M., ten Have, M., de Graaf, R., van Nijnatten, C. H. C. J., & Vollebergh, W. A. M. (2018). Long-term incidence and recurrence of common mental disorders after abortion. A Dutch prospective cohort study. Journal of Psychiatric Research, 102, 132-135. https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2018.04.001
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/373311/Postprint_vanDitzhuijzenetal_JPsyRes2018.pdf?sequence=3

2017

Wetenschappelijke publicaties

van Ditzhuijzen, J. M., ten Have, M., de Graaf, R., van Nijnatten, C. H. C. J., & Vollebergh, W. A. M. (2017). Correlates of common mental disorders among Dutch women who have had an abortion: a longitudinal cohort study. Perspectives on Sexual and Reproductive Health, 49(2), 123-131. https://doi.org/10.1363/psrh.12028
van Ditzhuijzen, J. M., ten Have, M., de Graaf, R., van Nijnatten, C. H. C. J., & Vollebergh, W. A. M. (2017). De psychische gezondheid van vrouwen die een abortus meemaken. Resultaten van een prospectief longitudinaal cohortonderzoek. Tijdschrift voor Seksuologie, 41(1), 7-14. https://www.tijdschriftvoorseksuologie.nl/artikelen/item/365-de-psychische-gezondheid-van-vrouwen-die-een-abortus-meemaken-resultaten-van-een-prospectief-longitudinaal-cohortonderzoek
van Ditzhuijzen, J. M. (2017). Abortion and mental health: A longitudinal study of common mental disorders among women who terminated an unwanted pregnancy . [Doctoral thesis 1 (Research UU / Graduation UU), Universiteit Utrecht]. Utrecht University.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/348455/Ditzhuijzen.pdf?sequence=1
van Ditzhuijzen, J., Ten Have, M., de Graaf, R., Lugtig, P., van Nijnatten, C. H. C. J., & Vollebergh, W. A. M. (2017). Incidence and recurrence of common mental disorders after abortion: Results from a prospective cohort study. Journal of Psychiatric Research, 84, 200-206. https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2016.10.006

Vakpublicaties

van Ditzhuijzen, J. M. (2017). Psychische stoornissen na abortus: geen wetenschappelijke ondersteuning: Reactie op Biemans. Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek, 27(2), 64-65. https://www.tijdschrifttge.nl/art/50-986_Psychische-stoornissen-na-abortus-geen-wetenschappelijke-ondersteuning
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/362430/TGE201702_p64_65_Reactie_Van_Ditzhuijzen.pdf?sequence=1

2016

Vakpublicaties

van Ditzhuijzen, J. M., van Nijnatten, C. H. C. J., de Graaf, R., ten Have, M., & Vollebergh, W. A. M. (2016). Abortus en psychische gezondheid. Een longitudinale cohortstudie naar de psychische gezondheid van vrouwen die een abortus meemaken. Utrecht University. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/07/01/abortus-en-psychische-gezondheid

Overige resultaten

van Ditzhuijzen, J. M., ten Have, M., de Graaf, R., van Nijnatten, C. H. C. J., & Vollebergh, W. A. M. (2016). The impact of psychiatric history on women's pre- and postabortion experiences.. Poster session presented at 12th FIAPAC conference of the International Federation of Professional and Contraception Associates, Lisbon, Portugal.
van Ditzhuijzen, J. M., ten Have, M., de Graaf, R., van Nijnatten, C. H. C. J., & Vollebergh, W. A. M. (2016). Risk factors for common mental disorders after abortion.. Poster session presented at 12th FIAPAC conference of the International Federation of Professional and Contraception Associates, Lisbon, Portugal.
van Ditzhuijzen, J. M., ten Have, M., de Graaf, R., van Nijnatten, C. H. C. J., & Vollebergh, W. A. M. (2016). Incidence and recurrence of mental disorders after abortion: A longitudinal study.. Poster session presented at 12th FIAPAC conference of the International Federation of Professional and Contraception Associates, Lisbon, Portugal.

2015

Wetenschappelijke publicaties

van Ditzhuijzen, J., Ten Have, M., de Graaf, R., van Nijnatten, C. H. C. J., & Vollebergh, W. A. M. (2015). The impact of psychiatric history on women's pre- and postabortion experiences. Contraception, 92(3), 246-253. https://doi.org/10.1016/j.contraception.2015.05.003

2014

Overige resultaten

van Ditzhuijzen, J., de Graaf, R., ten Have, M., van Nijnatten, C., & Vollebergh, W. A. M. (2014). Psychiatric history of women who have had an abortion. S73-S74. Abstract from 13th ESC Congress 2014 "Challenges in Sexual and Reproductive Health", Lisbon, Portugal.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/307649/pages.pdf?sequence=1
van Ditzhuijzen, J., & Brauer, M. (2014). Onderzoek naar vrouwen en abortus: 1. Psychiatrische voorgeschiedenis en abortus. 2. Ongewenst zwanger: twijfel in het keuzeproces. Werkconferentie FIOM 'Het belang van een eigen keuze', Amersfoort, Netherlands. https://fiom.nl/kenniscollectie/ongewenste-zwangerschap/werkconferentie-2014/programma
van Ditzhuijzen, J., ten Have, M., de Graaf, R., van Nijnatten, C., & Vollebergh, W. (2014). Psychiatric history of women who have had an abortion. 90. Abstract from 17th EPA Section Epidemiology and Social Psychiatry Meeting, Ulm, Germany.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/304336/Abstracts_17th_EPA_Section_Epidemiology_and_Social_Psychiatry_Meeting.pdf?sequence=1

2013

Wetenschappelijke publicaties

van Ditzhuijzen, J. M., ten Have, M., de Graaf, R., van Nijnatten, C. H. C. J., & Vollebergh, W. A. M. (2013). Psychiatric history of women who have had an abortion. Journal of Psychiatric Research, 47, 1737-1743.

2012

Vakpublicaties

Gasbarrini, N., Sista, R., Ceccarini, L., Richter, J., Jiresova, K., Camoletto, L., Schiffer, K., & Ditzhuijzen, J. (2012). Guide manual on HIV and TB testing in low-threshold services.
Camoletto, L., Gasbarrini, N., Sista, R., Ceccarini, L., Schiffer, K., Ditzhuijzen, J., Richter, J., & Jiresova, K. (2012). The Imp.Ac.T. project: Training manual on HIV/TB rapid testing of DU's and migrants in low-threshold services. Gruppo Abele.

2009

Vakpublicaties

Plaisier, J., & van Ditzhuijzen, J. (2009). Stimuleren en ontmoedigen van gedetineerden.

2008

Vakpublicaties

Plaisier, J., & Ditzhuijzen, J. (2008). Risicotaxatie bij verlof van gedetineerden. Een (inter)nationale vergelijking van instrumenten en procedures. WODC.

2007

Wetenschappelijke publicaties

Calder, A. J., Beaver, J. D., Davis, M. H., van Ditzhuijzen, J., Keane, J., & Lawrence, A. D. (2007). Disgust sensitivity predicts the insula and pallidal response to pictures of disgusting foods. European Journal of Neuroscience, 25(11), 3422-8. https://doi.org/10.1111/j.1460-9568.2007.05604.x

Vakpublicaties

Eysink Smeets, M., van Lier, L., Romkens, R., Egelkamp, M., & Ditzhuijzen, J. (2007). Escort revisited. Een beeld van de Amsterdamse escortbranche anno 2007.
Ditzhuijzen, J., & Plaisier, J. (2007). Plan- en procesevaluatie van de scholing van gevangenispersoneel in 'Verbal Judo'. WODC.

2006

Wetenschappelijke publicaties

Bierman, D. J., & van Ditzhuijzen, J. M. (2006). Anomalous slow cortical components in a slot-machine task. (pp. 5-19). (PA Proceedings of the 49th convention ).
Beaver, J. D., Lawrence, A. D., van Ditzhuijzen, J., Davis, M. H., Woods, A., & Calder, A. J. (2006). Individual differences in reward drive predict neural responses to images of food. Journal of Neuroscience, 26(19), 5160-6. https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.0350-06.2006

2004

Wetenschappelijke publicaties

Rotteveel, M., van Ditzhuijzen, J. M., & Phaf, R. H. (2004). Loading working memory interferes with affect incongruent movements. Advances in Psychology Research, 31, 111-122.