Julia Waterval

Bestuursgebouw
Heidelberglaan 8
3584 CS Utrecht

Julia Waterval

Universiteitsraadslid
Bestuurssecretariaat
j.m.waterval@uu.nl

Voorzitter Studentgeleding Universiteitsraad 2023-2024

Lijst Vuur