Mr. dr. Joep Lindeman
j.lindeman@uu.nl
Gegenereerd op 2017-11-20 10:50:30


Profiel

Joep Lindeman (1975) is als universitair docent verbonden aan het Willem Pompe Instituut van de Universiteit Utrecht. In 2017 is hij gepromoveerd op een onderzoek naar de taakopvatting en taakinvulling van officieren van justitie. Om zijn proefschrift te bestellen: klik hier.

Hij is als onderzoeker lid van het kernteam van het Montaigne Centrum voor rechtspleging en conflictoplossing. Zijn onderzoek richt zich vaak op de praktijk van de (buitengerechtelijke) strafrechtspleging in binnen- en buitenland, maar zijn belangstelling ligt ook bij materieel strafrecht, bijzonder strafrecht en Europees strafrecht, alsmede bij de rechtsstatelijke waarborgen rondom (punitieve) handhaving binnen en buiten het strafrecht. 

Als onderwijscoördinator van Het Willem Pompe Instituut en als voorzitter van de opleidingscommissie bachelor heeft hij ook grote affiniteit met het onderwijs. 

 

 

 

Betrokken bij de opleiding(en)
Gegenereerd op 2017-11-20 10:50:30
Curriculum vitae

Sinds 2002 is Joep verbonden aan het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen van het departement Rechtsgeleerdheid van de Faculteit REBO van de UU. Daarvóór werkte hij enkele jaren als Juridisch Medewerker bij het Ressortsparket te 's-Hertogenbosch. 

Naast zijn werk is Joep actief als drummer in de Leuk dat je d'r bent Band.

Hij is tussen 2003 en 2013 lid en vice-voorzitter geweest van de Politieklachtencommissie in Den Bosch.

Gegenereerd op 2017-11-20 10:50:30
Sleutelpublicaties

Lindeman, J.M.W. (2013). Redelijk handelende officieren en de vervolgingsbeslissing. In C. Kelk, F.G.H. Kristen & F.A.M.M. Koenraadt (Eds.), Veelzijdige gedachten. Liber amicorum prof. dr. Chrisje Brants (pp. 283-295) (13 p.). Den Haag: Boom Lemma.

Lindeman, J.M.W. (2012). Verschuivende verantwoordelijkheden bij officieren van justitie. In F. de Jong & R.S.B. Kool (Eds.), Relaties van gezag en verantwoordelijkheid: strafrechtelijke ontwikkelingen (pp. 207-242) (36 p.). Den Haag: Boom Lemma.

Kristen, F.G.H., Lamp, R.M.I., Lindeman, J.M.W. & Luchtman, M.J.J.P. (2011). Bijzonder strafrecht; Strafrechtelijke handhaving van sociaal-economisch en fiscaal recht in Nederland. (542 p.). Den Haag: Boom Lemma.

Lindeman, J.M.W. (2010). Het Spector-arrest: het weerlegbare vermoeden in een strafrechtelijke en mensenrechtelijke context. Nederlands Tijdschrift voor Europees recht, 2010 (6), (pp. 200-206) (7 p.).

Lindeman, J.M.W. (2007). La legislation Neerlandaise et la lutte contre la criminalité organisée. In M.L. Cesoni (Eds.), Nouvelles méthodes de lutte contre la criminalité: La normalisation de l' exception (pp. 253-302) (50 p.). Brussel: Bruylant.

Beijer, A., Bokhorst, J., Boone, M.M., Brants, C.H. & Lindeman, J.M.W. (2004). De Wet bijzondere opsporingsbevoegdheden - eindevaluatie. (309 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.

Alle publicaties
  2017 - Boekdelen / hoofdstukken
Holvast, N.L. & Lindeman, J.M.W. (01-09-2017). De onttovering van de magistraat - Reacties op de organisatorische ontwikkelingen bij het openbaar ministerie en binnen de rechtspraak. In Richard Staring, René van Swaaningen & Karin van Wingerde (Eds.), Over de muren van stilzwijgen - Liber Amicorum Henk van de Bunt (pp. 315-328). Den Haag: Boom criminologie.
  2017 - Doctoral thesis 1 (Research UU / Graduation UU)
  2016 - Working paper
Jacobs, P., Boone, M.M. & Lindeman, J.M.W. (2016). DETOUR- Towards Pre-trial Detention as Ultimo Ratio. (26 p.). Utrecht: Institute for the Sociology of Law and Criminology.
  2016 - Annotaties
  2016 - Membership of committee
Lindeman, J.M.W. (01-10-2016 01-07-2017) Member Supervisory Committee Member WODC Research Project (External organisation) Member of supervisory committee<br/><br/>Supervisory committee research collaborateurs of justice.
  2013 - Boekdelen / hoofdstukken
Lindeman, J.M.W. (2013). Redelijk handelende officieren en de vervolgingsbeslissing. In C. Kelk, F.G.H. Kristen & F.A.M.M. Koenraadt (Eds.), Veelzijdige gedachten. Liber amicorum prof. dr. Chrisje Brants (pp. 283-295) (13 p.). Den Haag: Boom Lemma.
  2012 - Boekdelen / hoofdstukken
Lindeman, J.M.W. (2012). Verschuivende verantwoordelijkheden bij officieren van justitie. In F. de Jong & R.S.B. Kool (Eds.), Relaties van gezag en verantwoordelijkheid: strafrechtelijke ontwikkelingen (pp. 207-242) (36 p.). Den Haag: Boom Lemma.
  2012 - Invited talk
Lindeman, J.M.W. (22-06-2012) Invited speaker workshop Landelijke strafrechtsdag Utrecht (22-01-2012)
  2011 - Artikelen
Lindeman, J.M.W. (2011). Rechtspraak EHRM. Delikt en Delinkwent, 3 (22).
Lindeman, J.M.W. (04-01-2011). Supersnelrecht. De Morgen
  2011 - Boeken
Kristen, F.G.H., Lamp, R.M.I., Lindeman, J.M.W. & Luchtman, M.J.J.P. (2011). Bijzonder strafrecht; Strafrechtelijke handhaving van sociaal-economisch en fiscaal recht in Nederland. (542 p.). Den Haag: Boom Lemma.
  2011 - Boekdelen / hoofdstukken
Lindeman, J.M.W. & Luchtman, M.J.J.P. (2011). Fraude op de financiële markten in het licht van het recht van de Europese Unie. In R.C.P. Haentjes & M. Jurgens (Eds.), Fraude op de financiële markten (pp. 29-46) (18 p.). Deventer: Kluwer.
Kristen, F.G.H., Lamp, R.M.I., Lindeman, J.M.W. & Luchtman, M.J.J.P. (2011). Hoofdstuk 1 - Inleiding. In F.G.H. Kristen (Eds.), Bijzonder strafrecht; Strafrechtelijke handhaving van sociaal-economisch en fiscaal recht in Nederland (pp. 3-8) (6 p.). Den Haag: Boom Lemma.
Lindeman, J.M.W. (2011). Hoofdstuk 15 – Sancties. In F.G.H. Kristen (Eds.), Bijzonder strafrecht; Strafrechtelijke handhaving van sociaal-economisch en fiscaal recht in Nederland (pp. 417-450) (34 p.). Den Haag: Boom Lemma.
Lindeman, J.M.W., Lamp, R.M.I. & Luchtman, M.J.J.P. (2011). Hoofdstuk 3 - Algemeen. In F.G.H. Kristen (Eds.), Bijzonder strafrecht; Strafrechtelijke handhaving van sociaal-economisch en fiscaal recht in Nederland (pp. 41-71) (31 p.). Den Haag: Boom Lemma.
  2011 - Membership of committee
Lindeman, J.M.W. (2011 2015) Member bestuur Besou (External organisation) Lid
Lindeman, J.M.W. (2011 2015) Member Politieklachtencommissie Politie Brabant-Noord (External organisation) Vicevoorzitter
  2010 - Artikelen
Lindeman, J.M.W. (2010). Het Spector-arrest: het weerlegbare vermoeden in een strafrechtelijke en mensenrechtelijke context. Nederlands Tijdschrift voor Europees recht, 2010 (6), (pp. 200-206) (7 p.).
Lindeman, J.M.W. (2010). Katern Straf(proces)recht 114. Ars Aequi Kwartaalsignaal, 2010 (114), (pp. 6422-6426) (5 p.).
Lindeman, J.M.W. (2010). Katern Straf(proces)recht 115. Ars Aequi Kwartaalsignaal, 2010 (115), (pp. 6483-6487) (5 p.).
Lindeman, J.M.W. (2010). Katern Straf(proces)recht 116. Ars Aequi Kwartaalsignaal, 2010 (116), (pp. 6531-6534) (4 p.).
Lindeman, J.M.W. (2010). Katern Straf(proces)recht 117. Ars Aequi Kwartaalsignaal, 2010 (117), (pp. 6578-6583) (5 p.).
Coster van Voorhout, J.E.B. & Lindeman, J.M.W. (2010). Rechtspraak EHRM. Delikt en Delinkwent, 40 (10), (pp. 1324-1343) (20 p.).
Coster van Voorhout, J.E.B., van Lent, L. & Lindeman, J.M.W. (2010). Rechtspraak EHRM. Delikt en Delinkwent, 40 (6), (pp. 774-794) (21 p.).
  2009 - Artikelen
Lindeman, J.M.W. (2009). Katern Straf(proces)recht 113. Ars Aequi Kwartaalsignaal, 2009 (113), (pp. 6368-6371) (4 p.).
Coster van Voorhout, J.E.B. & Lindeman, J.M.W. (2009). Rechtspraak EHRM. Delikt en Delinkwent, 20 (2009), (pp. 249-258) (9 p.).
Coster van Voorhout, J.E.B., Lindeman, J.M.W. & van Lent, L. (2009). Rechtspraak EHRM. Delikt en Delinkwent, 11 (2009), (pp. 1100-1127) (27 p.).
Coster van Voorhout, J.E.B. & Lindeman, J.M.W. (2009). Rechtspraak EHRM. Delikt en Delinkwent, 20 (2009), (pp. 617-633) (26 p.).
  2008 - Artikelen
Coster van Voorhout, J.E.B. & Lindeman, J.M.W. (2008). Rechtspraak EHRM. Delikt en Delinkwent, 20 (2008), (pp. 267-279) (12 p.).
Coster van Voorhout, J.E.B., van Lent, L. & Lindeman, J.M.W. (2008). Rechtspraak EHRM. Delikt en Delinkwent, 80 (2008), (pp. 1128-1142) (4 p.).
Coster van Voorhout, J.E.B. & Lindeman, J.M.W. (2008). Rechtspraak EHRM. Delikt en Delinkwent, 46 (2008), (pp. 636-652) (16 p.).
  2008 - Boekdelen / hoofdstukken
Lindeman, J.M.W. & Luchtman, M.J.J.P. (2008). Europees strafrecht als ultimum remedium?. In A.A. Franken, M. de Langen & M. Moerings (Eds.), Constante waarden; liber amicorum Constantijn Kelk (pp. 331-340) (9 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2007 - Artikelen
Lindeman, J.M.W. (2007). Kroniek Jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens: derde kwartaal 2006. NJCM-Bulletin, 2007, (pp. 40-53) (13 p.).
Lindeman, J.M.W. (2007). Kroniek Jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens: vierde kwartaal 2006. NJCM-Bulletin, 2007, (pp. 371-382) (11 p.).
  2007 - Boekdelen / hoofdstukken
Lindeman, J.M.W. (2007). La legislation Neerlandaise et la lutte contre la criminalité organisée. In M.L. Cesoni (Eds.), Nouvelles méthodes de lutte contre la criminalité: La normalisation de l' exception (pp. 253-302) (50 p.). Brussel: Bruylant.
  2006 - Artikelen
Lindeman, J.M.W. & Sikkema, E. (2006). Een significante bijdrage aan openlijk geweld. Delikt en Delinkwent, 10, (pp. 1170-1188) (19 p.).
Lindeman, J.M.W. (2006). Het dossier. Delikt en Delinkwent, 31, (pp. 460-474) (15 p.).
Lindeman, J.M.W., Schutte, L. & Vermeulen, M.L. (2006). Kroniek Jurisprudentie van het EHRM: derde kwartaal 2005: juli-september. NJCM-Bulletin, 2, (pp. 244-257) (14 p.).
Lindeman, J.M.W., Schutte, L. & Vermeulen, M.L. (2006). Kroniek Jurisprudentie van het EHRM: eerste kwartaal 2006. NJCM-Bulletin, 5, (pp. 729-745) (17 p.).
Lindeman, J.M.W., Schutte-Heide-Jørgensen, L., Uhl, R.J., Vermeulen, M.L. & Wijnakker, C.P.J. (2006). Kroniek Jurisprudentie van het EHRM: tweede kwartaal 2006. NJCM-Bulletin, 7, (pp. 997-1023) (27 p.).
Lindeman, J.M.W., Schutte, L. & Vermeulen, M.L. (2006). Kroniek Jurisprudentie van het EHRM: vierde kwartaal 2005: oktober-december. NJCM-Bulletin, 3, (pp. 385-401) (17 p.).
  2006 - Boekdelen / hoofdstukken
Lindeman, J.M.W. (2006). -. In M.L. Cesoni (Eds.), Les dispositifs de lutte contre les organisations criminelles. Une législations sous influence (pp. 101-106, 118-121, 136, 149-153, 159-161) (22 p.). Gent: Academia Press.
  2005 - Artikelen
Hagens, M., van Lent, L. & Lindeman, J.M.W. (2005). Kroniek: jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens; derde kwartaal 2004 (juli-september). NJCM-Bulletin, 30 (1), (pp. 76-87) (12 p.).
van Lent, L., Lindeman, J.M.W. & Vermeulen, M.L. (2005). Kroniek: jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens; eerste kwartaal 2004 (januari-maart). NJCM-Bulletin, 30 (5), (pp. 604-626) (23 p.).
van Lent, L., Lindeman, J.M.W. & Vermeulen, M.L. (2005). Kroniek: jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens; tweede kwartaal 2004 (april-juni). NJCM-Bulletin, 30 (7), (pp. 1017-1031) (25 p.).
Hagens, M., van Lent, L. & Lindeman, J.M.W. (2005). Kroniek: jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens; vierde kwartaal 2004 (oktober-december). NJCM-Bulletin, 30 (3), (pp. 327-344) (18 p.).
  2004 - Artikelen
Lindeman, J.M.W. (2004). De zwakste schakel. Enkele gevolgen van het stelsel van gelede normstellingen. Tijdschrift voor onderneming en strafrecht, 3/4, (pp. 78-83) (6 p.).
Hagens, M., van Lent, L., Lindeman, J.M.W. & Luchtman, M.J.J.P. (2004). Kroniek: jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens; derde kwartaal (juli-september) 2003. NJCM-Bulletin, 1, (pp. 98-119) (22 p.).
Hagens, M., van Lent, L. & Lindeman, J.M.W. (2004). Kroniek: jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens; eerste kwartaal (januari-maart) 2003. NJCM-Bulletin, 8 (29), (pp. 1185-1201) (17 p.).
Hagens, M., van Lent, L. & Lindeman, J.M.W. (2004). Kroniek: jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens; tweede kwartaal (april-juni) 2003. NJCM-Bulletin, 7 (29), (pp. 1023-1037) (15 p.).
Hagens, M., van Lent, L., Lindeman, J.M.W. & Luchtman, M.J.J.P. (2004). Kroniek: jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens; vierde kwartaal (oktober-december) 2003. NJCM-Bulletin, 3, (pp. 392-414) (23 p.).
Lindeman, J.M.W. (2004). Waarom toch het strafrecht. Juncto, 15.3, (pp. 33-37) (5 p.).
  2004 - Rapporten
Beijer, A., Bokhorst, J., Boone, M.M., Brants, C.H. & Lindeman, J.M.W. (2004). De Wet bijzondere opsporingsbevoegdheden - eindevaluatie. (309 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2002 - Artikelen
Lindeman, J.M.W. (17-10-2002). Opsporing en vervolging scheiden. Reformatorisch Dagblad, (pp. 13-13) (1 p.).
^ naar boven
Gegenereerd op 2017-11-20 10:50:30

Joep Lindeman verdedigde op 21 april 2017 zijn proefschrift 'Officieren van justitie in de 21e eeuw. Een verslag van participerend observatieonderzoek naar de taakopvatting taakinvulling van officieren van justitie'. Voor meer info: klik hier. Het proefschrift is hier te bestellen.

Hij werkt daarnaast mee aan een internationaal onderzoek naar alternatieven voor voorlopige hechtenis (voor meer info: klik hier) en aan onderzoek naar de implementatie van de Wet Herziening Gerechtelijke Kaart.

Vóór zijn promotieonderzoek heeft hij onder meer meegewerkt aan het evaluatieonderzoek naar de wet Bijzondere Opsporingsbevoegdheden, dat het WPI in 2003 in samenwerking met het WODC heeft uitgevoerd.Gegenereerd op 2017-11-20 10:50:30

Joep Lindeman is de onderwijscoördinator van het Willem Pompe Instituut.

Hij verzorgt onderwijs in de vakken Strafprocesrecht, Inleiding Strafrecht, Inleiding Criminologie en Afstudeerwerk Strafrecht en heeft ook de vakken Materieel Strafrecht, Bijzonder Strafrecht en European and International Criminal Law gegeven. Hij begeleidt ook afstudeerscripties in de strafrecht master.

Hij is lid van de opleidingscommissie bachelor. 

Gegenereerd op 2017-11-20 10:50:30
Nevenfuncties

Joep Lindeman is van 2002 tot 2013 lid geweest van de politieklachtencommissie in 's-Hertogenbosch.

Hij is drummer van de Leuk dat je d'r bent Band.

Gegenereerd op 2017-11-20 10:50:30
Volledige naam
Mr. dr. J.M.W. Lindeman Contactgegevens
Nicolaas Beetshuis

Boothstraat 6
3512 BW  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 7177
Telefoonnummer afdeling 030 253 7125
Fax 030 253 7028
Postadres
Boothstraat 6
3512 BW    UTRECHT
Aanwezigheid
Ma Di Wo Do Vr
Ochtend
Middag
Gegenereerd op 2017-11-20 10:50:30
Laatst bijgewerkt op 04-11-2017