Joep Lindeman (1975) is als hoogleraar strafprocesrecht verbonden aan het Willem Pompe Instituut van de Universiteit Utrecht. Hij is een van de programmaleiders van het Montaigne Centrum voor Rechtsstaat en Rechtspleging. Zijn onderzoek richt zich vaak op de praktijk van de (buitengerechtelijke) strafrechtspleging in binnen- en buitenland en op de rechterlijke organisatie, maar zijn belangstelling ligt ook bij materieel strafrecht, bijzonder strafrecht en Europees strafrecht, alsmede bij de rechtsstatelijke waarborgen rondom (punitieve) handhaving binnen en buiten het strafrecht. Hij is een van de leden van het team van samenwerkende universiteiten dat de Tweede Kamer adviseert over het wetsvoorstel Modernisering Strafvordering. 

Hij is de hoorcollegedocent voor het bachelorvak Strafprocesrecht en co├Ârdineert het mastervak Strafprocesrecht Verdieping. In dat vak verzorgt hij ook een groot deel van de hoorcolleges en werkgroepen. Hij verzorgt in de master verder een Caput over buitengerechtelijke afdoening Hij begeleidt scripties in de master Strafrecht en in de bachelor. Hij is voorzitter van de Examencommissie Master van het departement Rechtsgeleerdheid.