Dr. Jan Marten Praamsma

Martinus J. Langeveldgebouw
Heidelberglaan 1
Kamer -
3584 CS Utrecht

Dr. Jan Marten Praamsma

Universitair docent
Educatie
030 253 3400
j.m.praamsma@uu.nl

De leraar Godsdienst Levensbeschouwing.
In S. Paas, & J. Hoek, Praktijkgericht, Handboek voor de HBO-theoloog (pp. 66-72). Zoetermeer: Boekencentrum 2011.

Opvoedkundig bekeken.
In S. Paas, & P. Boersema, Onder Spanning, Een veelzijdige kijk op veranderingen in kerk en samenleving (pp. 131-167). Kampen: Kok 2011.

Martinus Langeveld: tragiek van een groots pedagoog
In: Friesch Dagblad, 28 november 2011, p. 9.

Het doel heiligt de middelen / Waarom alle pedagogiek ook een beetje godsdienstpedagogiek moet zijn.
In: Narthex. Tijdschrift voor levensbeschouwing en educatie, 2011.

De stille diplomatie van de Sociale Geografie 
in: Geografie, jg. 16, nr. 10, Utrecht 2007

De universiteit als vormingsinstituut
Deel I: Een traditie van eeuwen;
Deel II: Naar een moderne universiteit.

Universiteit Utrecht / IGITUR 2006

Vrij van ouders, kerk én staat? / Over de meerduidigheid van het begrip 'onderwijsvrijheid'
Universiteit Utrecht / IGITUR 2006

De (on)voorspelbaarheid van ruimtelijk handelen
in: Geografie, jg. 13, nr. 1, Utrecht 2004

Teveel van het goede / De dubbele moraal van een over-gepedagogiseerde samenleving
in: Pedagogiek, Wetenschappelijk forum voor opvoeding, onderwijs en vorming, jg. 22, nr. 1, p. 4-8, Assen 2002

De wet als grens tussen God en de geschapen werkelijkheid / Overwegingen naar aanleiding van de hermeneutische natuurfilosofie van Helmuth Plessner
in: Philosophia Reformata, jg. 65, nr. 1, p. 1-12, Amersfoort 2000

Begrensde vrijheid / Hoe een praktische wetenschap voortdurend dwingt tot theoretische vernieuwing
Universiteit Utrecht / IGITUR 2004

De regels en het spel / Over sociale verbondenheid en normoverschrijdend gedrag
Universiteit Utrecht / IGITUR 2004   

Geografisch begrip van regionale complexiteit / Over thema's, regio's, kennis en vaardigheden in de hedendaagse schoolaardrijkskunde
Universiteit Utrecht / IGITUR 2000

Nieuwe Wereldburgers / Aantasting van natuur en milieu als vraagstuk van algemene vorming - Een zaakpedagogiek - Dissertatie Utrecht 1997

Kennis der natuur / Het natuuronderwijs van Eli Heimans en Jac.P.Thijsse
Universiteit Utrecht / IGITUR 1995 
    
De kunst van het onderwijzen / Over de schoolpedagogiek van Jan Ligthart
Universiteit Utrecht / IGITUR 1995

Algemene vorming in een gebroken wereld / Het milieuprobleem als pedagogisch vraagstuk
in: B.A.M. van der Rijt, J.M.H. Sterken en I.I. van Veldhuizen, Promotieonderzoek aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen: Entree assortie, ISOR Utrecht 1995

 

Publicaties

2017

Vakpublicaties

Praamsma, J. M. (2017). Godsdienstonderwijs in zaakpedagogisch perspectief. In De kern van onderwijs: Liber amicorum voor Wilna Meijer Rijksuniversiteit Groningen.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/388104/Godsdienstonderwijs_in_zaakpedagogisch_perspectief.pdf?sequence=1

2014

Vakpublicaties

Kranenburg, F., Praamsma, J. M., & van Vugt, F. (2014). Van computerlokaal tot iPad-school: Leraren opleiden voor de informatie-samenleving. Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 35(4), 63-66. https://onderwijstijdschriftenplein.nl/tplein/tijdschrift-voor-lerarenopleiders-jrg-35-2014-nr-4/

2013

Vakpublicaties

Praamsma, J. M., van Vugt, F., Kranenburg, F. A. N., Gratama van Andel, R., Koopman, G. J., & Beuving, C. H. (2013). De basis op orde: Advies ICT in de lerarenopleiding. Universiteit Utrecht.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/291062/ICT%2520Advies%2520COLUU.pdf?sequence=1

2012

Vakpublicaties

Praamsma, J. M. (2012). Het beste van twee werelden: Wilhelm en Alexander von Humboldt (1767-1859). In P. Blokhuis, H. Oevermans, & W. Dekker (Eds.), Vuur dat vuur ontsteekt: Bronnen voor leiderschap, vorming en onderwijs (pp. 129-136). Christelijke Hogeschool Ede .
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/366180/Het_beste_van_twee_werelden.pdf?sequence=1

1998

Vakpublicaties

Praamsma, J. M., & van Doorn, L. (1998). Mens en natuurgeweld. In J. Schuiringa (Ed.), Wereldwijs. Handboek Plus (pp. 6-32). Malmberg.
Praamsma, J. M. (1998). Kennis van het koninkrijk. Geloofsopvoeding in zaakpedagogisch perspectief. Traject, 7, 20-23.
Praamsma, J. M. (1998). Onderwijs uit 'Het volle leven'. De aardrijkskunde van Gerard Jan Ligthart. Geografie Educatief, 7(3), 30-33.

1997

Wetenschappelijke publicaties

Praamsma, J. M. (1997). Nieuwe wereldburgers. Aantasting van natuur en milieu als vraagstuk van algemene vorming . Een zaakpedagogiek. [Doctoral thesis 1 (Research UU / Graduation UU), Faculteit Sociale Wetenschappen].

Voor totaaloverzicht publicaties ga naar http://www.jmpraamsma.nl/Publicatieoverzicht.htm