Publicaties

2022

Wetenschappelijke publicaties

Nortier, J., Groff, C., Hollington, A., Hurst-Harosh, E., Nassenstein, N., Pasch, H., & Yannuar, N. (2022). Global Perspectives on Youth Language Practices. (Contributions to the Sociology of Language). De Gruyter Mouton.
Nortier, J., Yannuar, N., Pasch, H., Nassenstein, N., Hurst-Harosh, E., Hollington, A., & Groff, C. (2022). Youth language research: Changing perspectives, international trends and emerging themes. In C. Groff, A. Hollington, E. Hurst-Harosh, N. Nassenstein, J. Nortier, H. Pasch, & N. Yannuar (Eds.), Global Perspectives on Youth Language Pracices (Vol. 119, pp. 1-27). (Contributions to the sociology of Language). De Gruyter Mouton.

2021

Wetenschappelijke publicaties

Dorleijn, M., Kossmann, M., & Nortier, J. M. (2021). Urban youth speech styles in multilingual settings. In E. Adamou, & Y. Matras (Eds.), The Routledge Handbook of Language Contact (pp. 366-383). Routlege.

Vakpublicaties

Nortier, J. (2021). Pomme van der Weerd. Nederlanders and buitenlanders. A sociolinguistic ethnographic study of ethnic categorization among secondary school pupils. Amsterdam: LOT, 2020. 251 blz. ISBN: 978-94-6093-365-3. Nederlandse Taalkunde/Dutch Linguistics, 26(3), 416-420. https://doi.org/10.5117/NEDTAA2021.3.006.NORT

2020

Vakpublicaties

Kaal, A., Leufkens, S. C., & Nortier, J. M. (2020). Taalwetenschappelijke perspectieven in de les: Taalgebruik in de samenleving. In S. Dönszelmann, C. van Beuningen, A. Kaal, & R. de Graaff (Eds.), Handboek vreemdetalendidactiek: Vertrekpunten, vaardigheden, vakinhoud (pp. 325-337). Uitgeverij Coutinho.
Kaal, A., Leufkens, S. C., & Nortier, J. M. (2020). Taalwetenschappelijke perspectieven in de les. Taalgebruik en de samenleving. In S. Dönszelmann, C. van Beuningen, A. Kaal, & R. de Graaff (Eds.), Handboek vreemdetalendidactiek: Vertrekpunten, vaardigheden, vakinhoud (pp. 325-338). Uitgeverij Coutinho.

2019

Wetenschappelijke publicaties

Doreleijers, K. G. A., van Koppen, M., & Nortier, J. M. (2019). Lidwoordomissie in Moroccan Flavored Dutch: Kale nomina in eentalige Nederlandse uitingen. Nederlandse Taalkunde/Dutch Linguistics, 23(3), 291-322. https://doi.org/10.5117/NEDTAA2019.3.002.DORE

Vakpublicaties

Nortier, J. (2019). Sociolinguïstiek. Manuscript submitted for publication. In P. Poelmans (Ed.), Handboek Taalkunde Fontys Hogescholen.

2018

Wetenschappelijke publicaties

Van Aalst, I., & Nortier, J. (2018). Youth, language and urban public space Where geography and linguistics meet. Dutch Journal of Applied Linguistics, 7(1), 68-88. https://doi.org/10.1075/dujal.17001.aal
Nortier, J. M. (2018). Youth Languages. In A. Ziegler (Ed.), Jugendsprachen - Youth Languages: Aktuelle Perspektiven internationaler Forschung - Current Perspectives of International Research (pp. 3-25). Mouton de Gruyter.
van Aalst, I., & Nortier, J. M. (Accepted/In press). Youth, language, and urban public space; where geography and linguistics meet. DuJAL - Dutch Journal of Applied Linguistics.
Nortier, J. M. (Accepted/In press). Language and Identity Practices among Multilingual Western European Youths. Language and Linguistics Compass.

2017

Wetenschappelijke publicaties

Dorleijn, M., & Nortier, J. M. (2017). Introduction. Applied Linguistics Review. https://doi.org/10.1515/applirev-2017-0048
Nortier, J. M. (2017). Online metalinguistic comments and gender roles in Multilingual Youth Speech Styles & Practices among Moroccan girls and women in the Netherlands. Applied Linguistics Review. https://doi.org/10.1515/applirev-2017-0047

Populariserende publicaties

Nortier, J. M. (2017). Naar buiten voor Straattaal? Vaktaal, 2017(2), 16-17.

2016

Wetenschappelijke publicaties

Nortier, J. M. (2016). Multilingual deaf and hearing pupils in Utrecht, the Netherlands: the position of minority languages in education. Manuscript in preparation.
Nortier, J. M. (2016). Characterizing Urban Youth Speech Styles in Utrecht and on the Internet. Journal of Language Contact, 9(1), 159-181.

Vakpublicaties

Nortier, J. M. (2016). De rol van codewisseling in conversaties, zowel in gesproken taal als in gesprekken op internet. In Praagse Perspectieven: Handelingen van het colloquium van de sectie Nederlands van de Karelsuniversiteit te Praag op donderdag 30 en vrijdag 31 oktober 2014
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/327302/NORTIER_Praagse_perspectieven_2_okt_2015.docx?sequence=1

2015

Wetenschappelijke publicaties

Nortier, J. M., & Svendsen, B. A. (Eds.) (2015). Language, Youth and Identity in the 21st Century: Linguistic Practices across Urban Spaces. Cambridge University Press.
Cheshire, J., Nortier, J. M., & Adger, D. (2015). Emerging multiethnolects in Europe. (Queen Mary’s Occasional Papers Advancing Linguistics; Vol. 33).
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/322096/33_QMOPAL_Cheshire_Nortier_Adger.pdf?sequence=1
Visser, P., Nortier, J. M., & Swanenberg, J. (2015). Dialect als stereotypering: Regionale identiteit in Noord-Brabant verbeeld en verwoord op Facebook. In M. Curcic, S. Bacchini, B. van den Bogaerde, & M. Boogaard (Eds.), Artikelen van de 8e Anéla Conferentie: Toegepaste Taalwetenschap 05/2015 (pp. 111-124). Uitgeverij Eburon. https://8fa626ab-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/anelaconferentie/bundel/08%20Visser%20Nortier%20en%20Swanenberg.pdf?attachauth=ANoY7cqO7KFVumx7YRD1ioRXCklGWHOC3vuzz7sdjsvYjurlF9Rs-afaodZT65BvlnpuIDgQLx0jHKSwqhxAC4C6oD66BRgk0usEKsFewKMomHLwCZ9erevCp5lo7aAxJRDCQOT_0aphQpWGIac9wC47Go9kq8Wb0buhc4Wk465mQ_wJpPRHfzoWApX6cEaZGPqrRuIWqyhg-FOuwcip5CHrZCXR4q3Sh2LbAXa_zTv85w6Cr6dG3nsefVdbWcpSge6LXqdro3_m&attredirects=0
Dorleijn, M., Mous, M., & Nortier, J. M. (2015). Urban Youth speech Styles in Kenya and the Netherlands. In Language, Youth and Identity in the 21st Century: Linguistic practices across Utrban spaces (pp. 270-289). [13] Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139061896.019

Overige resultaten

Nortier, J. M. (2015, Feb 9). Youth & Rap on the Internet: A Case Study of Young Moroccans & Turks in Utrecht. http://ces.ufl.edu/news/2015/youth-rap-on-the-internet-a-case-study-of-young-moroccans-turks-in-utrecht-a-talk-by-dr-jacomine-nortier-linguistics/
Nortier, J. M. (2015, Feb 12). Urban Youth Speech Styles and (other?) contact phenomena. http://lin.ufl.edu/events/colloquia/

2014

Populariserende publicaties

Nortier, J. (2014). Toolkits Meertaligheid - LUCIDE. London School of Economics.
Nortier, J., Brasileiro Reis Pereira, I., & Ridder, J. (2014). Multilingualism in Utrecht - LUCIDE City Report. (LUCIDE City Reports). London School of Economics.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/307067/Utrecht.pdf?sequence=1

Overige resultaten

Nortier, J. M., van Aalst, I., & Bolt, G. S. (2014). YILUPS: Youth, Identity and Language in the Urban Public Space. Paper presented at De Grote Taaldag 2014, Utrecht, Netherlands.
Nortier, J. M. (2014). Toolkits Meertaligheid.

2013

Wetenschappelijke publicaties

Nortier, J. M., & Dorleijn, M. (2013). Multi-ethnolects: Kebabnorsk, Perkerdansk, Verlan, Kanakensprache, Straattaal, etc. In P. Bakker, & Y. Matras (Eds.), Contact Languages (pp. 237-270). Mouton de Gruyter.

Overige resultaten

Nortier, J. M. (Author). (2013). Deelname aan aan AT5 tv-programma ‘De stelling van de week’, over moedertaalonderwijs. Digital or Visual Products

2012

Wetenschappelijke publicaties

Nortier, J. M. (2012). “The more languages, the more English?”: A Dutch perspective. In A. De Houwer, & A. Wilton (Eds.), English in Europe Today. Sociocultural and educational perspectives. (pp. 113-132). (AILA Applied Linguistics Series; No. 8). John Benjamins.
Dorleijn, M., & Nortier, J. M. (2012). Bilingualism and Youth Languages. In C. A. Chapelle (Ed.), The Encyclopedia of Applied Linguistics Wiley-Blackwell. https://doi.org/10.1002/9781405198431.wbeal0103
Nortier, J. M. (2012). Review of 'The role of online communication in raising awareness of bilingual identity'. Journal Title.

Overige resultaten

Nortier, J. M., & Young, A. (2012). LUCIDE Languages in Urban Communities – Integration and Diversity for Europe. Poster session presented at ANéLA conferentie, Lunteren.
Nortier, J. M. (2012). Languages in Urban Communities – Integration and Diversity for Europe (LUCIDE). Poster session presented at Sociolinguistics Symposium 19, Berlijn.

2011

Wetenschappelijke publicaties

Nortier, J. M. (2011). Review of submitted article for International Journal of Bilingualism. Journal Title.
Nortier, J. M. (2011). Uniformity and Variability in the choice of matrix language: A tale of two communities. Journal Title.

Overige resultaten

Nortier, J. M. (2011, Jul 20). Some Languages Are Lost After Emigration While Others Are Maintained. Why?.
Nortier, J. M. (2011, Mar 15). Beoordeling van een workshopaanvraag voor het NIAS.
Nortier, J. M. (2011, May 19). Code-switching Is Much More than Careless Mixing: Multilinguals Know the Rules!.
Nortier, J. M. (2011, Jun 23). Loan Words and Borrowing: A Kind of Code-Switching?.
Nistov, I., Nortier, J. M., & Aarsaether, F. (2011). Co-convenor in colloquium 'Multi-ethnolects in Urban Europe -The role of Social Catgories'. Paper presented at International Symposium on Bilingualism 8 (ISB8), Olso.
Nortier, J. M. (2011, Oct 20). The Economic Value of Languages?.

2010

Wetenschappelijke publicaties

Nortier, J. M. (2010). Jürgen Jaspers: De klank van de stad. Stedelijke meertaligheid en interculturele communicatie (red.). Leuven, ACCO, 2009. 219 blz. Taal en tongval, 61(2), 208-211. https://doi.org/10.5117/TET2009.2.AUT2

Vakpublicaties

Nortier, J. M. (2010). Beoordeling van NWO onderzoeksprogramma Syntactic Doubling. Journal Title.
Nortier, J. M. (2010). Recensie van boek over Marokkaans/Engelse codewisseling. Journal Title.

2009

Wetenschappelijke publicaties

Nortier, J. M. (2009). Van de hand en de handschoen. Code en stijl als tweetalige opties voor jongeren met een Turkse en Marokkaanse achtergrond. In D. A. Backus, & D. M. Keijzer (Eds.), Artikelen van de Zesde Anela Conferentie (pp. 83-93). Eburon. http://www.anela.nl
Nortier, J. M., & Dorleijn, D. M. (2009). Code-switching and the internet. In B. E. Bullock, & A. J. Toribio (Eds.), Cambridge Handbook of Linguistic Code-switching (pp. 127-142). Cambridge University Press. http://www.cambridge.org/catalogue/catalogue.asp?isbn=0521875919

Populariserende publicaties

Nortier, J. M. (2009). Nederland meertalenland. Aksant. http://www.aksant.nl/boeken/boek_800.asp

Overige resultaten

Nortier, J. M. (2009, Feb 6). Denktank. Gemeente Utrecht.
Nortier, J. M., Eversteijn, N., Hacquebord, H., Kuiken, F., & Muysken, P. (2009, Feb 4). Hoorzitting, Vaste Kamercommissie voor Wonen, Wijken en Integratie.
Nortier, J. M. (2009). Discussieleider Tijdens het colloquium Creating Plurilingual.

2008

Wetenschappelijke publicaties

Nortier, J. M., & Cornips, L. (Eds.) (2008). The International Journal of Bilingualism: Special double Issue. Ethnolects? The emergence of new varieties among adolescents. (1&2 ed.) Kingston.
Nortier, J. M. (2008). The hand and the glove. Code and style as bilingual options among young people of Turkish and Moroccan descent in the Netherlands. In V. Lytra, & J-N. Jorgensen (Eds.), Multilingualism and Identities across Contexts (pp. 109-128). Copenhagen Studies in Bilingualism.
Nortier, J. M. (2008). Introduction. International Journal of Bilingualism, 12(1-2), 1-7.
Nortier, J. M., & Dorleijn, D. M. (2008). A Moroccan accent in Dutch: a socio-cultural style restricted to the Moroccan community? International Journal of Bilingualism, 12(1-2), 125-143.
Nortier, J. M. (2008). Types and sources of bilingual data. In L. Wei, & M. Moyer (Eds.), The Blackwell Guide to Research Methods in Bilingualism and Multilingualism (pp. 35-53). Blackwell.

Populariserende publicaties

Nortier, J. M. (2008). World Schools - Scholen in de Wereld. In D. C. K, & D. T. Hickey (Eds.), Multilingual Europe. Diversity and Learning (pp. 72-75). Trentham books Ltd.
Nortier, J. M. (2008). The Netherlands and Utrecht. In C. Kenner, & T. Hickey (Eds.), Multilingual Europe. Diversity and Learning (pp. 15-21). Trentham books Ltd.
Nortier, J. M. (2008). Every parent counts. In C. Kenner, & T. Hickey (Eds.), Multilingual Europe. Diversity and Learning (pp. 81-84). Trentham books Ltd.
Nortier, J. M. (2008). Krantenartikel. De Volkskrant.
Nortier, J. M. (2008). Meertaligheid in de bossen van Wassenaar. Nednr. Tijdschrift van Nedwerk, Alumnivereniging Utrechtse Neerlandici, (132), 14-19.

Overige resultaten

Nortier, J. M. (2008, Aug 22). Review book proposal for Cambirdge University Press. Cambridge University Press.

2007

Wetenschappelijke publicaties

Nortier, J. M. (2007). The Moroccan Community in The Netherlands. In A. Creese, P. Martin, & NH. Hornberger (Eds.), Encyclopedia of Language and Education (second edition), Vol 9: Ecology of Language (pp. 195-207). Springer.
Nortier, J. M. (2007). Article Review. Journal Title.
Nortier, J. M. (2007). Review van onderzoeksvoorstel Processing Mixed Language voor National Science Foundation USA (Penn State University). Journal Title.

Overige resultaten

Nortier, J. M. (2007, Jul 1). Seniorkwalificatie onderzoek. UiL OTS.
Nortier, J. M. (2007, Feb 28). PhD exam External examiner bij PhD verdediging. University of Reading.

2006

Wetenschappelijke publicaties

Koole, T., & Nortier, J. M. (2006). De sociolinguistiek in het Nederlands taalgebied anno 2006. Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen, 76(2), 9-12.
Koole, A. J., Nortier, J. M., & Tahitu, B. (2006). Artikelen van de Vijfde Sociolinguïstische Conferentie. Eburon.

Vakpublicaties

Nortier, J. M., & Bogaerde, B. (2006). Bimodaal codewisselen. Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen, 1(75), 79-89.
Nortier, J. M., & Koole, T. (2006). Introductie. Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen, 2(76), 9-13.
Nortier, J. M. (2006). Het Marokkaanse accent in het Nederlands: Marker of indicator? In T. Koole, & J. Nortier (Eds.), Artikelen van de Vijfde Sociolinguïstische Conferentie (pp. 138-148). Eburon.
van den Berg, I., den Boer, D. J., Koole, T., Nieuwenhuis, I., Nortier, J. M., Stolk, F. R. W., & Stronks, E. (2006). 'Omdat je je tijd maar een keer kunt besteden'. De verdeling doceren-onderzoeken binnen het Instituut Nederlands van de Universiteit Utrecht. UU LET Nederlands.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/19467/eindrapportNLdef290906.doc?sequence=1

Populariserende publicaties

Nortier, J. M., & Dorleijn, M. (2006). "Het is een grappige accent weet je”. Onze Taal, 75(2/3), 47-50. http://www.onzetaal.nl/2006/23/marokkaans.php

Overige resultaten

Nortier, J. M. (2006, May 22). Workshop 'Codeswitching'. Radboud Universiteit.

2005

Wetenschappelijke publicaties

Nortier, J. M., Dibbits, H., & Conradie, F. (2005). Leuk. De gasten die het Nederlands veranderen. In I. Hoving, H. Dibbits, & M. Schrover (Eds.), Veranderingen van het Alledaagse 1950-2000 (pp. 59-76). SDU.
Nortier, J. M., Conradie, F., & Dibbits, H. (2005). 'Leuk. De gasten die het Nederlands veranderen.'. In I. Hoving, H. Dibbits, & M. Schrover (Eds.), Cultuur en Migratie. Veranderingen van het alledaagse 1950-2000 (pp. 59-76). (Cultuur en Migratie. Veranderingen van het alledaagse 1950-2000). SDU. http://www.cultuurenmigratie.nl/

Populariserende publicaties

Nortier, J. M., Dorleijn, M., El Aissati, A., Boumans, L., & Cornips, L. (2005). Turks- en Marokkaans Nederlands. In N. van der Sijs (Ed.), Wereldnederlands (pp. 149-184). (Wereldnederlands). SDU.

Overige resultaten

Nortier, J. M. (2005, Jan 1). Beoordeling abstracts.
Nortier, J. M. (2005, Jan 1). Scientific committee International Symposium on Bilingualism 2005, Barcelona: beoordeling groot aantal abstracts.

2003

Wetenschappelijke publicaties

Nortier, J. M., & Koole, T. (2003). De sociolinguistiek in het Nederlandse taalgebied anno 2003. Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen, 2, 9-15.
Koole, A. J., & Nortier, J. M. (2003). Artikelen van de Vierde Sociolinguistische Conferentie. Eburon.
Koole, A. J., & Nortier, J. M. (2003). The Interactive Construction of Heterogeneity in the Classroom. The Interactive Construction of Heterogeneity in the Classroom, 70(2), 9-14.
Nortier, J. M. (2003). 'We gaan naar winkelcentrum, wolla.' Murks: een nieuw geval van taalverloedering? In J. Stroop (Ed.), Waar gaat het Nederlands naar toe? (pp. 143-152). Bert Bakker.

2002

Wetenschappelijke publicaties

Nortier, J. M. (2002). 'Fawaka, what's up?' Language use among adolescents in monoethnic and ethnically mixed groups. In J. M. Nortier, & A. Hvenekilde (Eds.), Meetings at the Crossroads. Studies of multilingualism and multiculturlaism in Oslo and Utrecht (pp. 61-73). Novus Forlag.
Gerritsen, M., & Nortier, J. M. (2002). Communicatie in een multiculturele en meertalige samenleving. In T. Janssen (Ed.), Taal in gebruik (pp. 215-234). SDU.
Nortier, J. M., & Hvenekilde, A. (2002). Meetings at the crossroads. Studies of multilingualism and multiculturalism in Oslo and Utrecht. Novus Vorlag.
Nortier, J. M. (2002). ''t Is wel een strakke onderwerp.' Taalgebruik van jongeren in een multiculturele omgeving. In H. Bennis, G. Extra, P. Muysken, & J. Nortier (Eds.), Een buurt in beweging (pp. 201-216). Aksant.

Vakpublicaties

Nortier, J. M. (2002). ‘Tezz, wat is dat? Ik vind echt niet leuk ofzo!’ Murks en straattaal. Levende Talen Tijdschrift, 3(1), 30-36.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/314271/611_1208_1_SM.pdf?sequence=1
Nortier, J. M., Bennis, H., Extra, G., & Muysken, P. (2002). Een buurt in beweging. Aksant.

Populariserende publicaties

Nortier, J. M. (2002). 'Ik was me verslapen, weet je". De jongerentaal Murks. Onze Taal, 71(5), 134-137.

2001

Wetenschappelijke publicaties

Nortier, J. M. (2001). Street language in the Netherlands. In A. Stenström, U. Kotsinas, & E. Drange (Eds.), Ungdommers språkmøter (pp. 129-141). Nord.

Populariserende publicaties

Nortier, J. M. (2001). Murks en Straattaal. Vriendschap en taalgebruik onder jongeren. Prometheus.

2000

Wetenschappelijke publicaties

Nortier, J. M. (2000). Verbal complexes in street language. In A. Fenyvesi, & K. Sandor (Eds.), Language contact and the verbal complex of Dutch and Hungarian (pp. 155-164). University of Szeged, Teacher Training College.

Vakpublicaties

Nortier, J. M. (2000). Signalement. Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde, 22, 182-182.
Bennis, H., Extra, G., Muysken, P., & Nortier, J. M. (2000). Het multiculturele voordeel: meertaligheid als uitgangspunt. LOT.

1999

Wetenschappelijke publicaties

Nortier, J. M. (1999). Taalverschillen; een werkboek over variatie en verandering in taal. Nederlandse taalkunde, 4, 259-263.
Nortier, J. M. (1999). De relatie tussen gender en grammatika. In E. Huls, & B. Weltens (Eds.), Artikelen van de Derde Sociolinguïstische conferentie (ANELA'99) (pp. 333-343). Eburon.
Nortier, J. M. (1999). How code-switching affects (some) functional categories. Evidence from Dutch-Moroccan Arabic language contact. In B. Brendemoen, E. Lanza, & E. Ryen (Eds.), Language Encounters across Time and Space (pp. 73-93). Novus Press.

Populariserende publicaties

Nortier, J. M. (1999). Lombok spreekt thuis Nederlands. Utrechts Nieuwsblad.

Overige resultaten

Nortier, J. M. (1999). Colloquium Grammar and Code-Switching. Paper presented at Unknown event, Asilomar, USA.

1998

Wetenschappelijke publicaties

Nortier, J. M. (1998). How code-switching affects (some) functional categories. Evidence from Dutch - Moroccan Arabic language contact. In B. Brendemoen, E. Lanza, & E. Ryen (Eds.), Language encounters across time and space: Studies in language contact (pp. 34-51). Novus Forlag.
Nortier, J. M. (1998). De Muyskeniaanse of integratieve linguistiek. In A. Bruyn, & J. Arends (Eds.), Mengelwerk voor Muysken (pp. 106-110). Publikaties van het Instituut voor Algemene Taalwetenschap.

Populariserende publicaties

Nortier, J. M., Bennis, H., Extra, G., & Muysken, P. (1998). Talen en Culturen in het Utrechtse Lombok en Transvaal. In Blauwdruk van een onderzoekprogramma inzake de multiculturele en pluriforme samenleving Meertens instituut KNAW.
Nortier, J. M. (1998). Taalcontactonderzoek in de afgelopen tien jaar. In E. Blom, & A. Jansen (Eds.), Tijdperk Taal! 10 jaar Linguistiek in Utrecht (pp. 29-38). HAG.

Overige resultaten

Nortier, J. M. (Author). (1998). Organisatie Openingssymposium Talen en Culturen in het Utrechtse Lombok en Transvaal (TCULT). Performance, .

1997

Wetenschappelijke publicaties

Nortier, J. M. (1997). Functionele categorieën in Nederlands/Marokkaans-Arabische tweetalige gesprekken. Nederlandse taalkunde, 2, 248-263.
Nortier, J. M. (1997). Special issue on: 'Functionele categorieën in taalverwerving en taalgebruik'. Nederlandse taalkunde, 2, 177-263.

Vakpublicaties

Nortier, J. M. (1997). De taal van Maurits, Emma en Loura. Link : Tijdschrift voor Linguistiek te Utrecht, 9, 65-67.