Dr. Jacomine Nortier is Universitair Hoofddocent bij de afdeling Taalkunde van de opleiding Nederlands. Zij geeft onderwijs op het gebied van meertaligheid, taalcontact, sociolinguïstiek, Nederlands als Tweede Taal, en de relatie tussen taal en (etnische) identiteit; zowel cursorisch als op het niveau van scriptie- en stagebegeleiding.

Nortier heeft in het verleden vooral gepubliceerd over codewisseling tussen Nederlands en Marokkaans Arabisch. De laatste jaren richt ze zich in onderzoek en publicaties voornamelijk op de relatie tussen taal, identiteit en etniciteit, van met name jongeren.