Dr. Jesse Mulder

Onderzoeker
Theoretische Filosofie
Filosofie
j.m.mulder@uu.nl

Ik heb in Utrecht aan het departement Filosofie en Religiewetenschappen de bachelor (2008) en vervolgens de researchmaster (2010) Filosofie afgerond, de laatste cum laude. Binnen het ERC Starting Grant project "Indeterminism Ltd., an intervention on the free will debate" van Prof.dr. Thomas Müller werkte ik van maart 2010 tot juni 2014 aan mijn dissertatie, Conceptual Realism, over de structuur van metafysisch denken, waarin ik een Aristoteliaans conceptueel realisme verdedig met bijzondere aandacht voor (anti)realisme, individuatie, essentie, tijd, modaliteit, causaliteit, en leven. Ik promoveerde op 18 juni 2014 cum laude op dat proefschrift. Aansluitend was ik als postdoc werkzaam bij Informatica, binnen het ERC Consolidator Grant project "Responsible Intelligent Systems" van Prof.dr. Jan Broersen. Daar richtte ik mij op collectieve handelingen en collectieve verantwoordelijkheid. Sinds 2016 ben ik als universitair docent werkzaam bij het departement Filosofie en Religiewetenschappen. Mijn wijsgerige interesses gaan uit naar de 'wederopstanding' van het Duits Idealisme binnen de analytische filosofie, waarbij ik mij in het bijzonder richt op vraagstukken uit de metafysica, filosofische logica, filosofie van de biologie, filosofie van de geest, en handelingstheorie. De onderlinge samenhang tussen deze diverse terreinen vormde het thema van mijn NWO VENI-onderzoeksproject, getiteld "Unifying metaphysical pluralism" (2017–2021).


Prijswinnende poster (GAP.8 2012)