Profiel

Ik heb in Utrecht aan het departement Wijsbegeerte de bachelor (2008) en vervolgens de researchmaster (2010) wijsbegeerte afgerond, de laatste cum laude. Binnen het ERC Starting Grant project "Indeterminism Ltd., an intervention on the free will debate" van Prof.dr. Thomas Müller werkte ik van maart 2010 tot juni 2014 aan mijn dissertatie, Conceptual Realism, over de structuur van metafysisch denken, waarin ik een Aristoteliaans conceptueel realisme verdedig met bijzondere aandacht voor (anti)realisme, individuatie, essentie, tijd, modaliteit, causaliteit, en leven. Ik promoveerde op 18 juni 2014 cum laude op dat proefschrift. Aansluitend was ik als postdoc werkzaam bij Informatica, binnen het ERC Consolidator Grant project "Responsible Intelligent Systems" van Dr. Jan Broersen. Daar richtte ik mij op collectieve handelingen en collectieve verantwoordelijkheid. Sinds 2016 ben ik als universitair docent werkzaam bij het departement Filosofie en Religiewetenschappen. Mijn wijsgerige interesses liggen binnen de analytische filosofie met name rondom metafysica, filosofische logica, filosofie van de biologie, filosofie van de geest, en handelingstheorie.

Betrokken bij de opleiding(en)

Mijn prijswinnende poster (GAP.8 2012)
Gegenereerd op 2018-09-22 11:29:16
Curriculum vitae Download PDF
Gegenereerd op 2018-09-22 11:29:16
Alle publicaties
  2018 - Wetenschappelijke publicaties
Naastepad, C. W.M. & Mulder, Jesse M. (2018). Robots and us - towards an economics of the ‘Good Life’. Review of Social Economy, 76 (3), (pp. 302-334) (33 p.).
Mulder, J.M. (2018). The Limits of Humeanism. European Journal for Philosophy of Science, 8 (3), (pp. 671-687) (17 p.).
Mulder, J.M. (2018). Why Intentions?. Ratio, 31 (S1), (pp. 51-64) (14 p.).
  2017 - Wetenschappelijke publicaties
Mulder, J.M. (23-11-2017) Invited speaker University of Amsterdam A Powerful Idea
Mulder, J.M. (22-01-2017). De eenheid van een gedachte - Over de samenhang van logica en metafysica. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte, 109 (1), (pp. 145-160) (16 p.).
Mulder, J.M. (29-10-2017) Invited speaker Judgment Day Utrecht (28-10-2017 - 29-10-2017) Self-Consciousness and Individuation
Mulder, J.M. (11-11-2017) Invited speaker OZSW Annual conference 2017 Utrecht (10-11-2017 - 11-11-2017) The Varieties of Power
  2017 - Vakpublicaties
van Miltenburg, N., Ometto, D.L.A. & Mulder, J.M. (2017). Is deontische logica werkelijk neutraal?. De Filosoof, 2017 (74), (pp. 15-19).
  2017 - Populariserende publicaties
Mulder, J.M. (09-06-2017) Invited speaker Bernard Lievegoed Academisch Netwerk ICT en het huidige wetenschapsbedrijf
Mulder, J.M. (17-11-2017) Invited speaker Landelijke Studiegroep Filosofie en Antroposofie Lezing en Seminar Filosofie der Vrijheid
  2016 - Wetenschappelijke publicaties
Mulder, J.M. (2016). A Seeming Problem for Higher-Order Theories of Consciousness. Dialogue-Canadian Philosophical Review, 55 (3), (pp. 449-465) (17 p.).
Mulder, J.M. (2016). A Vital Challenge to Materialism. Philosophy, 91 (2), (pp. 153-182) (30 p.).
Mulder, J.M. (09-08-2016). Defining Original Presentism. Kriterion (Austria), 30 (2), (pp. 29-60) (32 p.).
Mulder, J.M. (09-12-2016) Invited speaker OZSW Annual Conference Groningen (09-12-2016) Normative Capacities in Nature
Mulder, J.M. (24-08-2016). Two Fundamentally Different Perspectives on Time. Axiomathes (26 p.).
  2016 - Vakpublicaties
Mulder, J.M. (2016). De eenheid van een gedachte. De Filosoof, 71, (pp. 13-15) (3 p.).
  2016 - Populariserende publicaties
Mulder, J.M. (10-07-2016) Participant De Filosofie van Daniel Dennett (10-07-2016) Contribution to a discussion on Dennett's philosophy of mind, and of free will in particular.
  2016 - Overige resultaten
J.M. Mulder (14-08-2016) Abstract for this talk: Wat is vrijheid? Eigenlijk liggen in deze vraag twee vragen besloten. Enerzijds is er de vraag of we wel vrij zijn, of meer algemeen, hoe we onszelf moeten begrijpen. En anderzijds is er de vraag hoe de wereld in elkaar moet steken wil er plaats zijn voor zoiets als een vrij, zichzelf bepalend wezen. We zullen ingaan op het laatste – en daarmee een metafysische excursie ondernemen die ons vanaf het basale niveau van natuurkundige objecten via het niveau van levende organismes tot aan het niveau van de mens voert. Daar aangekomen zal blijken dat deze verkenning van de tweede vraag ook helpt om de eerste vraag te beantwoorden.
J.M. Mulder (25-11-2016) Lecture and ensuing seminar on Steiner's Philosophy of Freedom in relation to a range of contemporary thinkers.
J.M. Mulder (27-09-2016) Life-Forms in Action
J.M. Mulder (29-09-2016) The Limits of Humeanism Humeans take reality to be devoid of ‘necessary connections’: things just happen. Causality and laws of nature are to be understood in terms of what ‘just happens’, not vice versa. Here the Humean needs some conception of what it is that ‘just happens’ – a conception of the Humean mosaic. By exploring different such conceptions, I delineate the limits of Humeanism in two ways: first, only conceptions of the mosaic of a very specific kind form a suitable basis for the Humean project; and second, taking the Humean way of thinking to its limit results in a rejection of the whole idea of such a mosaic – and hence of Humean mosaic-based accounts of anything. For concreteness, I develop my argument in dialogue with Humean accounts of laws of nature, but it applies to any Humean account involving a Humean mosaic.
J.M. Mulder (18-10-2016) The notion of power (also called capacity, disposition, or potentiality) enjoys increasing popularity in contemporary philosophy. It forms part of a general move away from the Hume-inspired empiricism that has dominated analytic philosophy for a long time. In this talk, I examine the idea of a power, which leads to the articulation of a range of interrelated varieties thereof. These varieties of power elucidate the metaphysical differences between inanimate and animate nature; between the vegetative and the conscious; and between animality and rationality. In particular, the varieties of power to be presented give rise to corresponding 'grades of normative involvement' (to paraphrase Prior's paraphrase of Quine).
  2015 - Wetenschappelijke publicaties
Mulder, J.M. (01-12-2015). (Book Review) Josh Weisberg: Consciousness. Ethical Perspectives, 22 (4), (pp. 740-743) (4 p.).
Mulder, J.M. (01-06-2015). (Book Review) Michael Bratman: Shared Agency. Ethical Perspectives, 22 (2), (pp. 336-341) (6 p.).
  2015 - Overige resultaten
Mulder, J.M. 15-12-2015 Recipient 2015 Philosophy Essay Prize Royal Institute of Philosophy
J.M. Mulder (25-06-2015) Artificiële intelligentie en "echte" intelligentie
J.M. Mulder (21-02-2015) Conceptueel Realisme
J.M. Mulder (17-04-2015) Conceptueel Realisme
J.M. Mulder (20-11-2015) Lecture and ensuing seminar on Steiner's Philosophy of Freedom in relation to a range of contemporary thinkers.
J.M. Mulder (03-02-2015) Manieren van denken, manieren van zijn
J.M. Mulder (25-04-2015) Seminar algemene filosofie in 6 sessies
J.M. Mulder (10-06-2015) Towards an Aristotelian Theory of Consciousness
J.M. Mulder (09-03-2015) Two Perspectives on Time
J.M. Mulder (09-11-2015) Veiligheid en ICT
  2014 - Wetenschappelijke publicaties
Mulder, J.M. (18-06-2014). Conceptual Realism. The Structure of Metaphysical Thought. (382 p.).
  2014 - Populariserende publicaties
Mulder, Jesse (01-10-2014). De eenheid van een gedachte. Filosofie, 24 (5), (pp. 43-47) (5 p.).
  2013 - Wetenschappelijke publicaties
Mulder, J.M. (2013). The Essentialist Inference. Australasian Journal of Philosophy, 91 (4), (pp. 755-769) (14 p.).
  2013 - Overige resultaten
J.M. Mulder (15-11-2013) Conceptual Truth
  2012 - Wetenschappelijke publicaties
Mulder, J.M. (2012). What Generates the Realism/Anti-Realism Dichotomy?. Philosophica, 84, (pp. 53-84).
  2012 - Overige resultaten
J.M. Mulder (03-09-2012) Commentary on A. Marmodoro's "Aristotelian Powers at Work"
J.M. Mulder (20-01-2012) Dismounting the Realism/Anti-Realism See-Saw
J.M. Mulder (23-11-2012) The Proper Starting Point for Metaphysics. Reflections on Stroud’s Conception.
J.M. Mulder (06-07-2012) Which Humean Mosaic?
  2011 - Overige resultaten
J.M. Mulder (31-10-2011) Substantial Causal Explanation
J.M. Mulder (06-10-2011) What Price BSA?
  0 - Overige resultaten
Mulder, J.M. 2012 Recipient Best Poster Award
^ naar boven
Gegenereerd op 2018-09-22 11:29:17
Project:
Responsible Intelligent Systems
01-03-2014 tot 01-03-2019
Algemene projectbeschrijving 

Voor een projectbeschrijving, zie de website. 

Rol: Uitvoerder Financiering
3e geldstroom - EU: ERC consolidator grant (2013)
Projectleden

Afgesloten projecten

Project:
Indeterminism Ltd. 01-01-2011 tot 31-12-2015
Algemene projectbeschrijving
Voor een projectbeschrijving, zie de homepage. 
Rol: Promovendus Financiering
3e geldstroom - EU: ERC Starting Grant
Projectleden
Gegenereerd op 2018-09-22 11:29:17
Op dit moment verzorgt dr. Jesse Mulder de volgende cursus(sen):
Gegenereerd op 2018-09-22 11:29:17
Volledige naam
dr. J.M. Mulder Contactgegevens
Janskerkhof 13

Janskerkhof 13a
Kamer -
3512 BL  UTRECHT

Postadres
Janskerkhof 13a
3512 BL    UTRECHT
Gegenereerd op 2018-09-22 11:29:17
Laatst bijgewerkt op 15-11-2016