Prof. dr. Jacqueline Cramer is emeritus hoogleraar duurzaam innoveren  aan de Universiteit Utrecht en transitie makelaar circulaire economie.

Van februari 2007 – februari 2010 was zij Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Zij begon haar loopbaan bij de Universiteit van Amsterdam (1976-1989) en vervolgens bij TNO (1989-1999; waarvan de laatste vier jaar gedetacheerd bij Philips en Akzo Nobel). Daarna startte zij haar eigen consultancy bureau “Cramer Milieuadvies’. Gedurende haar loopbaan combineerde zij haar academische werk met het regisseren van duurzaamheidsinitiatieven in de praktijk. Zij werkte met meer dan 300 bedrijven aan de integratie van duurzaamheid in hun business-strategie, maatschappelijk verantwoord ondernemen en circulaire economie.

Sinds 1990 is Jacqueline Cramer tevens deeltijdshoogleraar aan achtereenvolgens 4 universiteiten. Zij publiceerde 30 (wetenschappelijke) boeken, meer dan 100 academische artikelen, 50 artikelen in wetenschappelijke boeken, 71 wetenschappelijke rapporten en ongeveer 300 andere publicaties en is een zeer gewaardeerd spreker op (internationale) conferenties.

Jacqueline Cramer is ruim 45 jaar werkzaam op milieuterrein binnen het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, de politiek en de universiteit. Zij bekleedde in dat kader uiteenlopende nevenfuncties, zoals kroonlid SER, lid van de Raad van Commissarissen van diverse bedrijven (zoals Shell Nederland, FMO, ASN Bank), lid van de Raad van Toezicht van verschillende organisaties (zoals Universiteit Maastricht, Hogeschool Arnhem Nijmegen) en bestuursfuncties van maatschappelijke organisaties (zoals Vereniging Milieudefensie, Wereld Natuur Fonds en Plastic Soup Foundation). Momenteel is zij regisseur bij verschillenden transitie-initiatieven gericht op het in de praktijk brengen van duurzaamheid, zoals Betonakkoord, Bouwakoord Staal en Dutch Circular Textile Valley. 

Leeropdracht
Duurzaam Innoveren