Dr. Kelly Breemen

Universitair docent
Molengraaff Instituut voor privaatrecht

Kelly Breemen is als Universitair Docent verbonden aan het Centrum voor Intellectueel Eigendomsrecht (CIER) van het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht en als onderzoeker aan het Montaigne Centrum voor Rechtsstaat en Rechtspleging, waar ze zich specialiseert in onderzoek op het gebied van kunst, cultuur, recht en technologie. Haar interesse gaat in het bijzonder uit naar onderwerpen op het vlak van het auteursrecht, cultureel erfgoed (digitalisering, toegang en zeggenschap over erfgoedmateriaal in brede zin) en mensenrechten.