“Het doel van mijn onderzoek is om langetermijntrajecten in de wereldeconomie te reconstrueren en uit te leggen, om de diepe historische wortels van hedendaagse maatschappelijke vraagstukken beter te begrijpen.”

Onderzoeksfocus: mondiale vraagstukken voor de wereldeconomie, evolutie van biodiversiteit op lange termijn

Jan Luiten van Zanden is faculteitshoogleraar Global economic history in an interdisciplinary perspective aan de Universiteit Utrecht. Zijn onderzoek is gericht op mondiale vraagstukken, zoals ongelijkheid, armoede en duurzaamheid. In eerste instantie was zijn onderzoeksagenda vooral gericht op armoede en ongelijkheid in de wereldeconomie. Meer recentelijk staat ook het vraagstuk van genderongelijkheid en de gevolgen daarvan voor de economische ontwikkeling centraal. Dit houdt ook verband met het debat 'beyond GDP', waarin wordt gesteld dat welzijn - het 'echte' doel van ontwikkeling - veel breder is dan het reële inkomen, en dat we bredere maatstaven voor welzijn moeten ontwikkelen om de 'prestaties' van landen in kaart te brengen. Jan Luiten van Zanden’s huidige onderzoeksinteresse ligt ook bij duurzaamheids- en milieuthema's, zoals de evolutie van de biodiversiteit op lange termijn.

Een centraal kenmerk van zijn werk is de wens om te kwantificeren - zelfs de moeilijk te kwantificeren fenomenen, zoals huwelijkssystemen, de invloed van parlementen, gender ongelijkheid, veiligheid en biodiversiteit. Een tweede belangrijk kenmerk van zijn onderzoek is dat het interdisciplinair is. Omdat hij zowel als econoom als historicus is opgeleid, hecht hij veel waarde aan de combinatie van een goed begrip van de historische context en bronnen met het gebruik van theorie, hypothesetests en kwantificering. Hierbij is Jan Luiten van Zanden geïnspireerd door ideeën en methoden van 'aangrenzende' disciplines - zoals de sociale wetenschappen, antropologie, demografie en evolutiebiologie. Een derde kenmerk van zijn onderzoek is het element van samenwerking: zijn projecten zijn gebaseerd op teamwork en internationale samenwerking. Goede voorbeelden hiervan zijn de projecten Maddison en Clio Infra.

Interessegebieden:

  • Armoede en ongelijkheid in de wereldeconomie
  • Genderongelijkheid
  • Bredere maatstaven voor het meten van welzijn
  • Evolutie van biodiversiteit
  • Moeilijk te kwantificeren fenomenen


Leeropdracht
Global Economic History