Jelle Lammerts van Bueren MA

Docent
Politieke geschiedenis
j.lammertsvanbueren@uu.nl

Jelle Lammerts van Bueren is als historicus verbonden aan de Universiteit Utrecht. Hij rondde de onderzoeksmaster geschiedenis af aan deze universiteit en studeerde eveneens aan de Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 

Momenteel werkt hij als docent bij de afdeling politieke geschiedenis. Zijn onderzoeksinteresses zijn de democratiseringsprocessen die zich na de Tweede Wereldoorlog afspeelden in de Europese politieke arena en de integratie van referendumpraktijken binnen het naoorlogse democratische bestel. Deze onderzoekt hij in historisch-vergelijkend perspectief met een speciale belangstelling voor de Franse en Nederlandse cases.

In september 2024 zal hij starten als promovendus binnen zijn eigen onderzoeksproject “Beperkte Democratie Bestreden.” Dit project wordt mogelijk gemaakt door externe financiering van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) via de Promoties in de Geesteswetenschappen competitie. Het  staat onder begeleiding van dr. P. Corduwener en prof. dr. I. de Haan.