Johanneke Verhage

Ik ben binnen de faculteit Sociale Wetenschappen werkzaam bij de dienst Onderwijs- en Studentenzaken. Ik ben beleidsmedewerker onderwijs bij de faculteit en werk daarbij samen met de vice-decanen onderwijs en de beleidsmedewerkers van de opleidingen. Daarnaast ben ik teamleider van de beleidsmedewerkers, de ambtelijke secretarissen van de examencommissie FSW, en het team van de Career Services FSW. 

Vaardigheden

Beleidsadvisering

Projectmanagement

Leidinggeven