Prof. mr. dr. J.J. Oerlemans is bijzonder hoogleraar Inlichtingen en Recht. Hij is verbonden aan het Montaigne Centrum voor Rechtsstaat en Rechtspleging en het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtwetenschappen van de Universiteit Utrecht.

Leeropdracht
Inlichtingen en Recht