Hermeneutiek, literatuurgeschiedenis van de 20e eeuw (met name modernisme en existentialisme), de relatie literatuur en filosofie/christendom.