Bestuur Stichting Vrienden van het Universiteitsmuseum Utrecht (sinds 2016) 

Bestuur (penningmeester) Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap (sinds 2013)

Raad van Advies Het Scheepvaartmuseum, Amsterdam (2013-2018) 

Redactie Illuster, alumniblad Universiteit Utrecht (sinds 2012)

Council of the European Business History Association (2011-2019; treasurer 2015-2019)