Joost Dankers (1958) studeerde Contemporaine Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Utrecht en promoveerde in januari 1991 bij prof.dr. H.W. von der Dunk op een proefschrift over het Utrechts Burgerweeshuis, getiteld Wezenzorg en liefdadigheid. Daaraan voorafgaand was hij vanaf 1983 als docent en onderzoeker verbonden aan de Vakgroep Geschiedenis van de Utrechtse universiteit. Sinds 1993 is hij in de functie van coördinator contractonderzoek verantwoordelijk voor de acquisitie en uitvoering van onderzoek in opdracht van derden.

Een belangrijk deel van deze opdrachten komt voort uit het Nederlandse bedrijfsleven. Voorbeelden daarvan zijn de vele bedrijfshistorische monografieën, waar Joost Dankers in een aantal gevallen ook zelf aan meewerkte. In de afgelopen jaren was hij als projectleider betrokken bij bedrijfshistorisch onderzoek in opdracht van onder meer Koninklijke Shell, Boskalis, Heineken, Bank Nederlandse Gemeenten, Dasym Investment, Uitgeverij Boom, Tata Steel en KLM. Deze bedrijfshistorische studies worden internationaal gepresenteerd op o.a. congressen van de European Business History Association (EBHA). Joost Dankers is sinds de oprichting in 1994 een actief lid van deze Europese organisatie en zat jarenlang in het bestuur. In 2014 organiseerde hij het jaarlijkse congres van de EBHA in Utrecht met als thema: Comparative Business History. Contrasting Regions, Sectors and Countries.

Een ander terrein voor onderzoek in opdracht is de geestelijke gezondheidszorg. Zo werd de geschiedenis geschreven van het Pieter Baan Centrum en van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, werd voor de Commissie Deetman onderzoek gedaan naar therapeutische castratie en verscheen een biografie over Schroeder van der Kolk, de Utrechtse hoogleraar die aan de basis stond van de Nederlandse psychiatrie. 

Daarnaast werden onderzoeksprojecten uitgevoerd in opdracht van de provincie Zeeland, de gemeente Hilversum en overheidsinstellingen als de SER en DUO. Voor particulieren of met bijdragen van fondsen werden biografieën geschreven van onder andere de diplomaat J.H. van Roijen, de zakenman Daniël Wolf, de weldoener Oscar van Leer en wereldreiziger en schrijver Hendrik Muller. Joost Dankers nam het initiatief voor het schrijven van de biografieën van de drie Nederlandse koningen Willem I, II en III, die in 2013 ter gelegenheid van 200 jaar Nederlandse monarchie verschenen. Op basis van deze drie biografische studies schreef Jeroen Koch de studie Oranje in revolutie en oorlog die, evenals de koningsbiografieën, werd gefinancierd door het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Cultuurfinanciering en mecenaat vormen eveneens een terrein van onderzoek in opdracht. In 1990 schreef Joost Dankers samen met Jaap Verheul bij het vijftigjarig bestaan van het Prins Bernhard Cultuurfonds een historische studie over de beginjaren van dat fonds. In 2015 werd een onderzoek gepubliceerd naar de impact van cultuurfinanciering dat was uitgevoerd in opdracht van het Cultuurfonds. Tenslotte was hij betrokken bij de instelling van een gastfellowship en de in januari 2020 ingestelde leerstoel Mecenaatstudies aan de Faculteit Geesteswetenschappen.

Als bestuurslid van het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap (KNHG), waarvan hij sinds 2013 penningmeester is, draagt Joost Dankers eveneens bij aan de versterking van de maatschappelijke impact van historisch onderzoek, waar deze beroepsvereniging van historici voor staat. In 2017 was hij verantwoordelijk voor de organisatie van de eerste Nederlandse Historicidagen die door het KNHG in Utrecht werden gehouden.

Naast zijn werk als coördinator contractonderzoek is Joost Dankers binnen de universiteit actief op het terrein van fondsenwerving en relatiebeheer. Zo is hij penningmeester van de stichting Vrienden van de Oude Hortus en het Universiteitsmuseum, lid van de redactie van het alumniblad Illuster en een betrokken donateur van het Ufonds.