‘Het is een morele plicht om effectieve interventies te ontwikkelen om de veiligheid van kinderen te verbeteren en delinquent gedrag van jongeren terug te dringen. De samenleving is verplicht alle kinderen en jongeren de kans te bieden zich te kunnen ontwikkelen tot goed functionerende volwassenen.’


Jessica Asscher is hoogleraar Forensische Orthopedagogiek aan de faculteit Sociale Wetenschappen.


Asscher is onder meer betrokken bij het project Stress Less uit het programma Gelijke Kansen voor een Diverse Jeugd van de Nationale Wetenschapsagenda. Hierin wordt onderzocht of de verbinding tussen onderwijs en jeugdzorg kan worden versterkt met laagdrempelige interventies voor problemen waar alle leerlingen mee te maken (kunnen) krijgen.


Als projectleider houdt Asscher zich bezig met verschillende onderzoeksprojecten die zijn gericht op de effectiviteit van de forensische jeugdzorg. Hieronder vallen een grote effectstudies naar Forensisch Ambulante Systeem Therapie, Eigen Kracht conferenties in de jeugdbescherming, effectonderzoek naar het nazorgprogramma Nieuwe Perspectieven bij Terugkeer voor delinquenten van 16 tot 23 jaar en effectonderzoek naar interventies voor jeugddelinquenten, zoals Nieuwe perspectieven, Multisysteem therapie en vaardigheidstraining voor jeugdige delinquenten Tools4U. Daarnaast vallen daaronder onderzoeken in opdracht van het WODC naar de strafmaat bij jeugdige daders van ernstige gewelds en/of zedendelicten.


In Utrecht is Asscher betrokken bij de opleiding Pedagogische wetenschappen en verzorgt ze de cursussen Jeugdcriminaliteit en Jeugdbescherming en Justitiële interventies binnen de minor jeugdcriminaliteit en jeugdbescherming.
Daarnaast is ze lid van de Raad voor de Strafrechtstoepassing en jeugdbescherming, Erkenningscommissie Jeugd interventies. Daarnaast nam ze jarenlang zitting in de Raad van Toezicht Jeugdbescherming Regio Amsterdam (2013-2021) en Erkenningscommissie Justitiele interventies (2015-2022) en is ze lid van diverse advies- en begeleidingscommissies.


Asscher studeerde Psychologie aan de Universiteit Leiden en haalde haar master Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie cum laude. Ze promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam op een evaluatie van het Home-Start opvoedingsondersteuningsprogramma.

Leeropdracht
Forensische Orthopedagogiek
Oratiedatum
13-12-2017