Prof. dr. Judith van Erp
j.g.vanerp@uu.nl
Gegenereerd op 2018-03-20 01:10:41


Leeropdracht
Publieke Instituties
Benoemingsdatum 01-04-2015
Oratiedatum 17-03-2016
Profiel

Prof. Judith van Erp bekleedt de leerstoel ‘Public Institutions’ aan de Universiteit Utrecht, een van de zeven ‘designated chairs’ binnen het strategische thema “Institutions for Open Societies’ van de Universiteit Utrecht. Haar onderzoek richt zich op toezicht op ondernemingen en organisaties, en de wisselwerking tussen publieke en private regulerings- en toezichtsarrangementen. In haar leerstoel beoogt zij bij te dragen aan betere preventie van organisatiecriminaliteit, door vernieuwende vormen van toezicht te onderzoeken die inspelen op de dynamiek en globalisering van markten. Daartoe verricht zij empirisch onderzoek naar de werking van diverse publieke en private toezichts- en handhavingsinstrumenten, zoals bestuurdersaansprakelijkheid; certificering; en meldregelingen. Zij heeft een bijzondere belangstelling voor de relatie tussen media en witteboordencriminaliteit, en publiceerde diverse artikelen over openbaarmaking van toezichtsresultaten; naming en shaming, clementiefilms, en beeldvorming over witteboordencriminaliteit in de media .

Veel van haar onderzoek verricht zij in opdracht, voor onder andere het WODC, het programma Handhaving en Gedrag, de IGZ, ACM en NZa. Zij publiceerde in toonaangevende internationale tijdschriften, en geeft regelmatig lezingen voor toezichthouders en vakgenoten. In 2016 start de faculteit Recht, Economie en Bestuur de interdisciplinaire leergang 'Toezicht in de 21e eeuw', waarvan Van Erp als programmaleider optreedt. Vanaf de oprichting is zij redactielid van Tijdschrift voor Toezicht.

Judith van Erp is voorzitter van het Collaborative Research Network on Regulatory Governance van de Law & Society Association en bestuurslid en mede-oprichter van de European Working Group on Organizational and Corporate Crime. Vanuit die laatste groep, die tot doel heeft het Europese onderzoek naar witteboordencriminaliteit zichtbaarder te maken en te versterken, publiceerde zij het eerste Routledge Handbook on White Collar and Corporate Crime in Europe, samen met Wim Huisman en Gudrun vande Walle.

 

 

Strategische thema's / focusgebieden
Wetenschappelijke expertises

Handbook White Collar and Corporate Crime in Europe

Presentatie Handboek aan Nederlands Instituut Athene, hier met Griekse collega's, de Nederlandse ambassadeur in Griekenland Caspar Veldkamp, en VU collega Wim Huisman

Eerste lichting deelnemers Executive Leergang Toezicht in de 21e Eeuw
Gegenereerd op 2018-03-20 01:10:41
Curriculum vitae
 • April 2015: chair of Public Institutions, Utrecht University
 • 2011-2015: Associate professor, department of Criminology, School of Law, Erasmus Universiteit Rotterdam
 • 2009-2011: Assistant professor, department of Criminology, School of Law, Erasmus Universiteit Rotterdam
 • 2009: Visiting Scholar Center for the Study of Law & Society, University of California, Berkeley
 • 2007-2009:Senior researcher (VENI GRANT), department of Criminology, School of Law, Erasmus Universiteit Rotterdam
 • 2005 - 2009: Researcher at Scientific Research and Documentation Center(WODC), Dutch Ministry of Justice and Researcher at Erasmus Center for Law and Society, Erasmus University, Rotterdam (both part time)
 • 2001-2005: Senior researcher B&A Groep Beleidsonderzoek en advies BV
 • 1995-2001: PHD student, Political Science and Public Administration Department, Free University, Amsterdam. Dissertation January 2002

 

 

Gegenereerd op 2018-03-20 01:10:41
Alle publicaties
  2017 - Wetenschappelijke publicaties
van Erp, J.G. & Huisman, Wim (21-06-2017). Corporate Crime. In Avi Brisman, Eamon Carrabine & Nigel South (Eds.), The Routledge Companion to Criminological Theory and Concepts Routlegde.
van Erp, J.G. & Loyens, K.M. (2017). Horen, zien en spreken - Een onderzoek naar meldgedrag van misstanden door externe omstanders. (128 p.). Den Haag: Boom criminologie.
Van Thiel, Sandra, van Erp, J.G., de Kruijf, Johan, Kingma, Sytze, Blom, Rutger & Bouwman, R.B. (09-11-2017). Kansen Begrensd - Evaluatie van de Kansspelautoriteit 2012-2016. (137 p.). Institute for Management Research.
van Erp, J.G. (07-06-2017). New Governance of Corporate Cybersecurity - A case study of the petrochemical industry in the port of Rotterdam. Crime, Law and Social Change, 2017 (19 p.).
van Erp, J.G. & van Wingerde, C.G. (31-08-2017). Reassurance Policing en Industriele Veiligheid. In Karin van Wingerde, Rene van Swaaningen & Richard Staring (Eds.), Over de Muren van Stilzwijgen - Liber Amicorum Henk van de Bunt (pp. 517-530). Den Haag: Boom criminologie.
Huisman, Wim & van Erp, J.G. (21-06-2017). White Collar Crime. In Avi Brisman, Eamon Carrabine & Nigel South (Eds.), Routledge Companion to Criminological Theory and Concepts Routledge.
  2017 - Vakpublicaties
Bynander, Fredrik, t Hart, P. & van Erp, J.G. (2017). Resilient public agencies: - Straddling the performance-reputation nexus. In Ulrika Mörth , Charles Parker & Fredrik Bynander (Eds.), The Bridge Builder - Essays in Honor of Professor Bengt Sundelius (pp. 165-184) (20 p.). Stockholm: Swedish Defence University.
  2017 - Overige resultaten
J.G. van Erp (05-05-2017) Keynote speech at conference 'White Collar Crime in the 21st Century', Univerity of Porto, Portugal
  2016 - Wetenschappelijke publicaties
van Schooten, Steffie, Wagner, Cordula, Wallenburg, Iris, Bal, R. & van Erp, J.G. (25-11-2016). De medisch specialist en correct registreren - Een onderzoek naar de beleving van medisch specialisten. (66 p.). NIVEL.
Simon Thomas, M.A., van Kampen, P.T.C., van Lent, L., Schiffelers, M.J.W.A., Langbroek, P.M. & van Erp, J.G. (2016). Snel, betekenisvol en zorgvuldig - Een tussenevaluatie van de ZSM werkwijze. (176 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2016 - Vakpublicaties
van Erp, J.G. (2016). De clementiethriller als nieuw filmgenre: het gebruik van gedramatiseerde voorlichtingsfilms in het toezicht. In Erwin Muller, Lex van Almelo, Bob Hoogenboom & Marcel Pheijffer (Eds.), Fraude - Fraude en Fraudebestrijding in Nederland (pp. 603-628). Deventer: Wolters Kluwer.
  2016 - Overige resultaten
J.G. van Erp (03-11-2016) Coreferaat Van Slingelandtlezing Merel van Vroonhoven, AFM
J.G. van Erp (30-06-2016) Interactieve lezing Groot Markttoezichthoudersberaad 'Toezicht en Communicatie'
J.G. van Erp (06-07-2016) Invited speaker at special roundtable 'Intersections between Regulatory Governance, Law & Society & Criminology scholarship'
J.G. van Erp (08-09-2016) Public review of special issue Cahiers Politiestudies on criminal organizations and organizational crime
van Erp, J.G. (28-09-2016). Toezicht in de open samenleving - Maatschappelijke controle op multinationale ondernemingen. (49 p.). Den Haag: Boom bestuurskunde.
  2015 - Wetenschappelijke publicaties
van Erp, J.G., van Wingerde, C.G. & Spapens, Toine (2015). Legal and Extralegal Enforcement of Pollution by Seagoing Vessels. In Tanya Wyatt (Eds.), Hazardous waste and pollution - Detecting and preventing green crimes (pp. 163-177). Switzerland: Springer.
Mascini, Peter, Jaspers, Jelle & van Erp, Judith (2015). Reacties op onbestrafte overtredingen - De rol van motieven en identificatie bij de omgang met onbestrafte belastingovertredingen in de tuin- en akkerbouw. (86 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Webbink, Dinand, van Erp, J.G. & van Gastel, Froukje (2015). The effect of media exposure of suspects on solving crime. Economic Journal
van Erp, Judith, Huisman, Wim & Vandewalle, Gudrun (2015). The Routledge handbook of white-collar and corporate crime in Europe. (580 p.). Abingdon, Oxon: Routledge.
  2015 - Overige resultaten
J.G. van Erp (16-12-2015) I presented the Dutch Real Estate fraud case and situated it in white collar crime scholarship in Europe, and provided lessons for the privatization currently taking place in Greece.
J.G. van Erp (21-04-2015) Lezing 'De betekenis van John Braithwaite voor het toezicht'
J.G. van Erp (16-04-2015) Lezing 'Slimme Samenwerking', Symposium Ondermijning, RIEC Rotterdam
J.G. van Erp (29-10-2015) Lunchlezing in de seminarreeks 'Toezicht Gericht' over de vraag 'Hoe kan openheid en transparantie, de naleving bevorderen'?
J.G. van Erp (27-11-2015) Promoting trust in supervision by public and private institutions
J.G. van Erp (06-11-2015) This workshop discussed enforcement actions that can contribute to the prevention of health care fraud.
J.G. van Erp (04-11-2015) Workshops 'Criminaliteit, beeldvorming en media' voor de Bestuurlijke conferentie Weerbare Overheid. This workshop identified potential media messages that can contribute to the prevention of organized crime. The audience consisted of mayors and local administrators; prosecutors; city council members and representatives of a variety of other organizations in the safety domain.
  2014 - Wetenschappelijke publicaties
Mascini, P. & van Erp, J.G. (2014). Regulatory Governance, Experimenting with new roles and instruments. Recht der werkelijkheid, 35 (3), (pp. 3-11) (9 p.).
  2014 - Overige resultaten
van Erp, J.G. (2014). Effectieve gedragsbeinvloeding in het toezicht - enkele innovaties. unpublished conference paper Lecture given at: lezing Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit, Wageningen.
van Erp, J.G. (2014). Hazardous waste and corporate crime. Legal and extralegal enforcement of corporate brown crime. unpublished conference paper Lecture given at: ESCR Green criminology seminar series, Newcastle, Northumbria University.
Jaspers, J.D., Mascini, P. & van Erp, J.G. (2014). Het belang van een gelijk speelveld - sanctiebeleving bij het onbestraft blijven van overtredingen door anderen. unpublished conference paper Lecture given at: Landelijk jaarcongres Nederlandse Vereniging voor Criminologie, Universiteit Leiden.
Jaspers, J.D., Mascini, P. & van Erp, J.G. (2014). Hoe reageren ondernemers op een gepercipieerde afwezigheid van een gelijk speelveld?. unpublished conference paper Lecture given at: Vide: Academisch Toezicht Netwerk, Utrecht.
van Erp, J.G. (2014). Invited presentation Joint Strategic Agenda Meeting Dutch Anti-Fraud Agencies. unpublished conference paper Lecture given at: Joint Strategic Agenda Meeting Dutch Anti-Fraud Agencies, The Hague.
van Erp, J.G. (2014). Naming en shaming in het milieutoezicht. unpublished conference paper Lecture given at: Seminar ondermijning en effectieve interventies, Politieacademie, Apeldoorn.
Staring, R.H.J.M., van Erp, J.G., Groenleer, M. & de Jong, J.P.J. (2014). Partners in preventing organized crime - Exploring, explaining and evaluating new forms of collaborative governance. Event: NWO - Smart Governance program.
van Erp, J.G. (2014). The social embeddedness of deterrence and compliance - business reactions to unsanctioned offenses of competitors. unpublished conference paper Lecture given at: Invited lecture, Manchester Centre for Regulation & Governance.
van Erp, J.G. (2014). Transparantie in het toezicht op veiligheid en milieu, Ritueel, reputatierisico of responsief?. unpublished conference paper Lecture given at: DCMR Directeurenoverleg, Annual meeting with business leaders in Rijnmond area, DCMR Schiedam.
  2013 - Wetenschappelijke publicaties
van Erp, J.G., van de Bunt, H.G., Eshuis, R., Holvast, N. & Pham, T. (2013). Bestuurdersaansprakelijkheid in de praktijk. In W. van Boom, I. Giesen & A. Verhey (Eds.), Capita Civilologie. Handboek empirie en privaatrecht (pp. 907-927) (21 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
van de Bunt, H.G., van Erp, J.G., Eshuis, R.J.J., Holvast, N.L. & Pham, N.T. (2013). Bestuurdersaansprakelijkheid in de praktijk - Motieven voor het intern aansprakelijk stellen van bestuurders. In W.H. van Boom, I. Giesen & A.J. Verheij (Eds.), Capita civilologie - Handboek empirie en privaatrecht (pp. 907-928) (22 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
van Erp, J.G., W. Stol, van & van Wilsem, J. (2013). Criminaliteit en Criminologie in een gedigitaliseerde wereld. Tijdschrift voor Criminologie, 55 (4), (pp. 327-341) (15 p.).
van Erp, J.G. (2013). De clementiethriller als nieuw filmgenre. Het gebruik van gedramatiseerde voorlichtingsfilms in het toezicht. Tijdschrift voor Toezicht, 2013 (3), (pp. 43-66) (24 p.).
van Erp, J.G. & van Wingerde, C.G. (2013). De responsieve toezichthouder. Tijdschrift voor Toezicht, 4 (4), (pp. 26-32) (7 p.).
Van Erp, Judith (01-01-2013). Messy Business: Media Representations of Administrative Sanctions for Corporate Offenders - Messy Business. Law and Policy, 35 (1-2), (pp. 109-139).
van Erp, J.G. (2013). Naming and shaming. In G. Bruinsma & D. Weisburd (Eds.), Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice (pp. 3209-3217) (9 p.). New York: Springer.
van Erp, J.G. (2013). Naming en shaming in het contractenrecht. In W. van Boom, I. Giesen & A. Verhey (Eds.), Capita Civilologie, Handboek Empirie en Privaatrecht (pp. 335-360) (26 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Huisman, W. & Van Erp, J. (01-11-2013). Opportunities for Environmental Crime: A Test of Situational Crime Prevention Theory. British Journal of Criminology, 53 (6), (pp. 1178-1200).
  2013 - Vakpublicaties
van Erp, J.G. & Mein, A.G. (2013). Doelgroepenanalyse declaratiepraktijk medische specialisten zorg. Utrecht: Verwey Jonger Instituut.
van Erp, J.G. & Mein, A.G. (2013). Evaluatie actieve openbaarmaking toezichtrapporten IGZ. Utrecht: Verweij-Jonker Instituut i.s.m. Willem Pompe Instituut en Universiteit van Amsterdam.
  2013 - Overige resultaten
van Erp, J.G. (2013). Actieve openbaarmaking Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. unpublished conference paper Lecture given at: Lecture at Expertmeeting Actieve openbaarmaking Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Den Haag.
van Erp, J.G. (2013). Correct declareren en registreren zorgkosten: Een onderzoek naar de declaratiepraktijk in de medisch specialistische zorg. unpublished conference paper Lecture given at: Thema-ochtend Fraude in de Zorg, Nederlandse Zorg Autoriteit, Utrecht.
van Erp, J.G. (2013). Evaluatie actieve openbaarmaking toezichtrapporten IGZ. unpublished conference paper Lecture given at: Colloquium Inspectie Gezondheidszorg, Utrecht.
J.G. van Erp (12-12-2013) Invited presentation Joint Strategic Agenda Meeting Dutch Anti-Fraud Agencies
van Erp, J.G., Groenleer, M. & de Jong, J. (2013). NWO Smart Governance Grant 'Partners in Fighting Subversive Organised Crime: Exploring and Evaluating New Forms of Governance'.
van Erp, J.G., Faure, M.G., Mascini, P. & Nollkaemper, P.A. (2013). Smart mixes for cross-border legal protection of the environment. Event: KNAW Grant (obtained), 2013-12-19.
  2012 - Wetenschappelijke publicaties
Eshuis, R.J.J., Holvast, N.L., van de Bunt, H.G., van Erp, J.G. & Pham, N.T. (2012). Het aansprakelijk stellen van bestuurders. Onderzoek naar de overwegingen die spelen bij het al dan niet intern aansprakelijk stellen van bestuurders en interne toezichthouders. (1 p.). Den Haag: Boom Lemma.
Beckers, J.J.H. & van Erp, J.G. (2012). Mediaberichtgeving over witteboordencriminaliteit: 'There's no such thing as bad publicity'. Tijdschrift voor Toezicht, 2012-1, (pp. 22-39) (18 p.).
van Erp, J.G., Webbink, H.D. & Van Gastel, F. (2012). Opsporing Verzocht. (1 p.). Amsterdam: Reed Business.
  2012 - Vakpublicaties
van Erp, J.G., Mein, A.G. & Oudenampsen, D. (2012). Nalevingsbereidheid in de zorg. Rotterdam/Utrecht: Erasmus School of Law & Verwey-Jonker Instituut.
  2012 - Overige resultaten
van Erp, J.G. (2012). Lecture 'directors liability'. unpublished conference paper Lecture given at: UvA - VU Compliance & Enforcement Seminar Series, University of Amsterdam.
J.G. van Erp (27-03-2012) Naming en shaming in het markttoezicht
van Erp, J.G. (2012). Naming en shaming in het toezicht. unpublished conference paper Lecture given at: Lecture at Managementconferentie gezamenlijke Rijksinspecties, Utrecht.
van Erp, J.G. (2012). Opsporingsberichtgeving en beeldvorming over criminaliteit. unpublished conference paper Lecture given at: Symposium Opsporing en media, Erasmus School of Law.
van Erp, J.G. (2012). Position: Chair European Working Group on Organizational and Corporate Crime, European Society of Criminology. , European Society of Criminology, 2010 - 2012.
van Erp, J.G. (2012). Position: Co-chair Collaborative Research Network on Regulatory Governance, Law & Society Association. , Law & Society Association, 2012 - 2012.
J.G. van Erp (04-04-2012) Seminar 'The futility of getting tough on corporate crime? Lessons from the Australian War on Cartels' with prof. Christine Parker, Monash University Australia
  2011 - Wetenschappelijke publicaties
van Erp, J.G. (2011). Boeven vangen via internet. Beelden over criminaliteit in opsporingsberichtgeving. Tijdschrift over Cultuur & Criminaliteit, 1 (0), (pp. 51-70) (20 p.).
van Erp, J.G., van der Geest, V., Huisman, W & Verbruggen, J. (2011). Criminaliteit en Werk, een veelzijdig verband. Tijdschrift voor Criminologie, 2011 (2), (pp. 71-85) (15 p.).
van Erp, J.G., van Mil, B., Dijkzeul, A., Dunning, B. & Jansen, P. (2011). Evaluatie Consumentenautoriteit op grond van de Whc. (1 p.). Den Haag: Kwink Groep, Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.
van Erp, J.G. (2011). Naming and shaming in regulatory enforcement. In C. Parker & V. Lehman Nielsen (Eds.), Explaining Compliance. Business Responses to Regulation (pp. 322-343) (22 p.). Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
Van Erp, Judith (01-09-2011). Naming without shaming: The publication of sanctions in the Dutch financial market - Naming without shaming. Regulation and Governance, 5 (3), (pp. 287-308).
van Erp, J.G. (2011). Tussen prestatie en patient: het spanningsveld in het toezicht op de zorg. Tijdschrift voor Toezicht, 2 (1), (pp. 1-5) (5 p.).
  2010 - Wetenschappelijke publicaties
van Erp, J.G. & Huisman, W (2010). Smart regulation and enforcement of illegal disposal of electronic waste. Criminology & Public Policy, 9 (3), (pp. 579-591) (13 p.).
  2010 - Overige resultaten
J.G. van Erp (10-05-2010) Globalisation of the economy has given rise to unprecedented corporate power and has created new opportunities for corporate crime, social and environmental harm and global risk. Traditional state institutions, such as public regulatory agencies and national legislation, are increasingly considered insufficiently effective in adressing these transnational risks. This has led to an increase in scholarly attention for private and societal forms of regulation and control by non-state actors. This presentation adresses the potential and role of the media as a ‘regulator’ of corporate harm. I will review two opposing perspectives in the literature regarding media as a ‘cure’ or a ‘cause’ of corporate crime (Rosoff 2007). In regulatory governance literature, business concern for their reputation is considered a powerful regulatory mechanism, and the media performs an important intermediary role by distributing reputational information and naming and shaming businesses. The white collar crime literature however criticizes media for failing to condemn corporate crime and framing it either as individualized or infotainment (Levi 2006), or anti-regulation (Almond 2009). This presentation reviews these perspectives in the light of recent developments related to the globalization of news production. On the one hand, corporations increasingly control reputational information by employing legal instruments such as gag orders, public relations advisors and by controlling news production and negative publicity. On the other hand, globalisation has also generated a more open society, in which the internet creates new opportunities for global social control and transparency. I will argue therefore that neither of the two perspectives adequately represents the role of publicity in the globalized and digitalized society of today and that it is time to innovate the research agenda on the role of the media in relation to corporate crime.
  2009 - Wetenschappelijke publicaties
van Erp, J.G., Oude Vrielink, M. & Dorbeck-Jung, B. (2009). Openbaarmaking in het toezicht. Afwegingen bij het publiceren van toezichtsinformatie door twee nieuwe toezichthouders. Bestuurskunde, 2009 (2), (pp. 95-104) (10 p.).
van Erp, J.G. (2009). Van de redactie. Recht der werkelijkheid, 2009 (2), (pp. 5-7) (3 p.).
  2009 - Overige resultaten
van Erp, J.G. (2009). Membership Editorial Board - Tijdschrift Toezicht.
van Erp, J.G. (2009). Membership Editorial Board - Tijdschrift voor Criminologie.
  2008 - Wetenschappelijke publicaties
van Erp, J.G. (2008). Lessen voor toezicht in de 21e eeuw, Actuele inzichten van Braithwaite en Sparrow. Justitiële Verkenningen, 34 (6), (pp. 9-21) (13 p.).
van Erp, J.G. & Brandsen, T. (2008). Maatschappelijke controle als reguleringsmechanisme. Groene stroom zonder wettelijke dwang? (in druk). Recht der werkelijkheid, 2008.
van Erp, J.G. (2008). Naming and Shaming in het contractenrecht? Het reputatie-effect van schadevergoedingen tussen ondernemingen. In W. van Boom, I. Giesen & A. Verheij (Eds.), Gedrag en Privaatrecht, over gedragspresumpties en gedragseffecten bij privaatrechtelijke vraagstukken (pp. 153-180) (28 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
van Erp, J.G. (2008). Reputational sanctions in Private and Public regulation. Erasmus Law Review, 2008 (5), (pp. 145-163) (19 p.).
van Erp, J.G., Huisman, W, van de Bunt, H.G. & Ponsaers, P. (2008). Toezicht en compliance. Tijdschrift voor Criminologie, 50 (2), (pp. 83-95) (13 p.).
  2007 - Wetenschappelijke publicaties
van Erp, J.G. & Klein Haarhuis, C. (2007). Buitengerechtelijke geschilprocedures en hun filterwerking. Bestuurswetenschappen, 61 (1), (pp. 32-51) (20 p.).
van Erp, J.G. (2007). De dreiging van negatieve publiciteit: Is reputatieschade een alternatief voor handhaving?. In F. Leeuw, J. Kerseboom & R. Elte (Eds.), Turven, tellen, toetsen : over toezicht, inspectie, handhaving en evaluatie en hun maatschappelijke betekenis in Nederland (pp. 79-92) (14 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
van Erp, J.G. (2007). Effects of disclosure on business compliance: a framework for the analysis of disclosure regimes. European Food and Feed Law Review, 2 (5), (pp. 255-264) (10 p.).
van de Bunt, H.G., van Erp, J.G. & van Wingerde, C.G. (2007). Hoe stevig is de piramide van Braithwaite?. Tijdschrift voor Criminologie, 49 (4), (pp. 386-399) (14 p.).
van Erp, J.G. (2007). Informatie en Communicatie in het Handhavingsbeleid. (1 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2007 - Vakpublicaties
van Erp, J.G., Niemeijer, E., ter Voert, M. & Meijer, R. (2007). Geschilprocedures en rechtspraak in cijfers 2005. (1 p.). Den Haag: Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), Ministerie van Veiligheid en Justitie, Edited book.
  2006 - Wetenschappelijke publicaties
van Erp, J.G. (2006). Analyse van naleving met behulp van de Tafel van 11, Mening. Ars aequi, 2006 (55), (pp. 193-194) (2 p.).
van Erp, J.G. (2006). Enforcement and behavior, three publications summarized. Den Haag: Ministerie van Justitie.
  2006 - Vakpublicaties
van Erp, J.G. & Klein Haarhuis, C. (2006). De filterwerking van buitengerechtelijke procedures, een verkennend onderzoek. WODC-cahier 2006-6. Den Haag: WODC.
van Erp, J.G., Hendriks, A., van der Heide, W. & Moolenaar, D.E.G. (2006). Kwantitatieve ontwikkelingen rechtspraak 2000-2005; informatie ten behoeve van de Evaluatiecommissie Modernisering Rechtelijke Macht. WODC-cahier 2006-10. Den Haag: WODC.
  2002 - Wetenschappelijke publicaties
van Erp, J.G. & onbekend, promotor (2002). Sociale regels in beleidsvoering : een regime-analytisch onderzoek in vier regionale besturen voor de arbeidsvoorziening. (1 p.). Thela.
  0 - Overige resultaten
J.G. van Erp () Ochtendprogramma
J.G. van Erp () Organisatie seminar 'Cybersecurity in de procesindustrie'
^ naar boven
Gegenereerd op 2018-03-20 01:10:42
Project:
Corporate rule of law responsibility
02-01-2017 tot 01-07-2019
Algemene projectbeschrijving 

The ‘Corporate Rule of Law Responsibility’ (CRLR) project is part of the ‘resilient societies’ research theme of the Faculty of Law Economics and Governance, funded by the 2016 Research Impulse Fund. Within this research theme, studies focus on the shifting roles of, and relations between, various actors in a changing and challenging society. This shift requires resilient rule of law mechanisms, to prevent and redress violations of fundamental rights such as human rights. The CRLR project looks at corporations which, through globalization and privatization, have taken in dominant positions in present-day society. Through these positions, corporations run the risk of having adverse impacts on human rights.


Awareness about the possibilities of corporations to become involved in human rights violations has resulted in various governance mechanisms proposed to address these risks. These include, for example, 'naming and shaming' activities by civil society organizations, voluntary codes, corporate social responsibility (CSR) efforts, reporting obligations as well as calls to extend the jurisdiction of the international criminal court to include legal persons. Yet little empirical data is available on whether such efforts would actually change corporate behavior and/or prevent corporate contributions to the violation of human rights. Our aim is to close this gap in knowledge by investigating the effectiveness of governance mechanisms on corporate multinational activity.  


With an initial duration of 2,5 years, the CRLR project will conduct research on the empirical effects of legal and non-legal regulation of large multinational businesses. Taking an empirical approach, the project draws on legal, economic and governance theories and is explicitly interdisciplinary. The first stage of the project consists of a study into reputational damage as a regulatory mechanism for corporate (involvement in) human rights violations. In terms of impact, the aim is to develop high-quality research and add to (inter)national policy debates on how existing legal and non-legal mechanisms can be made (more) effective, making adequate use of existing forces & incentives within corporations. 


See also: 


Resilient Rule of Law website


Corporate Rule of Law Responsibility website


 

Rol: Uitvoerder Financiering
1e geldstroom: Dit project wordt gefinancierd vanuit de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organizatie
Projectleden

Afgesloten projecten

Project:
Evaluatie Kansspelautoriteit 01-12-2016 tot 01-09-2017
Algemene projectbeschrijving

In opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie en WODC wordt de Kansspelautoriteit, 5 jaar na oprichting, geevalueerd. De evaluatie voer ik uit samen met prof. Sandra van Thiel en dr. Johan de Kruijf (Radboud Universiteit) en dr. Sytze Kingma (VU).

 
Rol: Uitvoerder Financiering
3e geldstroom - overig: WODC
Projectleden
Project:
Horen, zien en spreken. Een onderzoek naar meldgedrag van organisatiecriminaliteit door externe omstanders 01-09-2015 tot 01-03-2016
Algemene projectbeschrijving

Wanneer een onderneming systematisch ernstige regelovertredingen pleegt, zijn er vrijwel altijd derden die er vanaf weten: omwonenden, leveranciers, afnemers, concurrenten, medeplichtigen… Meldingen van deze omstanders kunnen voor handhavingsinstanties een zeer waardevolle aanvulling zijn op de eigen opsporingsactiviteiten. Diverse toezichthouders hebben daarom meldpunten ingericht waar omstanders, al dan niet anoniem, overtredingen kunnen melden. Er heerst echter grote terughoudendheid bij omstanders om misstanden te melden. Niet alleen is klikken in onze samenleving taboe; melders vrezen ook vaak de sociale, financiële en juridische gevolgen van een melding voor henzelf en/of degene over wie ze melden. Het is daarom zinvol om te leren van de ervaringen en motieven van degenen die wel hebben gemeld. Als we weten wat melders beweegt, en welke zaken zich lenen voor meldingen, kan het meldproces hierop worden ingericht. Dit verhoogt niet alleen de kwaliteit van het meldproces, maar stimuleert ook de meldingsbereidheid bij omstanders.


Dit onderzoek richt zich op één soort melders, namelijk derden die vanuit hun professionele relatie met een onderneming op de hoogte zijn van overtredingen gepleegd binnen die onderneming, en dit melden bij publieke toezichthouders. Te denken valt daarbij aan leveranciers, afnemers, concurrenten en (externe) medeplichtigen. Het onderzoek beoogt ervaringen van deze melders in kaart te brengen om te leren hoe handhavers meldgedrag kunnen bevorderen en de informatie uit meldingen beter kunnen benutten. We vragen naar de beweegredenen van melders, de contextfactoren die een rol spelen bij hun melding, en hun ervaringen met het proces, om aanbevelingen te formuleren om meldgedrag te stimuleren. Daarbij gaan we ook na of en in welke mate dit soort melders behoefte heeft aan terugkoppeling en feedback over maatregelen die genomen zijn door de handhavingsinstantie naar aanleiding van hun melding. Meer inzicht in beweegredenen en behoeften van melders kan bijdragen aan de kwaliteit van het meldproces en een toename van (bruikbare) meldingen.


Voor dit onderzoek, in opdracht van de projectgroep Handhaving en Gedrag, onderzoeken we meldingen bij de ISZW; NVWA en ILT.

 
Rol: Onderzoeksleider Financiering
3e geldstroom - overig: projectgroep Handhaving en Gedrag
Projectleden
Gegenereerd op 2018-03-20 01:10:42
Nevenfuncties
 • Lid redactie Tijdschrift voor Criminologie (2009-2016)
 • Lid redactie Tijdschrift voor Toezicht (2010-2016)
 • Lid editorial board 'Law & Policy' (2009-2016)
 • Voorzitter Collaborative Research Network on Regulatory Governance, Law & Society Association (2010-2016)
 • Boardmember en voormalig voorzitter European Society of Criminology Working Group on Corporate and White Collar Crime (2010 - )
 • Lid Facultaire Ethische Commissie Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie Universiteit Utrecht
 • Jurylid Maatschappelijke Impact Prijs Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie Universiteit Utrecht
 • Jurylid Vide Publicatieprijs 2015
Gegenereerd op 2018-03-20 01:10:42
Volledige naam
Prof. dr. J.G. van Erp Contactgegevens
Bijlhouwerstraat

Bijlhouwerstraat 6
3511 ZC  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 2048
Gegenereerd op 2018-03-20 01:10:42
Laatst bijgewerkt op 05-02-2018