Prof. dr. Judith van Erp
j.g.vanerp@uu.nl
Gegenereerd op 2018-08-14 08:41:25


Leeropdracht
Publieke Instituties
Benoemingsdatum 01-04-2015
Oratiedatum 17-03-2016
Profiel

Prof. Judith van Erp bekleedt de leerstoel ‘Public Institutions’ aan de Universiteit Utrecht, een van de zeven ‘designated chairs’ binnen het strategische thema “Institutions for Open Societies’ van de Universiteit Utrecht.In 2018 is zij gekozen als lid van de KNAW.

Haar onderzoek richt zich op toezicht op ondernemingen en organisaties, en de wisselwerking tussen publieke en private regulerings- en toezichtsarrangementen. In haar leerstoel beoogt zij bij te dragen aan betere preventie van organisatiecriminaliteit, door vernieuwende vormen van toezicht te onderzoeken die inspelen op de dynamiek en globalisering van markten. Daartoe verricht zij empirisch onderzoek naar de werking van diverse publieke en private toezichts- en handhavingsinstrumenten, zoals bestuurdersaansprakelijkheid; certificering; en meldregelingen. Zij heeft een bijzondere belangstelling voor de relatie tussen media en witteboordencriminaliteit, en publiceerde diverse artikelen over openbaarmaking van toezichtsresultaten; naming en shaming, clementiefilms, en beeldvorming over witteboordencriminaliteit in de media.

Judith heeft een bijzondere belangstelling voor de verbinding tussen wetenschap en praktijk. Zij publiceerde in 2018 de Wetenschapsagenda Toezicht, om wetenschappelijke onderzoeksvragen over toezicht te agenderen. Veel van haar onderzoek verricht zij in opdracht, voor onder andere het WODC, het programma Handhaving en Gedrag, de IGZ, ACM en NZa, en de Kansspelautoriteit. Zij geeft regelmatig lezingen voor toezichthouders en vakgenoten. Judith is programmaleider van de interdisciplinaire leergang  'Toezicht in de 21e eeuw'van de faculteit Recht, Economie en Bestuur. Zij was lange tijd lid van de redacties van Tijdschrift voor Criminologie en Tijdschrift voor Toezicht. In 2018 startte zij samen met collega's Rutger Claassen en Anna Gerbrandy het IOS Research Platform on Markets and Corporations in Open Societies.

Judith van Erp publiceerde in toonaangevende internationale tijdschriften. Zij was voorzitter van het Collaborative Research Network on Regulatory Governance van de Law & Society Association en bestuurslid en mede-oprichter van de European Working Group on Organizational and Corporate Crime. Vanuit die laatste groep, die tot doel heeft het Europese onderzoek naar witteboordencriminaliteit zichtbaarder te maken en te versterken, publiceerde zij het eerste Routledge Handbook on White Collar and Corporate Crime in Europe, samen met Wim Huisman en Gudrun vande Walle.

 

 

Strategische thema's / focusgebieden
Wetenschappelijke expertises

Handbook White Collar and Corporate Crime in Europe

Presentatie Handboek aan Nederlands Instituut Athene, hier met Griekse collega's, de Nederlandse ambassadeur in Griekenland Caspar Veldkamp, en VU collega Wim Huisman

Eerste lichting deelnemers Executive Leergang Toezicht in de 21e Eeuw
Gegenereerd op 2018-08-14 08:41:25
Curriculum vitae
 • April 2018: Appointed member KNAW, Royal Dutch Academy of Sciences
 • April 2015: chair of Public Institutions, Utrecht University
 • 2011-2015: Associate professor, department of Criminology, School of Law, Erasmus Universiteit Rotterdam
 • 2009-2011: Assistant professor, department of Criminology, School of Law, Erasmus Universiteit Rotterdam
 • 2009: Visiting Scholar Center for the Study of Law & Society, University of California, Berkeley
 • 2007-2009:Senior researcher (VENI GRANT), department of Criminology, School of Law, Erasmus Universiteit Rotterdam
 • 2005 - 2009: Researcher at Scientific Research and Documentation Center(WODC), Dutch Ministry of Justice and Researcher at Erasmus Center for Law and Society, Erasmus University, Rotterdam (both part time)
 • 2001-2005: Senior researcher B&A Groep Beleidsonderzoek en advies BV
 • 1995-2001: PHD student, Political Science and Public Administration Department, Free University, Amsterdam. Dissertation January 2002

 

 

Gegenereerd op 2018-08-14 08:41:25
Alle publicaties
  2018 - Wetenschappelijke publicaties
van Erp, J.G. (01-06-2018) Invited speaker University of California at Irvine Corporate Crime in Complex Regulatory Regimes: the Volkswagen Diesel Fraud
Gerbrandy, A. (13-03-2018) Kick off meeting Platform Markets and Corporations in Open Societies Utrecht (13-03-2018)
van Erp, J.G., Wallenburg, Iris & Bal, R. (06-06-2018). Performance regulation in a networked healthcare system - From cosmetic to institutionalized compliance . Public Administration
van Erp, J.G. (31-05-2018) Invited speaker University of California at Irvine Resilient Reputations: Dynamics and Ambiguities of Naming and Shaming Corporations
van Erp, J.G. (2018). The organizational aspects of corporate and organizational crime - Special issue. Administrative Sciences, 8 (3).
Kasdorp, W.J. & van Erp, J.G. (18-05-2018). Toezicht op risicovolle gezondheidspraktijen - Hoe internationale marktdynamiek toezichthouders dwingt de grenzen op te zoeken. In A. Keirse, R. Kool & R. Ortlieb (Eds.), Ongezond en (on)geoorloofd - Publiek- en privaatrecht en legale maar gezondheidsbedreigende producten en diensten (pp. 97-117) (20 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2018 - Vakpublicaties
van Erp, J.G. & Van der Steen, Martijn (24-04-2018). Wetenschapsagenda Toezicht. (35 p.). Utrecht: USBO Advies.
  2017 - Wetenschappelijke publicaties
van Erp, J.G. & Huisman, Wim (21-06-2017). Corporate Crime. In Avi Brisman, Eamon Carrabine & Nigel South (Eds.), The Routledge Companion to Criminological Theory and Concepts Routlegde.
van Erp, J.G. & Loyens, K.M. (2017). Horen, zien en spreken - Een onderzoek naar meldgedrag van misstanden door externe omstanders. (128 p.). Den Haag: Boom criminologie.
van Erp, J.G. (22-01-2017 22-02-2017) Member Inspectieraad (External organisation) Chair, dinner discussions 'Enforcement meets science'; Inspectors-General and professors in regulation
Van Thiel, Sandra, van Erp, J.G., de Kruijf, Johan, Kingma, Sytze, Blom, Rutger & Bouwman, R.B. (09-11-2017). Kansen Begrensd - Evaluatie van de Kansspelautoriteit 2012-2016. (137 p.). Institute for Management Research.
van Erp, J.G. (2017). New Governance of Corporate Cybersecurity - A case study of the petrochemical industry in the port of Rotterdam. Crime, Law and Social Change, 68 (1-2), (pp. 75-93) (19 p.).
van Erp, J.G. & van Wingerde, C.G. (31-08-2017). Reassurance Policing en Industriele Veiligheid. In Karin van Wingerde, Rene van Swaaningen & Richard Staring (Eds.), Over de Muren van Stilzwijgen - Liber Amicorum Henk van de Bunt (pp. 517-530). Den Haag: Boom criminologie.
van Erp, J.G. (05-05-2017) Invited speaker White Collar Crime in the 21st Century (05-05-2017) Regulating Corporate Crime in the Open Society
van Erp, J.G. (29-08-2017) Organiser Understanding Corporate Crime Utrecht (29-08-2017 - 31-08-2017) Organizer and chair
Huisman, Wim & van Erp, J.G. (21-06-2017). White Collar Crime. In Avi Brisman, Eamon Carrabine & Nigel South (Eds.), Routledge Companion to Criminological Theory and Concepts Routledge.
  2017 - Vakpublicaties
Bynander, Fredrik, t Hart, P. & van Erp, J.G. (2017). Resilient public agencies: - Straddling the performance-reputation nexus. In Ulrika Mörth , Charles Parker & Fredrik Bynander (Eds.), The Bridge Builder - Essays in Honor of Professor Bengt Sundelius (pp. 165-184) (20 p.). Stockholm: Swedish Defence University.
  2016 - Wetenschappelijke publicaties
van Erp, J.G. (08-09-2016) Invited speaker Cahiers Politiestudies Cahiers op de campus - criminele organisaties en organisatiecriminaliteit
van Erp, J.G. (01-07-2016) Host Cristie Ford Dr. Ford presented her research on regulation of innovation at an Institutions for Open Societies seminar.
van Schooten, Steffie, Wagner, Cordula, Wallenburg, Iris, Bal, R. & van Erp, J.G. (25-11-2016). De medisch specialist en correct registreren - Een onderzoek naar de beleving van medisch specialisten. (66 p.). NIVEL.
van Erp, J.G. (01-04-2016 01-04-2017) Member Inspectieraad (External organisation) Inhoudelijk adviseur kennisnetwerk 'Transparantie en Interactie Inspecties'<br/><br/>Dit netwerk heeft tot doel inspecties te ondersteunen bij de versterking van hun omgevingsstrategie, door kennis uit te wisselen over werkwijzen en effecten van vers
van Erp, J.G. (06-07-2016) Invited speaker ECPR's Standing Group on Regulatory Governance Tilburg (06-07-2016 - 08-07-2016) Invited speaker at special roundtable 'Intersections between Regulatory Governance, Law & Society & Criminology scholarship'
van Erp, J.G. (01-11-2016) Advisor Inspectieraad Kennisseminar 'Transparantie'
van Erp, J.G. (10-12-2016) Advisor Utrecht University Online college Transparantie in het toezicht
Simon Thomas, M.A., van Kampen, P.T.C., van Lent, L., Schiffelers, M.J.W.A., Langbroek, P.M. & van Erp, J.G. (2016). Snel, betekenisvol en zorgvuldig - Een tussenevaluatie van de ZSM werkwijze. (176 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
van Erp, J.G. (13-10-2016) Advisor Nederlandse Zorg Autoriteit Toezicht in de 21e eeuw - bijdrage leergang projectleidersvaardigheden
van Erp, J.G. (20-12-2016) Advisor Inspectie Gezondheidszorg Toezicht in de Open Samenleving - mini masterclass IGZ
van Erp, J.G. (29-11-2016) Advisor DCMR Environmental Protection Agency Rijnmond Toezicht in de Open Samenleving - workshop DCMR (Omgevingsdienst Rijnmond)
van Erp, J.G. (08-04-2016) Advisor Gemeente Rotterdam Workshop 'Handhavingscommunicatie bij Ondermijning'
  2016 - Vakpublicaties
van Erp, J.G. (2016). De clementiethriller als nieuw filmgenre: het gebruik van gedramatiseerde voorlichtingsfilms in het toezicht. In Erwin Muller, Lex van Almelo, Bob Hoogenboom & Marcel Pheijffer (Eds.), Fraude - Fraude en Fraudebestrijding in Nederland (pp. 603-628). Deventer: Wolters Kluwer.
  2016 - Populariserende publicaties
van Erp, J.G. (03-11-2016) Invited speaker Van Slingelandt lezing 2016 Den Haag (03-11-2016) Coreferaat Van Slingelandtlezing Merel van Vroonhoven, AFM
van Erp, J.G. (30-06-2016) Invited speaker Markttoezichthoudersberaad Interactieve lezing Groot Markttoezichthoudersberaad 'Toezicht en Communicatie'
  2016 - Overige resultaten
van Erp, J.G. (28-09-2016). Toezicht in de open samenleving - Maatschappelijke controle op multinationale ondernemingen. (49 p.). Den Haag: Boom bestuurskunde.
  2015 - Wetenschappelijke publicaties
van Erp, J.G. () Editorial board member Law & Policy (Journal)
van Erp, J.G. (2015) Member Law & Policy Editorial Board (External organisation) Member Editorial Board 'Law & Policy'
van Erp, J.G., van Wingerde, C.G. & Spapens, Toine (2015). Legal and Extralegal Enforcement of Pollution by Seagoing Vessels. In Tanya Wyatt (Eds.), Hazardous waste and pollution - Detecting and preventing green crimes (pp. 163-177). Switzerland: Springer.
van Erp, J.G. (12-06-2015) Advisor Openbaar Ministerie Lezing 'Naming and shaming bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit'
Mascini, Peter, Jaspers, Jelle & van Erp, Judith (2015). Reacties op onbestrafte overtredingen - De rol van motieven en identificatie bij de omgang met onbestrafte belastingovertredingen in de tuin- en akkerbouw. (86 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
van Erp, J.G. (16-12-2015) Invited speaker Netherlands Institute Athens The Dutch Real Estate Fraud Case
Webbink, Dinand, van Erp, J.G. & van Gastel, Froukje (2015). The effect of media exposure of suspects on solving crime. Economic Journal
van Erp, Judith, Huisman, Wim & Vandewalle, Gudrun (2015). The Routledge handbook of white-collar and corporate crime in Europe. (580 p.). Abingdon, Oxon: Routledge.
  2015 - Populariserende publicaties
van Erp, J.G. (06-11-2015) Invited speaker European healthcare fraud and corruption network Enforcement for compliance: balancing deterrence, responsiveness, and dialogue. European Healthcare fraud and corruption network
van Erp, J.G. (21-04-2015) Invited speaker VIDE vereniging voor toezichthouders Lezing 'De betekenis van John Braithwaite voor het toezicht'
van Erp, J.G. (29-10-2015) Invited speaker Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid Lezing 'Openbaarmaking in het toezicht'
van Erp, J.G. (16-04-2015) Invited speaker RIEC Rotterdam Lezing 'Slimme Samenwerking', Symposium Ondermijning, RIEC Rotterdam
van Erp, J.G. (27-11-2015) Invited speaker Public trust in public supervision Utrecht (27-11-2015) Promoting trust in supervision by public and private institutions
van Erp, J.G. (04-11-2015) Invited speaker Provincie Noord-Brabant Workshops 'Criminaliteit, beeldvorming en media' voor de Bestuurlijke conferentie Weerbare Overheid. This workshop identified potential media messages that can contribute to the prevention of organized crime. The audience consisted of mayors and local administrators; prosecutors; city council members and representatives of a variety of other organizations in the safety domain.
  2014 - Wetenschappelijke publicaties
van Erp, J.G. (2014) Organiser Cybersecurity in de procesindustrie Rotterdam (01-01-2014) Organisatie seminar 'Cybersecurity in de procesindustrie'
Mascini, P. & van Erp, J.G. (2014). Regulatory Governance, Experimenting with new roles and instruments. Recht der werkelijkheid, 35 (3), (pp. 3-11) (9 p.).
  2014 - Overige resultaten
van Erp, J.G. (2014). Effectieve gedragsbeinvloeding in het toezicht - enkele innovaties. unpublished conference paper Lecture given at: lezing Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit, Wageningen.
van Erp, J.G. (2014). Hazardous waste and corporate crime. Legal and extralegal enforcement of corporate brown crime. unpublished conference paper Lecture given at: ESCR Green criminology seminar series, Newcastle, Northumbria University.
Jaspers, J.D., Mascini, P. & van Erp, J.G. (2014). Het belang van een gelijk speelveld - sanctiebeleving bij het onbestraft blijven van overtredingen door anderen. unpublished conference paper Lecture given at: Landelijk jaarcongres Nederlandse Vereniging voor Criminologie, Universiteit Leiden.
Jaspers, J.D., Mascini, P. & van Erp, J.G. (2014). Hoe reageren ondernemers op een gepercipieerde afwezigheid van een gelijk speelveld?. unpublished conference paper Lecture given at: Vide: Academisch Toezicht Netwerk, Utrecht.
van Erp, J.G. (2014). Invited presentation Joint Strategic Agenda Meeting Dutch Anti-Fraud Agencies. unpublished conference paper Lecture given at: Joint Strategic Agenda Meeting Dutch Anti-Fraud Agencies, The Hague.
van Erp, J.G. (2014). Naming en shaming in het milieutoezicht. unpublished conference paper Lecture given at: Seminar ondermijning en effectieve interventies, Politieacademie, Apeldoorn.
Staring, R.H.J.M., van Erp, J.G., Groenleer, M. & de Jong, J.P.J. (2014). Partners in preventing organized crime - Exploring, explaining and evaluating new forms of collaborative governance. Event: NWO - Smart Governance program.
van Erp, J.G. (2014). The social embeddedness of deterrence and compliance - business reactions to unsanctioned offenses of competitors. unpublished conference paper Lecture given at: Invited lecture, Manchester Centre for Regulation & Governance.
van Erp, J.G. (2014). Transparantie in het toezicht op veiligheid en milieu, Ritueel, reputatierisico of responsief?. unpublished conference paper Lecture given at: DCMR Directeurenoverleg, Annual meeting with business leaders in Rijnmond area, DCMR Schiedam.
  2013 - Wetenschappelijke publicaties
van Erp, J.G., van de Bunt, H.G., Eshuis, R., Holvast, N. & Pham, T. (2013). Bestuurdersaansprakelijkheid in de praktijk. In W. van Boom, I. Giesen & A. Verhey (Eds.), Capita Civilologie. Handboek empirie en privaatrecht (pp. 907-927) (21 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
van de Bunt, H.G., van Erp, J.G., Eshuis, R.J.J., Holvast, N.L. & Pham, N.T. (2013). Bestuurdersaansprakelijkheid in de praktijk - Motieven voor het intern aansprakelijk stellen van bestuurders. In W.H. van Boom, I. Giesen & A.J. Verheij (Eds.), Capita civilologie - Handboek empirie en privaatrecht (pp. 907-928) (22 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
van Erp, J.G., W. Stol, van & van Wilsem, J. (2013). Criminaliteit en Criminologie in een gedigitaliseerde wereld. Tijdschrift voor Criminologie, 55 (4), (pp. 327-341) (15 p.).
van Erp, J.G. (2013). De clementiethriller als nieuw filmgenre. Het gebruik van gedramatiseerde voorlichtingsfilms in het toezicht. Tijdschrift voor Toezicht, 2013 (3), (pp. 43-66) (24 p.).
van Erp, J.G. & van Wingerde, C.G. (2013). De responsieve toezichthouder. Tijdschrift voor Toezicht, 4 (4), (pp. 26-32) (7 p.).
van Erp, J.G. (12-12-2013) Invited speaker Joint Strategic Agenda Meeting Dutch Anti-Fraud Agencies The Hague (12-12-2013) Invited presentation Joint Strategic Agenda Meeting Dutch Anti-Fraud Agencies
van Erp, J.G. (2013 2016) Chair Law and Society Association (External organisation) Co-Chair Collaborative Research Network Regulatory Governance, Law and Society Association
Van Erp, Judith (01-01-2013). Messy Business: Media Representations of Administrative Sanctions for Corporate Offenders - Messy Business. Law and Policy, 35 (1-2), (pp. 109-139).
van Erp, J.G. (2013). Naming and shaming. In G. Bruinsma & D. Weisburd (Eds.), Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice (pp. 3209-3217) (9 p.). New York: Springer.
van Erp, J.G. (2013). Naming en shaming in het contractenrecht. In W. van Boom, I. Giesen & A. Verhey (Eds.), Capita Civilologie, Handboek Empirie en Privaatrecht (pp. 335-360) (26 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Huisman, W. & Van Erp, J. (01-11-2013). Opportunities for Environmental Crime: A Test of Situational Crime Prevention Theory. British Journal of Criminology, 53 (6), (pp. 1178-1200).
  2013 - Vakpublicaties
van Erp, J.G. & Mein, A.G. (2013). Doelgroepenanalyse declaratiepraktijk medische specialisten zorg. Utrecht: Verwey Jonger Instituut.
van Erp, J.G. & Mein, A.G. (2013). Evaluatie actieve openbaarmaking toezichtrapporten IGZ. Utrecht: Verweij-Jonker Instituut i.s.m. Willem Pompe Instituut en Universiteit van Amsterdam.
  2013 - Overige resultaten
van Erp, J.G. (2013). Actieve openbaarmaking Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. unpublished conference paper Lecture given at: Lecture at Expertmeeting Actieve openbaarmaking Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Den Haag.
van Erp, J.G. (2013). Correct declareren en registreren zorgkosten: Een onderzoek naar de declaratiepraktijk in de medisch specialistische zorg. unpublished conference paper Lecture given at: Thema-ochtend Fraude in de Zorg, Nederlandse Zorg Autoriteit, Utrecht.
van Erp, J.G. (2013). Evaluatie actieve openbaarmaking toezichtrapporten IGZ. unpublished conference paper Lecture given at: Colloquium Inspectie Gezondheidszorg, Utrecht.
van Erp, J.G., Groenleer, M. & de Jong, J. (2013). NWO Smart Governance Grant 'Partners in Fighting Subversive Organised Crime: Exploring and Evaluating New Forms of Governance'.
van Erp, J.G., Faure, M.G., Mascini, P. & Nollkaemper, P.A. (2013). Smart mixes for cross-border legal protection of the environment. Event: KNAW Grant (obtained), 2013-12-19.
  2012 - Wetenschappelijke publicaties
Eshuis, R.J.J., Holvast, N.L., van de Bunt, H.G., van Erp, J.G. & Pham, N.T. (2012). Het aansprakelijk stellen van bestuurders. Onderzoek naar de overwegingen die spelen bij het al dan niet intern aansprakelijk stellen van bestuurders en interne toezichthouders. (1 p.). Den Haag: Boom Lemma.
van Erp, J.G. (2012) Member Klankbordgroep Nationaal Dreigingsbeeld deel Export Afvalstoffen (External organisation) Voorzitter klankbordgroep Nationaal Dreigingsbeeld deel Export Afvalstoffen
van Erp, J.G. (2012 2016) Chair Law and Society Association (External organisation) Co-chair Collaborative Research Network on Regulatory Governance
van Erp, J.G. (04-04-2012) Organiser Lessons from the Australian War on Cartels Den Haag (04-04-2012) Seminar 'The futility of getting tough on corporate crime? Lessons from the Australian War on Cartels' with prof. Christine Parker, Monash University Australia
Beckers, J.J.H. & van Erp, J.G. (2012). Mediaberichtgeving over witteboordencriminaliteit: 'There's no such thing as bad publicity'. Tijdschrift voor Toezicht, 2012-1, (pp. 22-39) (18 p.).
van Erp, J.G. (27-03-2012) Invited speaker Vide-lezing The Hague (27-03-2012) Naming en shaming in het markttoezicht
van Erp, J.G., Webbink, H.D. & Van Gastel, F. (2012). Opsporing Verzocht. (1 p.). Amsterdam: Reed Business.
  2012 - Vakpublicaties
van Erp, J.G., Mein, A.G. & Oudenampsen, D. (2012). Nalevingsbereidheid in de zorg. Rotterdam/Utrecht: Erasmus School of Law & Verwey-Jonker Instituut.
  2012 - Overige resultaten
van Erp, J.G. (2012). Lecture 'directors liability'. unpublished conference paper Lecture given at: UvA - VU Compliance & Enforcement Seminar Series, University of Amsterdam.
van Erp, J.G. (2012). Naming en shaming in het toezicht. unpublished conference paper Lecture given at: Lecture at Managementconferentie gezamenlijke Rijksinspecties, Utrecht.
van Erp, J.G. (2012). Opsporingsberichtgeving en beeldvorming over criminaliteit. unpublished conference paper Lecture given at: Symposium Opsporing en media, Erasmus School of Law.
van Erp, J.G. (2012). Position: Chair European Working Group on Organizational and Corporate Crime, European Society of Criminology. , European Society of Criminology, 2010 - 2012.
van Erp, J.G. (2012). Position: Co-chair Collaborative Research Network on Regulatory Governance, Law & Society Association. , Law & Society Association, 2012 - 2012.
  2011 - Wetenschappelijke publicaties
van Erp, J.G. (2011). Boeven vangen via internet. Beelden over criminaliteit in opsporingsberichtgeving. Tijdschrift over Cultuur & Criminaliteit, 1 (0), (pp. 51-70) (20 p.).
van Erp, J.G., van der Geest, V., Huisman, W & Verbruggen, J. (2011). Criminaliteit en Werk, een veelzijdig verband. Tijdschrift voor Criminologie, 2011 (2), (pp. 71-85) (15 p.).
van Erp, J.G., van Mil, B., Dijkzeul, A., Dunning, B. & Jansen, P. (2011). Evaluatie Consumentenautoriteit op grond van de Whc. (1 p.). Den Haag: Kwink Groep, Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.
van Erp, J.G. (2011). Naming and shaming in regulatory enforcement. In C. Parker & V. Lehman Nielsen (Eds.), Explaining Compliance. Business Responses to Regulation (pp. 322-343) (22 p.). Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
Van Erp, Judith (01-09-2011). Naming without shaming: The publication of sanctions in the Dutch financial market - Naming without shaming. Regulation and Governance, 5 (3), (pp. 287-308).
van Erp, J.G. (2011). Tussen prestatie en patient: het spanningsveld in het toezicht op de zorg. Tijdschrift voor Toezicht, 2 (1), (pp. 1-5) (5 p.).
  2010 - Wetenschappelijke publicaties
van Erp, J.G. (2010 2015) Chair European Society for Criminology (External organisation) Chair European Working Group Organizational and Corporate Crime
van Erp, J.G. (10-05-2010) Invited speaker The London School of Economics and Political Science Publicity as 'cause' or 'cure' for corporate crime
van Erp, J.G. & Huisman, W (2010). Smart regulation and enforcement of illegal disposal of electronic waste. Criminology & Public Policy, 9 (3), (pp. 579-591) (13 p.).
van Erp, J.G. () Editorial board member Tijdschrift voor Criminologie (Journal)
van Erp, J.G. () Editorial board member Tijdschrift voor Toezicht (Journal)
  2009 - Wetenschappelijke publicaties
van Erp, J.G., Oude Vrielink, M. & Dorbeck-Jung, B. (2009). Openbaarmaking in het toezicht. Afwegingen bij het publiceren van toezichtsinformatie door twee nieuwe toezichthouders. Bestuurskunde, 2009 (2), (pp. 95-104) (10 p.).
van Erp, J.G. (2009 2013) Editorial board member Recht der werkelijkheid (Journal)
van Erp, J.G. (2009 2013) Editorial board member Tijdschrift voor Criminologie (Journal)
van Erp, J.G. (2009 2012) Editorial board member Tijdschrift voor Toezicht (Journal)
van Erp, J.G. (2009). Van de redactie. Recht der werkelijkheid, 2009 (2), (pp. 5-7) (3 p.).
  2009 - Overige resultaten
van Erp, J.G. (2009). Membership Editorial Board - Tijdschrift Toezicht.
van Erp, J.G. (2009). Membership Editorial Board - Tijdschrift voor Criminologie.
  2008 - Wetenschappelijke publicaties
van Erp, J.G. (2008). Lessen voor toezicht in de 21e eeuw, Actuele inzichten van Braithwaite en Sparrow. Justitiële Verkenningen, 34 (6), (pp. 9-21) (13 p.).
van Erp, J.G. & Brandsen, T. (2008). Maatschappelijke controle als reguleringsmechanisme. Groene stroom zonder wettelijke dwang? (in druk). Recht der werkelijkheid, 2008.
van Erp, J.G. (2008). Naming and Shaming in het contractenrecht? Het reputatie-effect van schadevergoedingen tussen ondernemingen. In W. van Boom, I. Giesen & A. Verheij (Eds.), Gedrag en Privaatrecht, over gedragspresumpties en gedragseffecten bij privaatrechtelijke vraagstukken (pp. 153-180) (28 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
van Erp, J.G. () Editorial board member Recht der werkelijkheid (Journal)
van Erp, J.G. (2008). Reputational sanctions in Private and Public regulation. Erasmus Law Review, 2008 (5), (pp. 145-163) (19 p.).
van Erp, J.G., Huisman, W, van de Bunt, H.G. & Ponsaers, P. (2008). Toezicht en compliance. Tijdschrift voor Criminologie, 50 (2), (pp. 83-95) (13 p.).
  2007 - Wetenschappelijke publicaties
van Erp, J.G. & Klein Haarhuis, C. (2007). Buitengerechtelijke geschilprocedures en hun filterwerking. Bestuurswetenschappen, 61 (1), (pp. 32-51) (20 p.).
van Erp, J.G. (2007). De dreiging van negatieve publiciteit: Is reputatieschade een alternatief voor handhaving?. In F. Leeuw, J. Kerseboom & R. Elte (Eds.), Turven, tellen, toetsen : over toezicht, inspectie, handhaving en evaluatie en hun maatschappelijke betekenis in Nederland (pp. 79-92) (14 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
van Erp, J.G. (2007). Effects of disclosure on business compliance: a framework for the analysis of disclosure regimes. European Food and Feed Law Review, 2 (5), (pp. 255-264) (10 p.).
van de Bunt, H.G., van Erp, J.G. & van Wingerde, C.G. (2007). Hoe stevig is de piramide van Braithwaite?. Tijdschrift voor Criminologie, 49 (4), (pp. 386-399) (14 p.).
van Erp, J.G. (2007). Informatie en Communicatie in het Handhavingsbeleid. (1 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2007 - Vakpublicaties
van Erp, J.G., Niemeijer, E., ter Voert, M. & Meijer, R. (2007). Geschilprocedures en rechtspraak in cijfers 2005. (1 p.). Den Haag: Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), Ministerie van Veiligheid en Justitie, Edited book.
  2006 - Wetenschappelijke publicaties
van Erp, J.G. (2006). Analyse van naleving met behulp van de Tafel van 11, Mening. Ars aequi, 2006 (55), (pp. 193-194) (2 p.).
van Erp, J.G. (2006). Enforcement and behavior, three publications summarized. Den Haag: Ministerie van Justitie.
  2006 - Vakpublicaties
van Erp, J.G. & Klein Haarhuis, C. (2006). De filterwerking van buitengerechtelijke procedures, een verkennend onderzoek. WODC-cahier 2006-6. Den Haag: WODC.
van Erp, J.G., Hendriks, A., van der Heide, W. & Moolenaar, D.E.G. (2006). Kwantitatieve ontwikkelingen rechtspraak 2000-2005; informatie ten behoeve van de Evaluatiecommissie Modernisering Rechtelijke Macht. WODC-cahier 2006-10. Den Haag: WODC.
  2002 - Wetenschappelijke publicaties
van Erp, J.G. & onbekend, promotor (2002). Sociale regels in beleidsvoering : een regime-analytisch onderzoek in vier regionale besturen voor de arbeidsvoorziening. (1 p.). Thela.
^ naar boven
Gegenereerd op 2018-08-14 08:41:26
Project:
Corporate rule of law responsibility
02-01-2017 tot 01-07-2019
Algemene projectbeschrijving 

The ‘Corporate Rule of Law Responsibility’ (CRLR) project is part of the ‘resilient societies’ research theme of the Faculty of Law Economics and Governance, funded by the 2016 Research Impulse Fund. Within this research theme, studies focus on the shifting roles of, and relations between, various actors in a changing and challenging society. This shift requires resilient rule of law mechanisms, to prevent and redress violations of fundamental rights such as human rights. The CRLR project looks at corporations which, through globalization and privatization, have taken in dominant positions in present-day society. Through these positions, corporations run the risk of having adverse impacts on human rights.


Awareness about the possibilities of corporations to become involved in human rights violations has resulted in various governance mechanisms proposed to address these risks. These include, for example, 'naming and shaming' activities by civil society organizations, voluntary codes, corporate social responsibility (CSR) efforts, reporting obligations as well as calls to extend the jurisdiction of the international criminal court to include legal persons. Yet little empirical data is available on whether such efforts would actually change corporate behavior and/or prevent corporate contributions to the violation of human rights. Our aim is to close this gap in knowledge by investigating the effectiveness of governance mechanisms on corporate multinational activity.  


With an initial duration of 2,5 years, the CRLR project will conduct research on the empirical effects of legal and non-legal regulation of large multinational businesses. Taking an empirical approach, the project draws on legal, economic and governance theories and is explicitly interdisciplinary. The first stage of the project consists of a study into reputational damage as a regulatory mechanism for corporate (involvement in) human rights violations. In terms of impact, the aim is to develop high-quality research and add to (inter)national policy debates on how existing legal and non-legal mechanisms can be made (more) effective, making adequate use of existing forces & incentives within corporations. 


See also: 


Resilient Rule of Law website


Corporate Rule of Law Responsibility website


 

Rol: Uitvoerder Financiering
1e geldstroom: Dit project wordt gefinancierd vanuit de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organizatie
Projectleden

Afgesloten projecten

Project:
Evaluatie Kansspelautoriteit 01-12-2016 tot 01-09-2017
Algemene projectbeschrijving

In opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie en WODC wordt de Kansspelautoriteit, 5 jaar na oprichting, geevalueerd. De evaluatie voer ik uit samen met prof. Sandra van Thiel en dr. Johan de Kruijf (Radboud Universiteit) en dr. Sytze Kingma (VU).

 
Rol: Uitvoerder Financiering
3e geldstroom - overig: WODC
Projectleden
Project:
Horen, zien en spreken. Een onderzoek naar meldgedrag van organisatiecriminaliteit door externe omstanders 01-09-2015 tot 01-03-2016
Algemene projectbeschrijving

Wanneer een onderneming systematisch ernstige regelovertredingen pleegt, zijn er vrijwel altijd derden die er vanaf weten: omwonenden, leveranciers, afnemers, concurrenten, medeplichtigen… Meldingen van deze omstanders kunnen voor handhavingsinstanties een zeer waardevolle aanvulling zijn op de eigen opsporingsactiviteiten. Diverse toezichthouders hebben daarom meldpunten ingericht waar omstanders, al dan niet anoniem, overtredingen kunnen melden. Er heerst echter grote terughoudendheid bij omstanders om misstanden te melden. Niet alleen is klikken in onze samenleving taboe; melders vrezen ook vaak de sociale, financiële en juridische gevolgen van een melding voor henzelf en/of degene over wie ze melden. Het is daarom zinvol om te leren van de ervaringen en motieven van degenen die wel hebben gemeld. Als we weten wat melders beweegt, en welke zaken zich lenen voor meldingen, kan het meldproces hierop worden ingericht. Dit verhoogt niet alleen de kwaliteit van het meldproces, maar stimuleert ook de meldingsbereidheid bij omstanders.


Dit onderzoek richt zich op één soort melders, namelijk derden die vanuit hun professionele relatie met een onderneming op de hoogte zijn van overtredingen gepleegd binnen die onderneming, en dit melden bij publieke toezichthouders. Te denken valt daarbij aan leveranciers, afnemers, concurrenten en (externe) medeplichtigen. Het onderzoek beoogt ervaringen van deze melders in kaart te brengen om te leren hoe handhavers meldgedrag kunnen bevorderen en de informatie uit meldingen beter kunnen benutten. We vragen naar de beweegredenen van melders, de contextfactoren die een rol spelen bij hun melding, en hun ervaringen met het proces, om aanbevelingen te formuleren om meldgedrag te stimuleren. Daarbij gaan we ook na of en in welke mate dit soort melders behoefte heeft aan terugkoppeling en feedback over maatregelen die genomen zijn door de handhavingsinstantie naar aanleiding van hun melding. Meer inzicht in beweegredenen en behoeften van melders kan bijdragen aan de kwaliteit van het meldproces en een toename van (bruikbare) meldingen.


Voor dit onderzoek, in opdracht van de projectgroep Handhaving en Gedrag, onderzoeken we meldingen bij de ISZW; NVWA en ILT.

 
Rol: Onderzoeksleider Financiering
3e geldstroom - overig: projectgroep Handhaving en Gedrag
Projectleden
Gegenereerd op 2018-08-14 08:41:26
Nevenfuncties
 • Lid redactie Tijdschrift voor Criminologie (2009-2016)
 • Lid redactie Tijdschrift voor Toezicht (2010-2016)
 • Lid editorial board 'Law & Policy' (2009-2016)
 • Voorzitter Collaborative Research Network on Regulatory Governance, Law & Society Association (2010-2016)
 • Boardmember en voormalig voorzitter European Society of Criminology Working Group on Corporate and White Collar Crime (2010 - )
 • Lid Facultaire Ethische Commissie Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie Universiteit Utrecht
 • Jurylid Maatschappelijke Impact Prijs Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie Universiteit Utrecht
 • Jurylid Vide Publicatieprijs 2015
Gegenereerd op 2018-08-14 08:41:26
Volledige naam
Prof. dr. J.G. van Erp Contactgegevens
Bijlhouwerstraat

Bijlhouwerstraat 6
3511 ZC  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 2048
Gegenereerd op 2018-08-14 08:41:26
Laatst bijgewerkt op 25-04-2018