Prof. Judith van Erp bekleedt de leerstoel ‘Regulatory Governance’ aan de Universiteit Utrecht, binnen het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap. Tussen 2018 en 2023 vervulde zij de rol van onderzoeksdirecteur binnen het departementsbestuur. Zij is verbonden aan het strategische thema “Institutions for Open Societies’ van de Universiteit Utrecht. In 2018 is zij gekozen als lid van de KNAW. Zij is tevens lid van het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI) en voorzitter van de Stichting LOWI.

Haar onderzoek is gepositioneerd in het interdisciplinaire vakgebied 'Regulatory Governance', en richt zich op toezicht op ondernemingen en organisaties, en de wisselwerking tussen publieke en private regulerings- en toezichtsarrangementen. In haar leerstoel beoogt zij bij te dragen aan betere preventie van organisatiecriminaliteit, door vernieuwende vormen van toezicht te onderzoeken die inspelen op de dynamiek en globalisering van markten. Zij heeft een bijzondere belangstelling voor de relatie tussen media en toezicht, en publiceerde diverse artikelen over openbaarmaking van toezichtsresultaten; naming en shaming, en beeldvorming over witteboordencriminaliteit in de media. Momenteel werkt zij aan een boek over de dynamiek van naming and shaming in de open samenleving.

Judith ontving diverse NWO subsidies voor onderzoek naar regulering en toezicht. Zij is programmaleider van het programma Vernieuwing van Toezicht en het onderzoeksproject Toezicht met Gezag, gefinancierd in de Nationale Wetenschapsagenda in samenwerking met de Inspectieraad. Dit onderzoek gaat over de positie en reputatie van toezichthouders. Ook leidt zij een onderzoeksproject naar de rol van complexiteit in internationale regulering. 

Judiths onderzoek is relevant voor de praktijk en draagt bij aan de innovatie van toezicht. Zij publiceerde in 2018 de Wetenschapsagenda Toezicht, om wetenschappelijke onderzoeksvragen over toezicht te agenderen. Zij verrichte onder andere onderzoek voor het WODC, het programma Handhaving en Gedrag, de IGZ, ACM en NZa, en de Kansspelautoriteit. Haar advies aan de minister van Financien over toezicht op de Belastingdienst leidde tot de oprichting van de Inspectie Belastingen, Toeslagen en Douane. Judith is programmaleider van de interdisciplinaire executive leergang 'Toezicht met Gezag'. Zij was lange tijd lid van de redacties van Tijdschrift voor Criminologie en Tijdschrift voor Toezicht. In 2018 startte zij samen met collega's Rutger Claassen en Anna Gerbrandy het Research Platform on Markets and Corporations in Open Societies, binnen het strategisch thema Instituties voor de Open Samenleving van de Universiteit Utrecht.

Judith verzorgt onderwijs in de Bachelor Bestuurs- en Organisatiewetenschap, in de master European Governance, en in de bachelor Philosophy, Politics and Economics.

 


Eerste lichting deelnemers Executive Leergang Toezicht in de 21e Eeuw

presentatie Wetenschapsagenda Toezicht

Installatie KNAW september 2018
Leeropdracht
Regulatory Governance
Oratiedatum
17-03-2016