Prof. dr. Jasper Griffioen is part-time hoogleraar Waterkwaliteitsbeheer bij het Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (sectie Milieunatuurwetenschappen) van de Faculteit Geowetenschappen van de Universiteit Utrecht. Hij is ook expert onderzoeker bij TNO Geologische Dienst Nederland. Hij studeerde hydrogeologie en promoveerde aan de Vrije Universiteit in 1992. Hij is meerdere malen deskundige geweest in rechtszaken rondom bodemverontreiniging. In de periode 1997 – 2000 was hij part-time toegevoegd docent/onderzoeker Hydrogeochemisch Modelleren bij de toenmalige Faculteit Aardwetenschappen van de Universiteit Utrecht. Hij is per 1 juli 2022 lid van de Advieskamer Bodembescherming. Deze technische advieskamer geeft onafhankelijk advies op het gebied van bodembeschermende voorzieningen.

Hij werkt met name in projecten waarin de relatie tussen water- en bodemkwaliteit en antropogene activiteiten centraal staat. Het gaat hierbij zowel om traditionele activiteiten als landbouw, drinkwaterwinning, natuurontwikkeling, warmte/koude-opslag en (potentiële) activiteiten als building-with-nature, aardgaswinning, geothermie, ondergrondse berging radioactief afval. Hij heeft zich hierbij gespecialiseerd op het terrein van reactief-transportmodellering en milieugeochemische karakterisering. In de loop van 30 jaar heeft hij allerhande projecten uitgevoerd in diverse delen van de wereld naast Nederland (Nepal, India, Bangladesh, Indonesie, Uganda, Kenia, Slowakije, China) en voor allerlei typen verontreinigingen (nitraat, fosfaat, natuurlijk fluor of arseen, zink en cadmium, benzeen en andere olie-achtige verontreinigingen, PFAS, anti-biotica). De onderwerpen lopen uiteen van de ontwikkeling van de waterkwaliteit van een rivier uit een zuur kratermeer op Java (Indonesië) via ecohydrologie van de tijgerhabitat in Nepal en herkomst van PFAS-verontreinigingen in de bodem tot risico van putlekkage (olie, gas, geothermie) voor het milieu i.h.b. grondwater.

Leeropdracht
Waterkwaliteitsbeheer
Oratiedatum
11-06-2012