Prof. dr. José van Dijck

Achter de Dom 20
Achter de Dom 20
3512 JP Utrecht

Prof. dr. José van Dijck

Hoogleraar
Geesteswetenschappen
j.f.t.m.vandijck@uu.nl

Nevenwerkzaamheden

  • Lid | Raad van Toezicht | CLARIAH Onderzoeksconsortium (NWO funded) UU/UvA | Onbezoldigd
  • Lid | Ethische Adviesraad | PO Raad en Kennisnet (voor primair Onderwijs) | Onbezoldigd
  • Lid | Bestuur alumnivereniging Utrechts Universiteitsfonds | Universiteit Utrecht | Onbezoldigd
  • columnist | Columnist voor zaterdagpagina | Het Financieele Dagblad | Bezoldigd (Universiteit Utrecht)
  • Lid | Raad van Toezicht | Rijksmuseum | Onbezoldigd
  • Lid | Klankbordgroep van het beleidsadvies ICT-basisinfrastructuur van het funderend onderwijs | Ministerie OCW | Bezoldigd (Universiteit Utrecht)
  • Lid | Adviesraad | Stichting PublicSpaces Amsterdam | Onbezoldigd
  • Voorzitter | Bestuur | Stichting De Groene Amsterdammer | Onbezoldigd
  • Lid | Adviesraad | Instituut voor Beeld en Geluid | Onbezoldigd
  • Voorzitter | Programmaraad Digitalisering Funderend Onderwijs | Ministerie OCW | Bezoldigd (Universiteit Utrecht)