Nevenwerkzaamheden

  • Voorzitter | Jury Boekenbon Literatuurprijs 2024 | Stichting Boekenbon Literatuurprijs | Onbezoldigd
  • Lid | Adviesraad | Stichting PublicSpaces Amsterdam | Onbezoldigd
  • Voorzitter | Bestuur | Stichting De Groene Amsterdammer | Onbezoldigd
  • Lid | Adviesraad | Instituut voor Beeld en Geluid | Onbezoldigd
  • Voorzitter | Programmaraad Digitalisering Funderend Onderwijs | Ministerie OCW | Bezoldigd (Universiteit Utrecht)
  • Lid | Bestuur alumnivereniging Utrechts Universiteitsfonds | Universiteit Utrecht | Onbezoldigd
  • Lid | Raad van Toezicht | Rijksmuseum | Onbezoldigd