Prof. dr. José van Dijck

Achter de Dom 20
Achter de Dom 20
3512 JP Utrecht

Prof. dr. José van Dijck

Hoogleraar
Geesteswetenschappen
j.f.t.m.vandijck@uu.nl

2020--heden: Lid Raad van Toezicht Rijksmuseum (onbezoldigd)

2020--heden:  Voorzitter bestuur Stichting De Groene Amsterdammer (onbezoldigd)

2019--heden:  Columnist Het Financieele Dagblad (bezoldigd, naar onderzoeksfonds)

2019--heden:  Lid bestuur Utrechts Universiteitsfonds (onbezoldigd) 

2018—heden:  Lid Adviesraad, PublicSpaces (publieke nonprofit organisatie voor online samenwerking) (onbezoldigd)

2019--heden: Lid Ethische Adviesraad, PO-Raad en Kennisnet (onbezoldigd)

2021--heden: Lid Adviesraad Instituut voor Beeld en Geluid (onbezoldigd)  

2016—heden:  Lid Raad van Toezicht CLARIAH (Common Lab Research Infrastructure for the Arts and Humanities) (onbezoldigd) 

2021--heden: Voorzitter jury Agnites Vrolikprijs (Univ Utrecht) (onbezoldigd)

2022--heden: Lid Adviescommissie Digitale Soevereiniteit Rathenau Instituut. (onbezoldigd)