Tom Overmans (1979) is een bestuurskundige met ruime ervaring in de praktijk en wetenschap. In zijn onderwijs en onderzoek verbindt hij theorieën over publiek management, financiën en psychologie.

 

Zijn huidige onderzoek gaat over het bestedingsgedrag van politici. Waarom investeren politici niet in de thema’s die zij persoonlijk het belangrijkst vinden, maar in thema’s die veel in het nieuws zijn geweest, die makkelijk te begrijpen zijn of waarvan ze weten dat anderen erin investeren? Middels experimenteel onderzoek bestudeert Tom de invloed van onbewuste denkfouten (cognitieve biases) op financiele besluiten van lokale politici en manieren om die fouten te bestrijden. Voor dit onderzoek ontving hij een Veni-beurs van de NWO. 

 

Een tweede onderzoeksgebied focust zich op de betekenis van de bestuurskunde bij het oplossen of hanteerbaar maken van maatschappelijke vraagstukken. Met Marlies Honingh en Mirko Noordegraaf redigeerde Tom het boek Maatschappelijke Bestuurskunde. Daarin onderzoeken toonaangevende auteurs hoe bestuurskundigen beter kunnen inspelen op de grote vragen van deze tijd. Op welke wijze kan de bestuurskunde invloed uitoefenen op de aanpak van issues op het gebied van klimaat, energie, zorg, wonen, gelijkheid, uitvoering, etc. Het eerste exemplaar overhandigde hij tijdens het 50-jarig jubileumevent van de Vereniging voor Bestuurskunde aan de Minister van BZK, Hanke Bruins Slot.

 

 

Tom is als kerndocent betrokken bij bachelor, master en executive modules op het gebied van economie, overheidsfinanciën, publiek financieel management, publieke prestaties, en maatschappelijke impact.

 

Tom is secretaris van de Vereniging voor Bestuurskunde (tweede termijn). Daarnaast is hij lid van diverse internationale onderzoekscommunities zoals de International Research Society for Public Management (IRSPM), European Group of Public Administration (EGPA) en Public Management Research Association (PMRA).

 

Expertise gebieden:

  • Publiek Management
  • Gedragsbestuurskunde, in het bijzonder: bestedingsgedrag van politici (budgeting behavior)
  • Bezuinigingen, in het bijzonder: gemeenten (promotieonderzoek)
  • Financieel management, in het bijzonder: begroting, planning & control, verantwoording
  • Economie van de publieke sector, in het bijzonder marktfalen, overheidsfalen, collectieve keuze, belastingen