Profiel

Tom Overmans verbindt de vakgebieden 'Publiek Management' en 'Public Finance'. De kennis die hij als practitioner en academicus over Publiek Financieel Management heeft opgebouwd beslaat een breed scala aan onderwerpen, waaronder:

  • Economie, met name gerelateerd aan politiek en openbaar bestuur
  • Overheidsfinancien
  • Begroten en budgetteren
  • Control
  • Accounting (financial statements, IPSAS)
Bio Specialist Publiek Management en Financien
Wetenschappelijke expertises
Publiek financieel management
Gegenereerd op 2018-08-18 05:09:57
Alle publicaties
  2018 - Wetenschappelijke publicaties
  2018 - Vakpublicaties
van Dorp, G.H., Overmans, J.F.A., Geuijen, C.H.M., Noordegraaf, M. & t Hart, P. (2018). Verbindend leiderschap - Een onderzoek naar waardevol leiderschap in het lokaal bestuur, in tijden van maatschappelijke verwachtingen, prestatiedruk en schaarste. (56 p.). Utrecht: USBO Advies.
  2017 - Wetenschappelijke publicaties
Overmans, J.F.A. (11-06-2017). Financial Resilience: How Dutch Cities Have Buffered and Adapted to the Financial Crisis. In Ileana Steccolini, Martin Jones & Iris Saliterer (Eds.), Governmental Financial Resilience - International Perspectives on How Local Governments Face Austerity (pp. 173-186) (14 p.). Emerald Group Publishing Ltd..
  2017 - Vakpublicaties
Overmans, J.F.A., Bakker, W.E., van Zeeland, Y.R.A., van der Ree, G., Jeuring, J.T., van Mil, M.H.W., Glas, M.A.J., van de Grint, E.J.M., Bastings, M.A.S., de Smale, S. & Dictus, W.J.A.G. (2017). The value of simulations and games for tertiary education. (62 p.). Utrecht Univerity.
  2016 - Wetenschappelijke publicaties
de Smale, S., Overmans, J.F.A., Jeuring, J.T. & van de Grint, E.J.M. (2016). The effect of simulations and games on learning objectives in tertiary education - A systematic review. Games and Learning Alliance - 4th International Conference, GALA 2015, Rome, Italy, December 9-11, 2015, Revised Selected Papers (pp. 506-516) (10 p.). Springer.
  2016 - Vakpublicaties
Overmans, J.F.A. & Schepers, Arno (01-01-2016). How the Municipality of Zeist harnesses the ideas of ‘citizen-experts’. OECD.
  2015 - Wetenschappelijke publicaties
Overmans, Tom & Timm-Arnold, Klaus-Peter (04-06-2015). Managing austerity: comparing municipal austerity plans in the Netherlands and North Rhine-Westphalia. Public Management Review
de Smale, Stephanie, Overmans, Tom, Jeuring, Johan & van de Grint, Liesbeth (2015). The Effect of Simulations and Games on Learning Objectives in Tertiary Education: A Systematic Review. (10 p.). Utrecht: UU BETA ICS Departement Informatica.
  2015 - Vakpublicaties
Overmans, J.F.A. (2015). Bewältigung der Haushaltsprobleme durch eine Verwaltungsmodernisierung. In Thorsten Hellmann & Elke Löffler (Eds.), Was machen europäische Kommunen anders? Neue Impulse for Kommunen in Deutschland (pp. 12-19) (8 p.). Gütersloh: Bertelsmann Stiftung.
van Harten, E.J., Overmans, J.F.A. & Noordegraaf, M. (2015). Evaluatierapport DAPPR - De potentiele waarde van interventies voor agressiehantering. Utrecht University.
Overmans, J.F.A. (2015). Spardialog mit Bürgerinnen und Bürgern. In Thorsten Hellmann & Elke Löffler (Eds.), Was machen europäische Kommunen anders? Neue Impulse für Kommunen in Deutschland (pp. 6-11) (6 p.). Gütersloh: Bertelsmann Stiftung.
  2014 - Wetenschappelijke publicaties
Overmans, Tom & Noordegraaf, Mirko (05-02-2014). Managing austerity: rhetorical and real responses to fiscal stress in local government. Public Money and Management, 34 (2), (pp. 99-106) (8 p.).
  2012 - Vakpublicaties
Overmans, Tom, Hiemstra, Jaring & van Vliet, Bram (08-05-2012). Bezuinigen én vernieuwen: Zes lessen voor een succesvolle tweede bezuinigingsronde. B&G Magazine, (pp. 4-7) (4 p.).
  2012 - Populariserende publicaties
Overmans, J.F.A. & Noordegraaf, M. (2012). Een kleinere of een creatievere overheid?. Tijdschrift voor de sociale sector, 9, (pp. 20-22) (3 p.).
  2010 - Vakpublicaties
Overmans, Tom, Brandt, Wianne & de Kool, Wouter (2010). Succesvol innovatief bezuinigingen vraagt om gedifferentieerde aanpak. Tijdschrift voor de Politie
  2009 - Vakpublicaties
Overmans, Tom, Hiemstra, Jaring & Brandt, Wianne (2009). Succesvol innovatief bezuinigingen vraagt om gedifferentieerde aanpak. B&G Magazine
  2007 - Vakpublicaties
Overmans, Tom & Hiemstra, Jaring (2007). Verrommeling programmamanagement vraagt om ingrijpen topmanagement en bestuur. B&G Magazine
^ naar boven
Gegenereerd op 2018-08-18 05:09:57

Afgesloten projecten

Project:
Simulaties en games in universitair onderwijs 01-05-2014 tot 31-08-2016
Algemene projectbeschrijving
 
Rol: Onderzoeksleider & uitvoerder & contactpersoon Financiering
Anders: Onderwijsvernieuwingsfonds
Projectleden
Gegenereerd op 2018-08-18 05:09:57

Economie en Overheidsfinancien

Publiek Financieel Management (MPM)

Financieel management (executive onderwijs)

Projectmanagementvaardigheden

Adviesvaardigheden

 

Gegenereerd op 2018-08-18 05:09:57
Volledige naam
J.F.A. Overmans Contactgegevens
Gegenereerd op 2018-08-18 05:09:57
Laatst bijgewerkt op 03-07-2018