Dr. Annette van den Berg

Adam Smith Hall
Kriekenpitplein 21-22
Kamer 2.17
3584 EC UTRECHT

Dr. Annette van den Berg

Universitair docent
Sectie Economics
030 253 7811
j.e.vandenberg@uu.nl
Betrokken bij opleiding(en)
Betrokken bij de volgende cursus(sen)