Drs. Nanette Verhulst

Universiteitsbibliotheek Uithof
Heidelberglaan 3
Kamer 202
3584 CS Utrecht

Drs. Nanette Verhulst

Projectmanager
Educate-it
06 14 244 002
j.e.verhulst@uu.nl

Nanette Verhulst is werkzaam als onderwijskundig adviseur bij het Centre for Academic Teaching and Learning (CAT). Haar aandachtsgebieden zijn docentontwikkeling en didactische ondersteuning van docenten in onderwijsinnovatietrajecten.

Het volledige aanbod van de Universiteit Utrecht voor docenten om zich te ontwikkelen en hun onderwijs te verbeteren, komt in het Centre for Academic Teaching and Learning bijeen en is daardoor zichtbaar en toegankelijk. Docenten kunnen er terecht voor informatie, kennisdeling, ondersteuning en scholing gericht op hun eigen ontwikkeling en de vernieuwing van hun onderwijs.