Publicaties

2023

Wetenschappelijke publicaties

van Eijken, H., & Mink, J. (2023). Bescherming van regenboogkoppels door artikel 8 EVRM. Commentaar bij EHRM 23 mei 2023, nr. 20081/19 en 20 anderen, ECLI:CE:ECHR:2023:0523JUD002008119 (Buhuceanu e.a./Roemenië). PFR Updates, 2023(143), 1-10. https://www.pfr-updates.nl/commentaar/212569?skip_boomportal_auth=1
van Eijken, H., & Mink, J. (2023). Buhuceanu e.a. t. Roemenië (EHRM, 20081/19) – Bescherming van regenboogkoppels door art. 8 EVRM. EHRC Updates, 2023(145), 1-12. https://www.ehrc-updates.nl/commentaar/212551?skip_boomportal_auth=1

2020

Vakpublicaties

Mink, J., & Veldhuis, A. F. (2020). Geen algemene norm voor wat als ‘voldoende mate van aannemelijkheid’ kan worden beschouwd in de zin van art. 843a Rv. Jurisprudentie in Nederland, 2020(138), 1358. Article 2020/138.