• lid International Commission of Jurists (Geneve), tot 1-7-2016 lid dagelijks Bestuur
  • Voorzitter Coalitie voor Inclusie
  • lid bestuur Disability Studies in Nederland
  • lid redactie Netherlands Quarterly of Human Rights
  • lid bestuur Stichting de Geuzenpenning
  • lid Adviesraad ProDemos
  • lid adviesraad Scholars at Risk (UAF)
  • lid jury Max van der Stoelprijs
  • lid jury Hans Thoolenprijs
  • lid jury NJV prijs