Jenny Goldschmidt houdt zich als emeritus hoogleraar Rechten van de Mens nu vooral bezig met de rechten van (leden van) kwetsbare groepen, met name mensen met een beperking in de praktijk. Zij is geinteresseerd in rechtspluralisme en de positie van minderheden in een democatie.

Links
Oratiedatum
14-05-1993