Jip Lensink

Jip Lensink

Promovendus
Religiewetenschap
j.d.t.lensink@uu.nl

Het etnografische project bevraagt welke rol religieuze zangteksten en de daaraan gerelateerde belichaamde praktijken spelen in de identiteitsvorming van Molukse christenen. Omdat zangteksten een belangrijke categorie van populaire religieuze teksten vormen, en ook een medium zijn voor theologische ideeën, heeft het project als doel om het veld van materiële religie verder te ontwikkelen door de materialisering van religieuze teksten. Zangteksten worden benaderd als zowel materiële objecten als geschriftelijke bronnen. Er wordt gevraagd hoe de zangteksten verbonden zijn aan 'klassieke' heilige teksten, hoe ze belichaamd en gebruikt worden, en hoe ze geproduceerd en authentiek gemaakt worden in het geschriftelijke veld. Omdat tekstuele praktijken ingebed zijn in bepaalde sociaal-historische contexten is de hoofdfocus van dit onderzoek Molukse christenen in Nederland, waar ze hun religieuze identiteit onderhandelen met hun diasporische etnische migratie identiteit in een hedendaagse westerse post-seculiere samenleving. Molukse christenen in de Midden-Molukken vormen een toegevoegde transculturele onderzoeksfocus, waar ze hun christelijke subjectiviteit vormgeven als een minderheid in het grootste moslimland van de wereld. Daarom vindt er antropologisch veldwerk plaats in Nederland en de Midden-Molukken, in Indonesië.