Jip Lensink

Jip Lensink

Promovendus
Religiewetenschap
j.d.t.lensink@uu.nl

Jip Lensink deed de Bachelor Culturele Antropologie en vervolgde haar studie met een Research Master Religious Studies, beide aan de Universiteit Utrecht. Haar Master scriptie richtte zich op de relatie tussen theologie en geleefde religie met een focus op traditionele kerkmuziek in de Molukse protestantse kerk op de Midden-Molukken. Muziek vormt de rode draad door haar studie en onderzoek. Binnen het project "Materializing the study of religious texts and textual practices" onderzoekt zij de rol van religieuze zangteksten in het proces van identiteitsvorming onder Molukse christenen in Nederland en de Midden-Molukken.