Dr. Marjolein Verhoeven

Prijzen

Het versterken van kwetsbare gezinnen binnen de Sociaal Medische Indicatie regeling voor kinderopvang door systematische signalering van vroegkinderlijke ontwikkeling en bevordering van ouderschapsvaardigheden2021
Regie over eigen leerproces: Via aangescherpt feedbackproces naar meer student-betrokkenheid.4 Jul 2019
Leerlijn Academische Vaardigheden: Specifiek, Zichtbaar en Overdraagbaar2015
ISED Article prize2009
Ph.D. student Travel Award2007
Finishing thesis within 4 years2007