Dr. Marjolein Verhoeven

- Coordinator Master Thesis Orthopedagogiek-Jeugdzorg

- Begeleiding Master Thesis

- Begeleiding Bachelor Thesis

- Coordinator/Docent leerlijn Academische Vaardigheden

- Docent Emotional and Behavioral Disorders

- Docent Diagnostiek van Opvoedings- en Ontwikkelingsproblemen

- Tutor

Betrokken bij opleiding(en)