Prof. dr. J.C.M. (Sjef) Smeekens

Prof. dr. J.C.M. (Sjef) Smeekens

Emeritus
Molecular Plant Physiology
030 253 3431
j.c.m.smeekens@uu.nl

“Fundamenteel onderzoek geeft ons veel kennis over planten en de eigenschappen die nodig zijn om een groeiende populatie te voeden. Met behulp van genoombewerking kunnen we deze kennis direct overbrengen naar gewassen.”

Onderzoeksfocus: suikerreceptoren en groeibeheersing van planten

Sjef Smeekens is hoogleraar Moleculaire Plantenfysiologie aan de Universiteit Utrecht. Hij bestudeert al meer dan tien jaar de signaleringsfunctie van suikers als cruciale factoren voor de groei, ontwikkeling en voortplanting van planten. Bij gebrek aan deze van suiker afgeleide signalen stopt de plantengroei, zelfs wanneer de suikers zelf volop aanwezig zijn.

Hij is actief bij de Sugar signaling and growth control groep, één van de onderzoeksgebieden binnen Molecular Plant Physiology . De groep onderzoekt hoe suikersignalen de genexpressie, het metabolisme en de ontwikkeling van planten beïnvloeden. Suikers zijn namelijk niet alleen voor de stofwisseling, maar ook als signaalmoleculen essentieel en vergelijkbaar met de signaalfunctie van hormonen.

Er is binnen academisch onderzoek veel vooruitgang geboekt bij het identificeren van de systemen die suikersignalen koppelen aan groei zoals bepaald wordt door celdeling en celgroei (besproken in Smeekens 2010, Trends in Plant Sciences). Belangrijk hierbij is dat de ontwikkeling van planten en de suikersignalen moeten samenwerken om de structuur en daarmee de gewasopbrengst van de planten te verbeteren.

Naast zijn onderzoeksactiviteiten publiceert Sjef Smeekens in internationale vakbladen en vervult hij bestuursfuncties bij o.a. Stichting Plantenbiologie Utrecht en het Topconsortium voor Kennis en Innovatie Agri&Food. Van 2014 tot 2020 was hij vice-decaan Onderzoek bij de faculteit Bètawetenschappen.

Interessegebieden:

  • Signaleringsfunctie van suikers
  • Groeibeheersing van planten
  • Genoombewerking
  • Gewasverbetering
  • Plantenfysiologie


 

Leeropdracht
Moleculaire Plantenfysiologie
Oratiedatum
12-10-1998