Juul Versteegen MA

Adam Smith Hall (AA)
Kriekenpitplein 21-22
Kamer 009
3584 EC Utrecht

Juul Versteegen MA

Beleidsmedewerker
Onderwijsondersteuning
j.b.m.versteegen@uu.nl

Juul Versteegen is beleidsmedewerker binnen het team Onderwijsbeleid en Kwaliteit van de REBO. Binnen dit team is zij o.a. verantwoordelijk voor de procesbegeleiding van de facultaire USO-aanvragen. Daarnaast is zij als beleidsmedewerker voor U.S.E. betrokken bij de bachelor Economics and Business Economics. Onderwerpen waar zij bij betrokken is, zijn o.a. kwaliteitszorg, visitatie, OER en het proces van het vakaanbod.