Dr. Judith Verstegen

Vening Meineszgebouw A
Princetonlaan 8a
Kamer 6.44
3584 CB Utrecht

Dr. Judith Verstegen

Universitair docent
Urban Geography
030 253 1368
j.a.verstegen@uu.nl

Mijn onderzoeksfocus ligt op twee sets van methoden in de Geo-Informatiekunde. De eerste is het bouwen en gebruiken van geosimulatiemodellen, waarin theoriën over een ruimtelijk systeem (bijvoorbeeld een voetgangersgebied in een stad) gevangen worden in een dynamisch computermodel (agent-gebaseerd of cellularaire automaten). Deze hebben tot doel om het systeem beter te begrijpen en om toekomstprojecties te maken ter ondersteuning van beleidsmakers. De tweede methode is ruimtelijke optimalisatie, waarin een beleidsrelevante variable systematisch gevariëerd wordt om optimale ruimtelijke configuraties te vinden (bijvoorbeeld van landgebruik), op basis van één of meer doelfuncties. De twee methoden zijn complementair, zoals uitgelegd in deze publicatie: https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2017.08.006. 

Projecten
Project
Human-Emotional Agents in Urban Digital Twins for Healthy Cities (HEADS 4 Health) 01-09-2023 tot 01-09-2024
Algemene projectbeschrijving

Cities around the world are densifying. This puts pressure on urban public spaces, which are crucial for healthy cities as they contribute to peoples’ health and well-being. Urban planning practice strives to provide citizens with positive experiences in public spaces. As a design and decision-support tool for these authorities, urban-scale digital twins have emerged to test future urban-design scenarios. However, the status quo of urban-scale digital twins is full of 3D buildings, but lack humans. That is, they do not incorporate virtual citizens, i.e. software agents, that can intrinsically experience the digital environment and react to it, as real citizens would do. Incorporating agents in digital twins, would allow for testing how these citizens respond to possible urban design scenarios and how this affects their health and well-being. 

Therefore, our aim is two-fold: (i) to devise an agent architecture of intelligent and emotional citizens who can experience the city and articulate their sense of wellbeing in a digital twin, (ii) to form an interdisciplinary research community to tackle this.

An “agent architecture” is a term from computer science for a blueprint of software agents, depicting the arrangement of agent states and behaviors relevant to the setting the agent will be placed in (d’Inverno & Luck, 2004). It serves as the starting point for a modeler/software engineer to implement agents, in a simulation model or digital twin. The term “experience” refers to the mental changes that occur when humans engage in a situation that provides physical, emotional, spiritual, and intellectual values, an important indicator of citizens’ health and subjective wellbeing (Dane, Borgers, & Feng, 2019; Pine & Gilmore, 1998; Weijs-Perrée et al., 2019). Momentary experiences are the on-site and real-time experiences, the interaction process between the agent and its physical and social environment triggering emotional changes. We will focus on stress reactions/reductions because a relation with the environmental setting is established. The spatial extent of the digital twin are Pedestrian-Priority Spaces (PPS), as these are public spaces for citizens of all ages and abilities that invite them to stay and spend time, providing ample momentary experiences and opportunities for social interaction. 

Rol
Onderzoeksleider
Financiering
Anders EWUU Alliantie
Overige projectleden
  • Gamze Dane (TU/e)
  • Theo Arentze (TU/e)
  • Arend Ligtenberg (WUR)
Afgesloten projecten
Project
Building blocks for integrated assessment modelling 01-03-2023 tot 31-03-2024
Algemene projectbeschrijving

In dit project creeren we een free and open source software (FOSS) Python versie van het simulatiemodel IMAGE-land. Dit is een centraal onderdeel van het IMAGE integrated assessment model (IAM) dat gebruikt wordt om wereldwijde projecties te doen van veranderingen in landgebruik en de effecten van mogelijke beleidsmaatregelen hierop.

De eindproducten van dit project zijn bouwblokken op drie niveaus:
1. Hoog – de FOSS Python versie van IMAGE-land, een handleiding met voorbeeld, een "best-practices training" voor UU and PBL medewerkers, en een nieuw samenwerkingsverband tussen drie UU departementen en PBL.
2. Medium – in de FOSS: generieke landgebruiksklassen in Python.
3. Laag – generieke ruimtelijke operaties in PCRaster-LUE, die "out-of-the-box cluster computing" mogelijk maken, en die in de FOSS gebruikt en uitgebreid worden.

 

Rol
Onderzoeksleider
Financiering
1e geldstroom FAIR Research IT innovation fund 2022
Overige projectleden
  • Maarten van den Berg (PBL)
Project
Distance-Keeping: Influence of the StreetScape (Dist-KISS) 01-06-2021 tot 30-06-2023
Algemene projectbeschrijving

Dit project kijkt in hoeverre interventies in straten (bijvoorbeeld éénrichtingsverkeer) mensen kunnen stimuleren om afstand te houden in openbare gebieden in steden. Het projectteam ontwerpt een open-source agent-based model van voetgangers en hun gedrag wat betreft afstand houden, kalibreert dit model experimenten in een "immersive virtual environment", en draait het voor verschillende situaties. Het model kan dienen om ex-ante interventies te evalueren die de verspreiding van COVID-19 en andere infectieziekten willen minimaliseren. 

Impressie van de experimenten voor de kalibratie van het model:

Rol
Onderzoeksleider
Financiering
3e geldstroom - overig Financiering van de Volkswagenstichting (Duitsland), call Corona Crisis and Beyond - Perspectives for Science, Scholarship and Society
Overige projectleden
  • Christian Kray (University of Münster)