Mr. dr. Ivo van der Helm
i.vanderhelm@uu.nl
Gegenereerd op 2017-11-24 08:05:42


Profiel

Universitair docent Arbeidsrecht en Sociaal Beleid


Betrokken bij de opleiding(en)
Wetenschappelijke expertises
Nederlands arbeidsrecht
internationaal en Europees arbeidsrecht
socialezekerheidsrecht
gegevensbescherming
privacy van zieke werknemers
civiel procesrecht
bestuursprocesrecht
ziekte en arbeidsongeschiktheid
grondrechten in het arbeidsrecht

Gegenereerd op 2017-11-24 08:05:42
Curriculum vitaeWerkervaring


2001-heden   universitair docent                            Universiteit Utrecht
1999-2001     junior docent/onderzoeker               Universiteit Utrecht 
1996-1999     juridisch adviseur                             Sociale Verzekeringsbank
1995-1996     projectsecretaris                               Ministerie van Justitie
1995              bestuursmedewerker                        GAK Nederland BV

Opleidingen

1993-1994      European Legal Studies                  University of Kent, Engeland
1989-1994      Doctoraal Nederlands recht            Universiteit van Amsterdam
1988-1989      Propedeuse Rechtsgeleerdheid       Universiteit van Amsterdam
1987-1988      Propedeuse Italiaans                       Universiteit van Amsterdam
1981-1987      Gymnasium A                                Barlaeus Gymnasium, Amsterdam

Gegenereerd op 2017-11-24 08:05:42
Alle publicaties
  2017 - Artikelen
van der Helm, I. (2017). De toepassing van het stakingsrecht sinds het nieuwe beoordelingskader. Tijdschrift voor de Procespraktijk, 2017 (3), (pp. 105-111) (7 p.).
van der Helm, I. (2017). Het opslaan van gegevens over de zieke werknemer in verzuimsystemen. Privacy & informatie, 20 (2), (pp. 64-70) (6 p.).
  2016 - Artikelen
van der Helm, I. (2016). Procedureregels in het stakingsrecht: van spelregeltoetsing naar gezichtspunten. ArbeidsRecht, 2016 (1), (pp. 22-26) (5 p.).
  2016 - Boekdelen / hoofdstukken
van der Helm, I. (2016). ‘Controlevoorschriften Ziektewet 2010’; ‘Regeling bepaling eerste werkdag’. In B. Barentsen & A.C. Damsteegt (Eds.), Tekst & Commentaar Socialezekerheidsrecht (pp. 591-597) (7 p.). Deventer: Kluwer.
  2016 - Annotaties
van der Helm, I. (2016). Annotatie CRvB 6 november 2015 (AB 2016/36). (4 p.).
  2015 - Artikelen
van der Helm, I. (2015). Toestemming geven voor gegevensverkeer tussen de bedrijfsarts en behandelend arts; vrijheid of drang?. Privacy & informatie, 18 (4), (pp. 124-130) (7 p.).
  2014 - Artikelen
van der Helm, Ivo (2014). De reflexwerking van het opzegverbod tijdens ziekte in de ontbindingsprocedure - Op welke manier moet het opzegverbod tijdens ziekte in de ontbindingsprocedure toegepast worden?. Tijdschrift Recht en Arbeid, 2014 (5), (pp. 19-22).
van der Helm, Ivo (2014). Heeft het ultimum remedium-beginsel binnen het stakingsrecht z’n langste tijd gehad?. ArbeidsRecht, 39 (8/9), (pp. 16-19) (4 p.).
van der Helm, Ivo (2014). Onrechtmatig verkregen bewijs in het arbeidsrecht. Tijdschrift voor de Procespraktijk, 2014 (6), (pp. 175-181) (7 p.).
  2014 - Boekdelen / hoofdstukken
van der Helm, Ivo (2014). Aantekeningen. In B. Barentsen & A.C. Damsteegt (Eds.),  Socialezekerheidsrecht - de tekst van een aantal wetten op het gebied van sociale zekerheid en enkele aanverwante wetten, voorzien van commentaar (pp. 599-605). Deventer: Kluwer.
  2013 - Artikelen
van der Helm, I. (2013). The Privacy Protection of the Sick Employee: The Dutch Case from a Comparative Perspective. European Journal of Social Security, 15 (3), (pp. 273-296) (24 p.).
  2012 - Artikelen
van der Helm, I. (2012). Bestandskoppeling voor controle op bijstandsuitkeringen: in hoeverre heiligt het doel de middelen?. Privacy & informatie, 2, (pp. 53-57) (5 p.).
van der Helm, I. (2012). De spanning tussen het recht op eerlijk proces werkgever en recht op privacy werknemer bij een beslissing over ziekte en arbeidsongeschiktheid. Tijdschrift Recht en Arbeid, 11, (pp. 30-32) (3 p.).
van der Helm, I. (2012). In hoeverre kan de werkgever medische gegevens van de werknemer inzien bij procedures over ziekte en arbeidsongeschiktheid?. Tijdschrift voor de Procespraktijk, 6, (pp. 156-161) (6 p.).
van der Helm, I. (2012). Privacycompliance bij ziekteverzuimcontrole en re-integratie. Privacy & Compliance, 5, (pp. 4-9) (6 p.).
  2012 - Invited talk
van der Helm, I. (14-12-2012) Invited speaker Maastricht/Roermond (14-01-2012) Regionaal Jonge Balie Congres arrondissementen
  2011 - Artikelen
van der Helm, I. (2011). Immateriële schadevergoeding in de sociale zekerheid: in hoeverre is toekenning mogelijk?. Tijdschrift Recht en Arbeid, 12, (pp. 5-10) (6 p.).
  2010 - Artikelen
van der Helm, I. (2010). Dilemma voor de bedrijfsarts: In hoeverre mag hij de werkgever informatie geven over het herstelgedrag van de werknemer?. Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde, 2010 (5), (pp. 206-209) (4 p.).
van der Helm, I. (2010). In hoeverre kan de werknemer verplicht worden een medische behandeling te volgen?. Tijdschrift voor de Arbeidsrechtpraktijk, 2010 (6), (pp. 241-244) (4 p.).
  2010 - Boekdelen / hoofdstukken
van der Helm, I. (2010). Commentaar bij onderdelen B11, 12,13 in. In G.J.J. Heerma van Voss & F.J.L. Pennings (Eds.), Tekst & Commentaar Socialezekerheidsrecht (pp. 551-563) (13 p.). Deventer: Kluwer.
  2009 - Artikelen
van der Helm, I. (2009). Controlevoorschriften in cao’s en de privacy van de zieke werknemer. Tijdschrift Recht en Arbeid, 11 (2009), (pp. 15-18) (3 p.).
van der Helm, I. (2009). Gegevensverwerking bij verzekeringen voor het ziekteverzuim van werknemers. Privacy & informatie, 5 (2009), (pp. 225-232) (7 p.).
van der Helm, I. (2009). Het verwerken van medische gegevens bij de reïntegratie van de zieke werknemer. Privacy & informatie, 3 (2009), (pp. 118-126) (8 p.).
van der Helm, I. (2009). Privacy van de zieke werknemer is onvoldoende beschermd. Arbomagazine, 7 (2009), (pp. 14-16) (2 p.).
  2007 - Annotaties
van der Helm, I. (11-04-2007). 2008, , ().
  2003 - Artikelen
van der Helm, I. (2003). De bepreking van het recht op privacy. Rechtshulp, 10, (pp. 5-12) (8 p.).
van der Helm, I. (2003). Privacy bij private en publieke reintegratie: nadere regulering noodzakelijk voor de privacybescherming?. Sociaal Recht, (pp. 49-57) (9 p.).
  2002 - Artikelen
van der Helm, I. (2002). Het bijstandsconflict met Marokko: over misbruik van recht en ongelijke handhaving. Sociaal Recht, 5, (pp. 135-137) (3 p.).
  2002 - Boekdelen / hoofdstukken
van der Helm, I. (2002). Bewijsproblematiek van de gezamenlijke huishouding. In M.A.H. van Dalen-van Bekkum & e.a. (Eds.), Bewijsrecht in de sociale zekerheid (pp. 77-98) (22 p.). Deventer: Kluwer.
  2001 - Boekdelen / hoofdstukken
van der Helm, I. (2001). Het privacybegrip bij het grensoverschrijdend verkeer van persoonsgegevens in de sociale zekerheid. In H.J.J. Terstegge & e.a. (Eds.), Wet bescherming persoonsgegevens (pp. 97-127) (31 p.). Deventer: Kluwer.
  2001 - Boekredactie
van der Helm, I., Hoogendijk, B., Jaspers, A.Ph.C.M., Konijn, Y., Loonstra, C.J. & Zondag, W.A. (2001). Rechtspraak Arbeidsrecht (1e druk). Den Haag: Koninklijke Vermande.
van der Helm, I., Hoogendijk, B., Jaspers, A.Ph.C.M., Konijn, Y., Loonstra, C.J. & Zondag, W.A. (2001). Rechtspraak Arbeidsrecht (2e herziene druk). Den Haag: Koninklijke Vermande.
^ naar boven
Gegenereerd op 2017-11-24 08:05:42

Arbeidsrecht, sociale zekerheidsrecht (nationaal, internationaal, europees) in het algemeen; in het bijzonder ziekte en arbeidsongeschiktheid, privacybescherming van de zieke werknemer, grondrechten in het arbeidsrecht, burgerlijk- en bestuursprocesrecht, conflictoplossing en rechtsbescherming in het arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht.

Onderzoeksbelangstelling

Ivo doet onderzoek op het gebied van het arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht. Zijn specialisme is het privacyrecht en de regeling over de zieke werknemer, op welk gebied hij een proefschrift schreef en waarop hij in 2009 promoveerde. Het heeft als titel ‘De privacybescherming van de zieke werknemer’ (diss. Utrecht), Deventer: Kluwer 2009 (Monografieën Sociaal Recht nr. 48, ISBN 9789013056112). Ook online te raadplegen via www.narcis.nl. 

Als onderzoeker is hij verbonden aan het Montaigne Centrum voor Rechtspleging en Conflictoplossing van de Universiteit Utrecht. Binnen dat centrum concentreert zijn onderzoek op geschilbeslechting, procesrecht en rechtsbescherming in het arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht.

Gegenereerd op 2017-11-24 08:05:42

Ivo verzorgt en geeft het onderwijs in vakken op het gebied van het Nederlands, Europees en internationaal arbeidsrecht. Hij coördineert en doceert de bachelorvakken Arbeidsrecht, European law en International and European Labour Law. Daarnaast begeleidt hij studenten bij het schrijven van hun bachelor en masterscriptie. Verder is hij lid van de Opleidingscommissie Bachelor Rechtsgeleerdheid. 

Gegenereerd op 2017-11-24 08:05:42
Nevenfuncties

Ik heb geen nevenfunties.

Gegenereerd op 2017-11-24 08:05:42
Volledige naam
Mr. dr. I. van der Helm Contactgegevens
Achter Sint Pieter

Achter Sint Pieter 200
Kamer 1.23
3512 HT  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 4381
Telefoonnummer afdeling 030 253 7224
Fax (030) 253 70 73
Aanwezigheid
Ma Di Wo Do Vr
Ochtend
Middag
Gegenereerd op 2017-11-24 08:05:42
Laatst bijgewerkt op 18-09-2017