Dr. I.M. (Inge) van Geijlswijk

Klinisch farmacoloog
Apotheek
Beleidsdirecteur
Apotheek
030 253 2066
i.m.vangeijlswijk@uu.nl

Behoud van werkzame antibiotica, wat moeten we daarvoor doen?

Dr. Inge van Geijlswijk is ziekenhuisapotheker-klinisch farmacoloog en hoofd van de apotheek van de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. Als ziekenhuisapotheker werkte ze eerder intensief samen met arts-microbiologen om het gebruik van antibiotica van vooral IC patientien te optimaliseren met bacteriologisch onderzoek en met therapeutic drug monitoring. Ze is lid van het expertpanel van de SDa, de Autoriteit Diergeneesmiddelen, met prof. dr. ir. Dick Heederik, hoogleraar epidemiologie IRAS UU, prof.dr. Marc Bonten, hoofd onderzoek Infectious Disease Epidemiology Julius Centrum Utrecht, dr. A.J. van Hout - van Dijk, veterinair microbioloog en dr. L. Mughini-Gras, veterinair epidemioloog.

Van Geijlswijk is lid van de EMA VMP-Reg Antimicrobials Sales and Use (ASU) Data Project Group die de implementatie van de AMU monitoringsverplichting volgend uit de nieuwe EU verordening 2019/6 in alle EU landen begeleidt.

Zij wil kennis over veterinaire antibiotica toepassing en antibiotic stewardship stimuleren bij studenten en professionals, waarbij antibiotica als niet-hernieuwbare grondstoffen zuinig en verantwoord worden toegepast. Iedere dag met een antibiotica behandeling is een dag waarin antibiotica resistente microorganismen worden geselecteerd, ook/juist in het microbioom.

In 2011 promoveerde ze bij de faculteit Betawetenschappen, departement Farmaceutische Wetenschappen van de UU, op onderzoek naar melatonine bij kinderen met inslaapstoornissen, dat ze uitvoerde in samenwerking met ziekenhuis Gelderse Vallei.