Mr. dr. Ingrid Koning
ingrid.koning@uu.nl
Gegenereerd op 2018-06-20 17:07:43


Profiel

Ingrid Koning is als Universitair Docent verbonden aan het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht. Zij doceert in de vakken Fallissementsrecht, Internationaal Handelrecht en Handels- en Rechtspersonenrecht. Haar onderzoek richt zich op aansprakelijkheidsvraagstukken binnen het vervoerrecht en op doorwerkingsvraagstukken ten aanzien van Europese passagiersverordeningen. Haar onderzoek vindt plaats binnen het Utrecht Centre for Acountability and Liability Law (UCALL) en Regulation and Enforcement in Europe (RENFORCE/EIU)

Betrokken bij de opleiding(en)
Wetenschappelijke expertises
passagiersvervoer
vervoersrecht
Europese vervoersverordeningen
luchtvervoer

Gegenereerd op 2018-06-20 17:07:43
Curriculum vitae Download PDF

2007-heden     Universitair Docent, Universiteit Utrecht, Molengraaff Instituut voor Privaatrecht, sectie Handelsrecht en Notariaat

2006-2007 Universitair Docent, Erasmus Universiteit Rotterdam, sectie Handels- en Ondernemingsrecht

2006-2007 Promovendus, Erasmus Universiteit Rotterdam, sectie Handels- en Ondernemingsrecht

Promotie 7 september 2007: Aansprakelijkheid in het luchtvervoer. Goederenvervoer onder de verdragen van Warschau en Montreal 

Gegenereerd op 2018-06-20 17:07:43

Selectie van recente publicaties

 • I. Koning, Final Boarding call voor de luchtvaartmaatschappijen', NJB 2013-9, p. 532-541.
 • I. Koning, The enforcement of airline passengers’ rights in Europe REDC 2011/2, p. 359-382.
 • I. Koning, M.J. Boon en M.D.A. Bodegraven, Europese passagiersverordeningen. Spoor, weg, zee en binnenwateren in de slipstream van het luchtvervoer, TVR 2011/4, p. 127-143.
 • I. Koning, Een knelpuntenvrij luchtvervoerrecht. Montreal: victorie voor de rechtseconomie!(?), NTHR 2010/3, p. 104-112. 
 • I. koning, ‘Turkish Airlines de primeur? Een beschouwing van de aansprakelijkheid van de luchtvervoerder naar aanleiding van de Turkish Airlines crash’, TVR 2009-2, p. 33 e.v.
 • I. Koning, ‘Molengraaff, vervoer en overmacht’, in: M.C. Bijl (red.), Molengraaff 150 jaar: terugkijken en vooruitzien’, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, 2008, p. 237-235
 • I. Koning, ‘Liability in Air Carriage. Carriage of Cargo Under The Warsaw and Montreal Conventions’, A&SL 2008, p. 318-345
 • I. Koning, Aansprakelijkheid in het luchtvervoer. Goederenvervoer onder de verdragen van Warschau en Montreal, Diss. Rotterdam 2007
 • I. Koning, ‘Personenschade in Europees perspectief. Internationale ontwikkelingen in het luchtvervoer’, in: S.D. Lindenbergh en K.F. Haak (red.), Europees passagiersvervoer, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2007, p. 83-112

Voor een compleet overzicht van publicaties, klikt u door naar de UU-Metis website.

Sleutelpublicaties

Koning, I. (2008). Liability in Air carriage. Carriage of cargo under the Warsaw and Montreal Conventions. Air and Space Law, 4/5 (2008), (pp. 318-345) (23 p.).

Koning, I. (2008). Molengraaff, vervoer en overmacht. In M. Bijl (Eds.), 150 jaar Molengraaff: terugkijken en vooruitzien (pp. 237-253) (16 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.

Alle publicaties
  2017 - Boekdelen / hoofdstukken
Koning, I. (2017). Artikel 8:1108 BW: weeffout of gebrekkig weefgetouw? Doorbraak van de aansprakelijkheidslimiet bij vervoer van goederen over de weg. In C.C. de Kluiver, M.Th. Beumers, L.S.A. Trapman, A.M. Overheul & F.Q. van de Pol (Eds.), Vijftig weeffouten in het BW (pp. 351-360) (9 p.). Nijmegen: Ars Aequi.
  2017 - Membership of council
Koning, I. (01-09-2017) Chair Ghent University (External organisation) member of doctoral committee Ghent University
  2016 - Artikelen
Koning, I. (2016). Vlucht EC 261/2004 van Brussel naar de VS. Europese passagiersverordeningen in Amerikaanse rechtbanken. Tijdschrift voor vervoer & recht, 2016 (4), (pp. 97-105) (8 p.).
  2015 - Artikelen
Koning, I. (2015). De verdragsrechtelijke en conflictenrechtelijke aspecten van de MH17 crash. Verkeersrecht, 2015 (16 p.).
Koning, I. (2015). Hof van Cassatie 13 maart 2015 - De Nederlandse regeling voor het bieden van kosteloze alternatieven, hulp en bijstand. Tijdschrift voor consumentenrecht & handelspraktijken, 2015 (6), (pp. 344-345) (2 p.).
Biemans, J.W.A., Koning, I. & Rijnhout, R. (2015). Samenloop tussen afwikkeling van de nalatenschap en uitkeringen aan nabestaanden: MH17 en de rol van de notaris daarbij. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2015 (7047), (pp. 73-83) (10 p.).
  2015 - Boekdelen / hoofdstukken
Buijze, A.W.G.J., Koning, I. & Senden, L.A.J. (2015). Efficiency or Justice? Compensating for Power Imbalances under EU Telecommunications, Air Transport and Gender Equality Law. In Ton van den Brink, Michiel Luchtman & Miroslava Scholten (Eds.), Sovereignty in the Shared Legal Order of the EU - Core Values of Regulation and Enforcement (pp. 31-55) (25 p.). Antwerp: Intersentia.
  2015 - Voordrachten / lezingen
I. Koning (13-05-2015) EU Aviation Regulation in US Courts
I. Koning (13-05-2015) Kickoff Conference RENFORCE/CLEER External Effects of EU Law
I. Koning (27-11-2015) Workshop External Effects of EU Law
  2014 - Artikelen
Koning, Ingrid (2014). The disabling of the EC Disability Regulation: Stott c. Thomas Cook Tour operators Ltd. in the light of the exclusivity Doctrine. European Review of Private Law, 22 (4), (pp. 769-786) (18 p.).
  2014 - Boekdelen / hoofdstukken
Koning, Ingrid (2014). The Effect of the European Passenger Transport Scheme on the National Legal Order: A Focus on Air Transport. In A.S. Hartkamp, C.H. Sieburgh, L.A.D. Keus, J.S. Kortmann & M.H. Wissink (Eds.), The Influence of European Law on Dutch Private Law (pp. 861-891). Deventer: Kluwer.
  2014 - Websites / portals
Koning, I. (02-05-2014). Stott v Thomas Cook Tour Operators: A Rock and a hard place.
  2013 - Artikelen
Rijnhout, R., Engelhard, E.F.D., Giesen, I., Enneking, L.F.H., Emaus, J.M., van der Heijden, M.J.C., de Jong, E.R., Keirse, A.L.M., van Kessel, L.C.W.M., de Kezel, E.N.F.M., Koning, I., Kruisinga, S.A., Kulk, S. & Paijmans, B.M. (2013). Beweging in het aansprakelijkheidsrecht. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 5, (pp. 171-184) (14 p.).
Koning, I. (2013). Final boarding call voor de luchtvaartmaatschappijen. Nederlands Juristenblad, 9, (pp. 532-543) (12 p.).
Koning, I. (2013). Recente ontwikkelingen in het Europese luchtvervoer. Tijdschrift voor Consumentenrecht, 3, (pp. 113-120) (8 p.).
  2013 - Voordrachten / lezingen
I. Koning (21-11-2013) De luchtrechtpraktijk na het arrest Nelson en TUI Travel
  2012 - Boekdelen / hoofdstukken
Koning, I. (2012). Letselschade en luchtreizen. Onbeperkt en exclusief. In J.M. Beer (Eds.), Verkenningen binnen het letselschaderecht (pp. 57-84) (28 p.). Den Haag: SDU.
Koning, I. & Hondius, E.H. (2012). Naar een actiever en expansiever Luxemburgs (en Straatsburgs?) Hof. In M.H. Claringbould (Eds.), Verbindend recht (liber amicorum Krijn Haak) (pp. 304-326) (23 p.). Deventer: Kluwer.
  2012 - Voordrachten / lezingen
I. Koning (21-11-2012) ‘De luchtrechtpraktijk na het arrest Nelson en TUI Travel’
I. Koning (27-01-2012) Voordracht ‘Letselschade en luchtreizen. Onbeperkt en exclusief”
  2011 - Artikelen
Koning, I. & Boon, M.J. (2011). Actualiteiten Vervoerrecht. Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, 4 (4), (pp. 171-175) (5 p.).
Koning, I. & Boon, M.J. (2011). Actualiteiten Vervoerrecht. Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, 3 (3), (pp. 133-135) (3 p.).
Koning, I. & Boon, M.J. (2011). Actualiteiten Vervoerrecht. Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, 3 (3), (pp. 47-50) (4 p.).
Koning, I. & Boon, M.J. (2011). Actualiteiten Vervoerrecht. Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, 2 (2), (pp. 90-95) (6 p.).
Koning, I., Boon, M.J. & Bodegraven, M.D.A. (2011). Europese passagiersverordeningen. Spoor, weg, zee en binnenwateren in de slipstream van het luchtvervoer. Tijdschrift voor vervoer & recht, 4, (pp. 127-143) (17 p.).
Koning, I. (2011). The enforcement of airline passengers’ rights in Europe. Revue europeénne de droit de la consommation, 2, (pp. 359-382) (24 p.).
Koning, I. (2011). Van vulkaanascrisis tot passagiersverordeningscrisis. Passagiersrechten na de Eyjafjallajökull-uitbarsting. Tijdschrift voor consumentenrecht & handelspraktijken, 2, (pp. 51-55) (5 p.).
  2011 - Annotaties
Koning, I. (22-07-2011). 2011, (I ZR 194/08), ().
  2010 - Artikelen
Koning, I. & Boon, M.J. (2010). Actualiteiten Vervoerrecht. Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, 2010 (3), (pp. 134-137) (4 p.).
Koning, I. & Boon, M.J. (2010). Actualiteiten Vervoerrecht. Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, 2010 (2), (pp. 72-75) (4 p.).
Koning, I. & Boon, M.J. (2010). Actualiteiten Vervoerrecht. Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, 2010 (1), (pp. 31-34) (4 p.).
Koning, I. & Boon, M.J. (2010). Actualiteiten Vervoerrecht. Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, 2010 (4), (pp. 187-190) (4 p.).
Koning, I. (2010). Commercialia – Rechtspraak vervoer. Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, 2010 (5), (pp. 237-241) (5 p.).
Koning, I. (2010). Een knelpuntenvrij luchtvervoer. Montreal: Victorie voor de rechtseconomie!(?). Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, 2010 (3), (pp. 104-112) (9 p.).
  2010 - Annotaties
Koning, I. (20-10-2010). 2011, , ().
Koning, I. (06-05-2010). TvC , C-63/09, (Walz/Clickair).
Koning, I. (26-02-2010). TvC 2011, , ().
  2009 - Artikelen
Koning, I. (2009). Commercialia vervoer. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 6 (2009), (pp. 266-271) (5 p.).
Koning, I. (2009). Commercialia vervoer. Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, 3 (2009), (pp. 3-5) (2 p.).
Koning, I. (2009). Commercialia vervoer. Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, 4 (2009), (pp. 197-200) (3 p.).
Koning, I. (2009). Commercialia vervoer. Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, 2 (2009), (pp. 122-125) (3 p.).
Koning, I. (2009). Commercialia vervoer. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 5 (2009), (pp. 235-240) (5 p.).
Koning, I. (2009). Commercialia vervoer. Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, 1 (2009), (pp. 62-64) (3 p.).
Koning, I. (2009). The Netherlands/International Transport Law. European Journal of Commercial Contract Law, 3 (2009), (pp. 160-163) (3 p.).
Koning, I. (2009). The Netherlands/International Transport Law. European Journal of Commercial Contract Law, 1 (2009), (pp. 42-44) (2 p.).
Koning, I. (2009). The Netherlands/International Transport Law. European Journal of Commercial Contract Law, 2 (2009), (pp. 105-107) (2 p.).
  2009 - Annotaties
Koning, I. (20-05-2009). 2009, , ().
  2008 - Artikelen
Koning, I. (2008). Commercialia Vervoer. Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, 6 (2008), (pp. 190-192) (2 p.).
Koning, I. (2008). Liability in Air carriage. Carriage of cargo under the Warsaw and Montreal Conventions. Air and Space Law, 4/5 (2008), (pp. 318-345) (23 p.).
  2008 - Boekdelen / hoofdstukken
Koning, I. (2008). Molengraaff, vervoer en overmacht. In M. Bijl (Eds.), 150 jaar Molengraaff: terugkijken en vooruitzien (pp. 237-253) (16 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2008 - Annotaties
Koning, I. (02-06-2008). TvC 2009, , ().
  0 - Voordrachten / lezingen
I. Koning () Voordracht ‘The Montreal Convention and the EU”
^ naar boven
Gegenereerd op 2018-06-20 17:07:43

Onderzoeksbelangstelling

 • Handelsrecht
 • Vervoerrecht
 • Luchtvervoer
 • Personenvervoer
Gegenereerd op 2018-06-20 17:07:43

Internationaal Handelsrecht

Handels- en Rechtspersonenrecht

Faillissementsrecht

Scriptietraject Europees vervoersrecht

Gegenereerd op 2018-06-20 17:07:43
Nevenfuncties
 • Rechter-Plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam
 • Auteur Tekst & Commentaar BW
 • Redacteur Tijdschrift Vervoer en Recht
 • Redacteur Shawcross & Beaumont, Air Law
 • Medewerker Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken
Gegenereerd op 2018-06-20 17:07:43
Volledige naam
Mr. dr. I. Koning Contactgegevens
Newtonlaan

Newtonlaan 201
3584 BH  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 7198
Fax (030) 253 72 03
Gegenereerd op 2018-06-20 17:07:43
Laatst bijgewerkt op 18-09-2017