Prof. mr. Ivo Giesen
i.giesen@uu.nl
Gegenereerd op 2018-09-22 17:03:06


Leeropdracht
Hoogleraar Privaatrecht, in het bijzonder aansprakelijkheidsrecht en burgerlijk procesrecht Onderzoeksdirecteur Departement Recht
Benoemingsdatum 01-08-2004
Oratiedatum 09-11-2005
Profiel

Mijn werk is een zoektocht naar creatieve oplossing voor hedendaagse maatschappelijke problemen binnen het aansprakelijkheids- en procesrecht, gefundeerd op het geldende recht, maar altijd naar buiten kijkend (interne rechtsvergelijking, externe rechtsvergelijking, psychologie, sociologie, economie, etc.) om inspiratie op te doen, en daarbij zonder aarzeling (oude) grenzen overschrijden waar nodig. Tussen februari 2013 en maart 2017 deed ik dit als programmaleider van UCALL, het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law, een multidimensionaal en vakgebiedoverstijgend onderzoeksteam dat zich richt op de verschuivende grenzen van het (civiel- en publiekrechtelijke) aansprakelijkheidsrecht. Sindsdien ben ik als onderzoeksdirecteur lid van het Departementsbestuur Rechtsgeleerdheid

Strategische thema's / focusgebieden
Betrokken bij de opleiding(en)

Het lustrum van ULC Studievereniging Sirius

De inspiratiebron voor mijn oratie

De faculteit van Rhodes, Grahamstown, Zuid-Afrika, waar ik gasthoogleraar was
Gegenereerd op 2018-09-22 17:03:06
Curriculum vitae Download PDF

Ivo Giesen (1972) is sinds 1 augustus 2004 hoogleraar Privaatrecht aan het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht. Giesen promoveerde bij prof. Maurits Barendrecht aan de Universiteit van Tilburg (UvT) op het proefschrift (Bewijs en aansprakelijkheid, Den Haag 2001). In die tijd werkte hij ook parttime als ‘paralegal’ bij De Brauw Blackstone Westbroek in Den Haag. Daarna werkte hij aan de UvT als postdoc en hoofddocent. Sinds 2006 is hij tevens honorair raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch. In de zomer van 2008 was hij ‘Distinguished Visiting Professor’ aan de Law School van Rhodes University, Grahamstown, Zuid-Afrika, in 2010 werd hij benoemd tot lid van de KNAW en in 2017 tot lid van de KHMW. In 2012 werd hij verkozen tot Docent van het jaar van de UU. In 2017 was Giesen als gastdocent verbonden aan het Global Law Program van de Katholieke Universiteit Leuven.

Gegenereerd op 2018-09-22 17:03:06

 

Sleutelpublicaties

Giesen, I., de Jong, E.R. & Overheul, A.M. (23-01-2018). How Dutch Tort Law Responds to Risks. In Matthew Dyson (Eds.), Regulating Risks through Private Law (pp. 165-193) (29 p.). Cambridge: Intersentia.

Crijns, Jan H., Giesen, I. & Voermans, Wim (15-07-2018). A traditional lawyer's perspective on the importance of ELS for legal scholarship. In Willem H. van Boom, Pieter Desmet & Peter Mascini (Eds.), Empirical Legal Research in Action - Reflections on Methods and their Applications (pp. 227-262) (36 p.). Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

van Boom, Willem & Giesen, I. (25-05-2018). Tien jaar civilologie: hoe ver staan de luiken open?. In J. Baeck (Eds.), Privaatrecht in actie! (pp. 13-46) (34 p.). Brugge: Die Keure.

van Dongen, E.G.D. & Giesen, I. (15-04-2018). Het Kelderluik-arrest: van niet zo revolutionair naar niet meer weg te denken. Rechtsgeleerd Magazijn Themis, 179 (2), (pp. 67-78) (12 p.).

Giesen, I. & Ortlep, R. (15-04-2017). De prejudiciele vraagprocedure in het bestuursrecht: een mogelijk succesverhaal?. Trema (4), (pp. 135-145) (11 p.).

Giesen, I., Kristen, F.G.H., de Jong, E.R., Warren, C.J.D., Sikkema, E., Overheul, A.M., Nijs, de, A.S. & Vytopil, A.L. (31-08-2016). De Wet prejudiciële vragen aan de Hoge Raad - Een tussentijdse evaluatie mede in het licht van de mogelijke invoering in het strafrecht. (432 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.

Rijnhout, R., Giesen, I., van Aken, M.A.G. & van Hoof, J.T.C. (15-10-2016). Agressie van jeugdige voetballers en de rol van het recht: kennis en (on)begrip van de (spel)regels empirisch getoetst. Aansprakelijkheid verzekering en schade, 2016 (5), (pp. 171-179) (9 p.).

Giesen, I., Kool, R.S.B. & Kristen, F.G.H. (25-06-2015). The Dutch crush on compensating victims. In Matthew Dyson (Eds.), Comparing Tort and Crime - LeEarning from across and within Legal Systems (pp. 316-366) (51 p.). Cambridge: Cambridge University Press.

Giesen, I. (04-12-2015). Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Procesrecht. 1. Beginselen van burgerlijk procesrecht. (532 p.). Deventer: Wolters Kluwer.

Giesen, Ivo (23-01-2015). The Use and Incorporation of Extralegal Insights in Legal Reasoning. Utrecht Law Review, 11 (1), (pp. 1-18) (18 p.).

Giesen, Ivo, Emaus, Jessy & Enneking, Liesbeth (2014). Verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en privatisering van publieke taken. (321 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.

Giesen, Ivo (2014). Herstel als er (juridisch) geen schade is: ‘integriteitsschade’. In E.C. Huijsmans & M. van der Weij (Eds.), Schade en Herstel (pp. 43-68 en 115-122). Oisterwijk: Wolf Legal Publishers.

Giesen, I. & Maes, K. (2014). Omgaan met bewijsnood bij de vaststelling van het causaal verband in geval van verzuimde informatieplichten. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 27, (pp. 219-232) (14 p.).

Giesen, Ivo (2014). Aansprakelijkheid voor inadequate publieke beveiliging door private actoren. In I. Giesen, J.M. Emaus & L.F.H. Enneking (Eds.), Verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en privatisering van publieke taken (pp. 81-114). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.

Kool, Renée, Heblij, Marnix, van Uhm, Daan, Orvini, L., Loeve, C.R.R. & Giesen, Ivo (2014). Schadeverhaal na een strafbaar feit via de kantonrechter - Een verkennend dossieronderzoek. (61 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.

Rijnhout, R., Engelhard, E.F.D., Giesen, I., Enneking, L.F.H., Emaus, J.M., van der Heijden, M.J.C., de Jong, E.R., Keirse, A.L.M., van Kessel, L.C.W.M., de Kezel, E.N.F.M., Koning, I., Kruisinga, S.A., Kulk, S. & Paijmans, B.M. (2013). Beweging in het aansprakelijkheidsrecht. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 5, (pp. 171-184) (14 p.).

van Boom, W.H., Giesen, I. & Verheij, A.J. (2013). Capita Civologie. Handboek empirie en privaatrecht. (1198 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.

Giesen, I. (2013). Het incorporeren van extrajuridische inzichten in het privaatrechtelijke debat. In G. van Dijck, R. van Gestel, I. Giesen & F. Hammerstein (Eds.), Cirkels. Een terugblik op een vooruitziende blik. Liber Amicorum Jan Vranken (pp. 217-231) (15 p.). Deventer: Kluwer.

Giesen, I. & van Kampen, S.S. (2013). Prejudiciële vragen aan de Hoge Raad, valkuilen voor de Hoge Raad. Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging, 1, (pp. 1-16) (16 p.).

Alle publicaties
  2018 - Artikelen
Giesen, I. (20-06-2018). (Zelf)Regulering van en in het privaatrecht: op zoek naar een 'ReL'?. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 2018 (5), (pp. 135-138) (4 p.).
van Dongen, E.G.D. & Giesen, I. (15-04-2018). Het Kelderluik-arrest: van niet zo revolutionair naar niet meer weg te denken. Rechtsgeleerd Magazijn Themis, 179 (2), (pp. 67-78) (12 p.).
de Jong, E.R., Faure, M.G., Giesen, I. & Mascini, Peter (28-03-2018). Judge-made risk regulation and tort law - an introduction. European Journal of Risk Regulation, 9 (1), (pp. 6-13) (8 p.).
  2018 - Boekdelen / hoofdstukken
Crijns, Jan H., Giesen, I. & Voermans, Wim (15-07-2018). A traditional lawyer's perspective on the importance of ELS for legal scholarship. In Willem H. van Boom, Pieter Desmet & Peter Mascini (Eds.), Empirical Legal Research in Action - Reflections on Methods and their Applications (pp. 227-262) (36 p.). Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
Giesen, I. (10-05-2018). Het Nederlandse aansprakelijkheidsrecht op de drempel van 2017. In Marc Kruithof (Eds.), Inzichten in actueel aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht - ICAV II (pp. 241-272) (32 p.). Antwerpen: Intersentia.
Giesen, I., de Jong, E.R. & Overheul, A.M. (23-01-2018). How Dutch Tort Law Responds to Risks. In Matthew Dyson (Eds.), Regulating Risks through Private Law (pp. 165-193) (29 p.). Cambridge: Intersentia.
Giesen, I. & Rijnhout, R. (01-04-2018). The Netherlands. In Marta Infantino & Eleni Zervogianni (Eds.), Causation in European Tort Law (pp. 170-174;209-211;234-235;261-265;289-290;313-316;345;371-372;398-400;417-418;436-438;457-460;482-484;508-9;528-530;550-2;575-7) (51 p.). Cambridge UP.
van Boom, Willem & Giesen, I. (25-05-2018). Tien jaar civilologie: hoe ver staan de luiken open?. In J. Baeck (Eds.), Privaatrecht in actie! (pp. 13-46) (34 p.). Brugge: Die Keure.
  2018 - Websites / portals
  2018 - Special issue
de Jong, E.R., Faure, M.G., Giesen, I. & Mascini, Peter (01-03-2018). Jude-made Risk Regulation and Tort Law. European Journal of Risk Regulation, 9 (1), (pp. 6-98) (93 p.).
  2018 - Workshop, seminar, course
Giesen, I. (20-04-2018) Participant Legal Systems for the 21st Century: Markets and Fairness Utrecht (20-04-2018) Organiser
Giesen, I. (20-04-2018) Participant Legal Systems for the 21st Century: Markets and Fairness Utrecht (20-04-2018) Chair
  2018 - Editorial activity
Giesen, I. (15-06-2018) Editorial board member Tijdschrift voor privaatrecht (Journal)
  2018 - Invited talk
Giesen, I. (26-02-2018) Invited speaker Claimcultuur Utrecht (26-02-2018) Claimcultuur: een inleiding
Giesen, I. (25-01-2018) Invited speaker weten is nog geen doen: en hoe nu verder? Utrecht (25-01-2018) De juridische angle aan het 'doenvermogen' van de WRR
Giesen, I. (25-05-2018) Invited speaker Inzicht in Privaatrecht Den Haag (25-05-2018) Het privaatrecht als instrument in het publieke domein
Giesen, I. (22-02-2018) Invited speaker Afscheid Mr. M. Bouwes van het Ministerie van Justitie & Veiligheid Den Haag (22-02-2018) Wetgeving en regulering van en in het privaatrecht: op zoek naar een ‘ReL’?
  2017 - Artikelen
Giesen, I. & Ortlep, R. (15-04-2017). De prejudiciele vraagprocedure in het bestuursrecht: een mogelijk succesverhaal?. Trema (4), (pp. 135-145) (11 p.).
Giesen, I. (20-07-2017). Greenworld en QNOW: staatsaansprakelijkheid wegens onrechtmatige rechtspraak. Overheid en Aansprakelijkheid, 17 (2), (pp. 71-80) (10 p.).
Giesen, I. (15-05-2017). Ingehaald door de geschiedenis... tijdloze vragen voor de toekomst: historisch onrecht. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 2017 (5), (pp. 245-247) (3 p.).
  2017 - Boekdelen / hoofdstukken
Giesen, I. & Rijnhout, R. (30-11-2017). Changing the Causation Requirement and Its Impact on Companies Faced with Tort Claims. In Harold Koster, Frans Pennings & Catalin Rusu (Eds.), Essyas on Private & BUsiness Law - A Tribute to Professor Adriaan Dorresteijn (pp. 83-105) (23 p.). The Hague: Eleven international publishing.
Giesen, I., de Jong, E.R. & Muslat, Tarik (15-02-2017). The State of the Art of Product Liability in the Netherlands. In H-J Kullmann, B. Pfister, K. Stohr & G. Spindler (Eds.), Produzentenhaftung (Ergänzbares Handbuch) (pp. 1-86) (86 p.). Berlin: Erich Schmidt Verlag GmbH and Co Berlin.
Giesen, I. (15-06-2017). Voetangels en klemmen in het ‘letselschadebewijsrecht’. Wie eist bewijst, wie stelt krijgt geld (LSA bundel Vol. 28) - LSA bundel Vol. 28 (pp. 45-64) (20 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2017 - Websites / portals
Giesen, I. (2017). Anticiperen op de stelplicht: voetangels en klemmen in het ‘letselschadebewijsrecht’.
Giesen, I. (15-08-2017). Greenworld en QNOW.
Giesen, I. (15-05-2017). Ingehaald door de geschiedenis... tijdloze vragen voor de toekomst: historisch onrecht.
Giesen, I. & Ortlep, R. (2017). Naar een prejudiciele vraagprocedure in het bestuursrecht?.
  2017 - Conference
Giesen, I. (16-11-2017) Chair De Letselschade Raadsdag 2017 Zeist (16-11-2017)
Giesen, I. (24-11-2017) Chair ius commune conference 2017 Utrecht (23-11-2017 - 24-11-2017)
Giesen, I. (23-11-2017) Organiser ius commune conference 2017 Utrecht (23-11-2017 - 24-11-2017)
  2017 - Invited talk
Giesen, I. (25-09-2017) Invited speaker A Career in Legal Academia: what (not) to do?
Giesen, I. (24-08-2017) Invited speaker kennedy van der laan Actualiteiten aansprakelijkheidsrecht van 2015 tot nu
Giesen, I. (16-10-2017) Invited speaker NetLaw Actualiteiten aansprakelijkheidsrecht van 2015 tot nu
Giesen, I. (13-10-2017) Invited speaker Dirkzwager Actualiteiten aansprakelijkheidsrecht van 2015 tot nu
Giesen, I. (17-11-2017) Invited speaker Houthoff Buruma Advocaten De confirmation bias en hindsight bias in de civiele rechtspraktijk
  2016 - Artikelen
Giesen, I. (15-04-2016). Aansprakelijkheid voor dieren jegens medebezitters revisited: de Hoge Raad wijst af!. Aansprakelijkheid verzekering en schade (2), (pp. 74-76) (3 p.).
Rijnhout, R., Giesen, I., van Aken, M.A.G. & van Hoof, J.T.C. (15-10-2016). Agressie van jeugdige voetballers en de rol van het recht: kennis en (on)begrip van de (spel)regels empirisch getoetst. Aansprakelijkheid verzekering en schade, 2016 (5), (pp. 171-179) (9 p.).
Giesen, I. (15-11-2016). De ‘Yuridisering’ van Nederland. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (9), (pp. 269-270) (2 p.).
Giesen, I. (15-01-2016). De civielrechtelijke sanctionering van schendingen van de beginselen van burgerlijk procesrecht. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (1), (pp. 1-3) (3 p.).
Giesen, I. & de Jong, E.R. (15-12-2016). Een succesverhaal voor rechtsvorming, rechtseenheid en rechtszekerheid: de Wet Prejudiciële vragen aan de Hoge Raad. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (10), (pp. 312-322) (11 p.).
  2016 - Boeken
Giesen, I., Kristen, F.G.H., de Jong, E.R., Warren, C.J.D., Sikkema, E., Overheul, A.M., Nijs, de, A.S. & Vytopil, A.L. (31-08-2016). De Wet prejudiciële vragen aan de Hoge Raad - Een tussentijdse evaluatie mede in het licht van de mogelijke invoering in het strafrecht. (432 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Enneking, L.F.H., Kristen, F.G.H., Pijl, K.C.I., Waterbolk, T.A., Emaus, J.M., Hiel, M.F.J., Giesen, I. & Schaap, A.L.M. (07-07-2016). Zorgplichten van Nederlandse ondernemingen inzake internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen - Een rechtsvergelijkend en empirisch onderzoek naar de stand van zaken van het Nederlandse recht in het licht van de UN Guiding Principles. (708 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2016 - Boekdelen / hoofdstukken
Giesen, I. & Overheul, A.M. (15-05-2016). Rechtsvorming door prejudiciële vragen aan de Hoge Raad: een tussenstand. In R. Graaf, de, T. Keijzer, C. Kluiver, de & M. Samadi (Eds.), Rechtsvorming door de Hoge Raad (pp. 185-205) (21 p.). Nijmegen: Ars Aqui Libri.
Giesen, I. (03-04-2016). Van Tilburg via Wenen naar Oslo: de Oslo Principles en de impact van ‘softe’ reguleringsinitiatieven in het aansprakelijkheidsrecht. In Ton Hartlief & Michael Faure (Eds.), De Spier bundel - De agenda van het aansprakelijkheidsrecht (pp. 35-49) (15 p.). Deventer: Wolters Kluwer.
  2016 - Websites / portals
Giesen, I. (02-02-2016). Aansprakelijkheid voor dieren jegens medebezitters revisited: de Hoge Raad wijst af!.
Giesen, I. (06-12-2016). De ‘Yuridisering’ van Nederland.
Giesen, I. (09-02-2016). De civielrechtelijke sanctionering van schendingen van de beginselen van burgerlijk procesrecht.
Giesen, I. (22-03-2016). De Oslo Principles: zijn de gevaren van ‘climate change’ juridisch te redresseren?.
Giesen, I. & de Jong, E.R. (01-11-2016). De Wet Prejudiciële vragen aan de Hoge Raad: een succesverhaal.
Giesen, I. & Ortlep, R. (22-12-2016). Het rapport van de Commissie rechtseenheid bestuursrecht - Een rechtsgeleerde, vakgebiedoverstijgende dialoog naar aanleiding van een op een wankel politiek koord balancerend rapport.
Giesen, I., Ortlep, R. & Van der Linden, Tess (21-06-2016). Rechtsvorming door feitenrechters: vooralsnog meer vragen dan antwoorden.
Giesen, I. (10-06-2016). The Great Divide: Facts versus Values.
  2016 - Voordrachten / lezingen
I. Giesen (20-06-2016) Cursus ‘Beroepsaansprakelijkheid voor informatieverzuimen: bewijs van zorgplichtschending, causaal verband en (de ontbrekende) eigen schuld van de cliënt’ voor Dirkzwager Advocaten te Arnhem op 20 juni 2016
I. Giesen (17-11-2016) Dagvoorzitter en debatleider tijdens de Letselschade Raadsdag, georganiseerd door de Letselschaderaad op 17 november 2016 te Amersfoort
I. Giesen (15-02-2016) Dagvoorzitter van het symposium ‘Familievermogens’ van het Molengraaff Dispuut op 15 februari 2016 te Utrecht
I. Giesen (16-11-2016) Dagvoorzitter van het symposium ‘Law & Innovation’ van het Molengraaff Dispuut op 16 november 2016 te Utrecht
I. Giesen (12-12-2016) Discussiebijeenkomst met de civiele sectie van Hof Den Haag over ‘Beginselen van Burgerlijk procesrecht’ op 12 december 2016, te Den Haag
I. Giesen (14-04-2016) Gastlezing ‘De aansprakelijkheid van advocaten voor informatieverzuimen’
I. Giesen (14-04-2016) Gastlezing ‘De aansprakelijkheid van advocaten voor informatieverzuimen’
I. Giesen (10-03-2016) Het Hof gewogen. Bespreking van de gecasseerde arresten van het Hof Den Bosch, gehouden te Den Bosch, 10 maart 2016 (met S.E. Bartels)
I. Giesen (20-05-2016) Referent bij het Montaigne-seminar ter ere van Professor Tom R. Tyler over ‘The Fact-Value Gap’
I. Giesen (13-12-2016) Referent tijdens de conferentie ‘Empircal Legal Scholarship: heden en horizon’ op 13 december te Den Haag
  2015 - Artikelen
Giesen, I. (25-03-2015). Een constitutioneel Hof in Nederland? Zuid-Afrika en wrongful life als voorbeeld. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 32 (3), (pp. 65-66) (2 p.).
Giesen, I. & Hondius, E.H. (15-09-2015). In Memoriam Hans Nieuwenhuis (1944-2015). Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 32 (7), (pp. 203-205) (3 p.).
Giesen, I. (21-08-2015). Punitive Damages: bestraffend en dus een criminal charge, maar wat dan?. Aansprakelijkheid verzekering en schade (4), (pp. 145-146) (2 p.).
Giesen, I. & Overheul, Marlou (15-10-2015). Rechtsvorming door prejudiciële vragen aan de Hoge Raad: een tussenstand. Ars aequi, 2015 (10), (pp. 825-834) (10 p.).
Giesen, Ivo (23-01-2015). The Use and Incorporation of Extralegal Insights in Legal Reasoning. Utrecht Law Review, 11 (1), (pp. 1-18) (18 p.).
  2015 - Boeken
Giesen, I. (04-12-2015). Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Procesrecht. 1. Beginselen van burgerlijk procesrecht. (532 p.). Deventer: Wolters Kluwer.
  2015 - Boekdelen / hoofdstukken
Giesen, I. & de Kezel, E.N.F.M. (30-04-2015). Product Liability: the Development in the Netherlands. In Hans Josef Kullmann, Bernhard Pfister, Kalrheinz Stohr & Gerald Spindler (Eds.), Produzentenhaftung - Erganzbares Handbuch zur gesamten Produkthaftpflicht fur die juritische praxis (pp. 1-32) (32 p.). Berlin: Erich Schmidt Verlag.
Giesen, I., Kool, R.S.B. & Kristen, F.G.H. (25-06-2015). The Dutch crush on compensating victims. In Matthew Dyson (Eds.), Comparing Tort and Crime - LeEarning from across and within Legal Systems (pp. 316-366) (51 p.). Cambridge: Cambridge University Press.
  2015 - Televisie- of radio-optredens
I. Giesen (27-08-2015) Klimaatzaak: hoger beroep of niet?
  2015 - Websites / portals
  2015 - Voordrachten / lezingen
I. Giesen (05-11-2015) De ‘Civilologie’ en ‘de Jonge Advocaat’ ?Over psychologie, juridische beslissingen en ‘T-shaped lawyers’
I. Giesen (19-11-2015) De ‘Civilologie’ en de advocatuur Over psychologie, juridische beslissingen en ‘T-shaped lawyers’
I. Giesen (08-10-2015) Letselschade Raadsdag
I. Giesen (27-11-2015) Workshop 'Evidence in Liability & Insurance Law: Trap or Trump?'
  2014 - Artikelen
Giesen, I. (2014). De Hoge Raad versus de wetgever: wie hoedt het privaatrecht?. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 26, (pp. 217-218) (2 p.).
Giesen, Ivo & Kristen, François (2014). Liability, Responsibility and Accountability: Crossing borders. Utrecht Law Review, 10 (3), (pp. 1-13) (13 p.).
Giesen, I. & Maes, K. (2014). Omgaan met bewijsnood bij de vaststelling van het causaal verband in geval van verzuimde informatieplichten. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 27, (pp. 219-232) (14 p.).
Rijnhout, R., Giesen, I., Nell, M.L. & Lentz, L.R. (2014). Verplichte communicatie en zorgplichten: de wisselwerking tussen wetgever en de pensioenpraktijk. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 145 (7025), (pp. 626-638) (12 p.).
  2014 - Boeken
Kool, Renée, Heblij, Marnix, van Uhm, Daan, Orvini, L., Loeve, C.R.R. & Giesen, Ivo (2014). Schadeverhaal na een strafbaar feit via de kantonrechter - Een verkennend dossieronderzoek. (61 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2014 - Boekdelen / hoofdstukken
Giesen, Ivo (2014). Aansprakelijkheid voor inadequate publieke beveiliging door private actoren. In I. Giesen, J.M. Emaus & L.F.H. Enneking (Eds.), Verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en privatisering van publieke taken (pp. 81-114). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Giesen, Ivo (2014). Herstel als er (juridisch) geen schade is: ‘integriteitsschade’. In E.C. Huijsmans & M. van der Weij (Eds.), Schade en Herstel (pp. 43-68 en 115-122). Oisterwijk: Wolf Legal Publishers.
Giesen, Ivo, Emaus, Jessy & Enneking, Liesbeth (2014). Publiek wordt privaat: een tussenstand in zeven vragen. In Ivo Giesen, Jessy Emaus & Liesbeth Enneking (Eds.), Verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en privatisering van publieke taken (pp. 307-321). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Giesen, Ivo (2014). Recht en andere disciplines: het incorporeren van extrajuridische inzichten in het privaatrechtelijke debat. In M.S. Groenhuijsen (Eds.), Recht in geding (pp. 243-257) (15 p.). Den Haag: Bju.
Emaus, Jessy, Enneking, Liesbeth & Giesen, Ivo (2014). Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid bij privatisering van publieke taken: een aanzet tot debat. In Ivo Giesen, Jessy Emaus & Liesbeth Enneking (Eds.), Verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en privatisering van publieke taken (pp. 17-34) (18 p.). Boom Juridische Uitgevers.
Engelhard, Esther & Giesen, Ivo (2014). Veronderstellingen over de gronden voor aansprakelijkheid - Van Maanen revisited. In G-R. de Groot (Eds.), Kritiek op recht - Liber Amicorum Gerrit van Maanen ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar aan de Universiteit Maastricht (pp. 85-108) (24 p.). Deventer: Kluwer.
  2014 - Boekredactie
Giesen, Ivo, Emaus, Jessy & Enneking, Liesbeth (2014). Verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en privatisering van publieke taken. (321 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2014 - Websites / portals
Giesen, I. (08-04-2014). De Hoge Raad versus de wetgever: wie hoedt het aansprakelijkheidsrecht?.
  2013 - Artikelen
Rijnhout, R., Engelhard, E.F.D., Giesen, I., Enneking, L.F.H., Emaus, J.M., van der Heijden, M.J.C., de Jong, E.R., Keirse, A.L.M., van Kessel, L.C.W.M., de Kezel, E.N.F.M., Koning, I., Kruisinga, S.A., Kulk, S. & Paijmans, B.M. (2013). Beweging in het aansprakelijkheidsrecht. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 5, (pp. 171-184) (14 p.).
Giesen, I., Rijnhout, R. & Enneking, L.F.H. (2013). Een ontmoeting tussen psychologie en aansprakelijkheidsrecht: het anchoring effect. Ars aequi, 12, (pp. 904-905) (2 p.).
Giesen, I., Kristen, F.G.H., Enneking, L.F.H. & van Lent, L. (2013). Nawoord. Nederlands Juristenblad, 20, (pp. 1334) (1 p.).
Giesen, I., Kristen, F.G.H., Enneking, L.F.H. & van Lent, L. (2013). Op weg naar een nieuwe wrakingsprocedure: meer legitimiteit en minder oneigenlijk gebruik. Nederlands Juristenblad, 8, (pp. 466-476) (11 p.).
Giesen, I. & van Kampen, S.S. (2013). Prejudiciële vragen aan de Hoge Raad, valkuilen voor de Hoge Raad. Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging, 1, (pp. 1-16) (16 p.).
Giesen, I. (2013). Towards a Ius Commune 3.0?!. Maastricht journal of European and comparative law, 20 (2), (pp. 159-167) (9 p.).
  2013 - Boekdelen / hoofdstukken
Verheij, A.J., van Boom, W.H. & Giesen, I. (2013). Afsluitende opmerkingen. In W.H van Boom, I. Giesen & A.J. Verheij (Eds.), Capita Civilologie (pp. 1179-1198) (20 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Giesen, I. (2013). Attributie, juridische causaliteit en preventieve werking. In W.H. van Boom, I. Giesen & A.J. Verheij (Eds.), Capita Civilologie (pp. 485-516) (32 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Enneking, L.F.H., Giesen, I. & Rijnhout, R. (2013). Bewijswaardering en psychologische inzichten. In W.H. van Boom, I. Giesen & A.J. Verheij (Eds.), Capita Civilologie (pp. 1017-1085) (69 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
van Dijck, G., van Gestel, R., Giesen, I. & Hammerstein, F. (2013). Een terugblik op een vooruitziende blik. In G. van Dijck, R. van Gestel, I. Giesen & F. Hammerstein (Eds.), Cirkels. Een terugblik op een vooruitziende blik. Liber Amicorum Jan Vranken (pp. 235-254) (20 p.). Deventer: Kluwer.
Giesen, I. (2013). Het incorporeren van extrajuridische inzichten in het privaatrechtelijke debat. In G. van Dijck, R. van Gestel, I. Giesen & F. Hammerstein (Eds.), Cirkels. Een terugblik op een vooruitziende blik. Liber Amicorum Jan Vranken (pp. 217-231) (15 p.). Deventer: Kluwer.
van Boom, W.H., Giesen, I. & Verheij, A.J. (2013). Inleiding: een handboek voor de civiloloog-privatist. In W.H. van Boom, I. Giesen & A.J Verheij (Eds.), Capita Civilologie (pp. 1-24) (24 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
van Dijck, G., van Gestel, R., Giesen, I. & Hammerstein, F. (2013). Voorwoord. Een gewaarschuwd mens. In G. van Dijck, R. van Gestel, I. Giesen & F. Hammerstein (Eds.), Cirkels. Een terugblik op een vooruitziende blik. Liber Amicorum Jan Vranken (pp. 5-6) (2 p.). Deventer: Kluwer.
  2013 - Boekredactie
van Boom, W.H., Giesen, I. & Verheij, A.J. (2013). Capita Civologie. Handboek empirie en privaatrecht. (1198 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
van Dijck, G., van Gestel, R., Giesen, I. & Hammerstein, F. (2013). Cirkels. Een terugblik op een vooruitziende blik. Liber Amicorum Jan Vranken. (254 p.). Deventer: Kluwer.
  2013 - Websites / portals
  2013 - Voordrachten / lezingen
I. Giesen (14-06-2013) ‘Immuniteiten’
I. Giesen (03-07-2013) ‘Prezi (voorstellen van Ucall(ers)) en introductie van het thema’
I. Giesen (22-03-2013) ‘Rechterlijke beslissingen en (een) psychologische valkuil(en)’
I. Giesen (03-07-2013) Dagvoorzitter
I. Giesen (20-02-2013) Dagvoorzitter
I. Giesen (18-09-2013) Dagvoorzitter
I. Giesen (25-09-2013) Dagvoorzitter / Moderator
I. Giesen (19-10-2013) Dagvoorzitter en debatleider
I. Giesen (22-11-2013) Dagvoorzitter en debatleider tijdens de Letselschade Raadsdag ‘Beroepseer en lef in de praktijk’, georganiseerd door de Letselschaderaad (m.m.v. Universiteit Utrecht)
I. Giesen (24-01-2013) Het Hof gewogen
I. Giesen (04-10-2013) Key note speaker for the Legal Reasoning conference
I. Giesen (25-09-2013) Mede-Organisator van het KNAW minisymposium ‘De zelfredzame burger in de ‘doe-democratie’’ binnen het ‘Burgerschap 3.0’-project
I. Giesen (10-06-2013) Recht en Sociale Wetenschappen: hoe maken we de vertaalslag?
I. Giesen (22-10-2013) Voordracht ‘Amerikaanse toestanden?!’
I. Giesen (02-12-2013) Voorzitter van de ochtendsessie van het UCALL Seminar ‘The Civil Recourse Model’ ter ere van Prof. A Duff
  2012 - Artikelen
Giesen, I. (2012). ‘Als’ bestaat niet…. Aansprakelijkheid verzekering en schade, 4, (pp. 119-120) (2 p.).
van Gestel, R.A., Giesen, I. & van Boom, W.H. (2012). Een landelijk Centrum voor Methodologie en Empirische Rechtsbeoefening. Nederlands Juristenblad, 29, (pp. 2032-2035) (4 p.).
Giesen, I. (2012). Hoog tijd voor fundamentele herbezinning. in de serie 'als ik...' (Mr. mei 2012)
Giesen, I. & Coenraad, L.M. (2012). Innovaties in de (civiele) rechtspleging. Nederlands Juristenblad, 15, (pp. 1023-1030) (8 p.).
Giesen, I. (05-03-2012). interview: 'Wel gepassioneerd, maar geen toneelstuk’. DUB
Giesen, I. & Coenraad, L.M. (2012). Nawoord. Nederlands Juristenblad, 23, (pp. 1584) (1 p.).
Giesen, I. (2012). Proportionaliteit in de klimaatdiscussie. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, (pp. 383-384) (2 p.).
Giesen, I. (2012). Recht op veilige werkplek. over veiligheid winkelpersoneel (AD 3 sept. 2012)
Giesen, I. (27-03-2012). start prijs voor meest 'opmerkelijke rechtenstudent'. DUB
Giesen, I. (2012). The LAW of Holland. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, (pp. 47-48) (2 p.).
Giesen, I. (2012). The Use and Influence of Comparative Law in ‘Wrongful Life’ Cases. Utrecht Law Review, 8 (2), (pp. 35-54) (20 p.).
  2012 - Boeken
Giesen, I., Kristen, F.G.H., Enneking, L.F.H., de Kezel, E.N.F.M., van Lent, L. & Willemsen, P.A. (2012). De wrakingsprocedure. Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de mogelijkheden tot herziening van de Nederlandse wrakingsprocedure. (178 p.). Den Haag: SDU.
  2012 - Boekdelen / hoofdstukken
Giesen, I. & Engelhard, E.F.D. (2012). Arzthaftung in den Niederlanden. In B.A. Koch (Eds.), Arzthaftung in Europa. Ausgewählte Rechtsordnungen im Vergleich (pp. 195-238) (44 p.). Berlijn: ABW-Wissenschaftsverlag.
Giesen, I. (2012). Attribution, Legal Causation and Preventive Effects: On Causal Imputation from a Psychological Perspective and its Possible Consequences for the Preventive Effects of Tort Law. In R. Giard (Eds.), Judicial Decision Making in Civil Law, Civilology Series, Vol. 4 (pp. 23-48) (26 p.). Den Haag: Eleven Publishing.
Giesen, I., van Boom, W.H. & Smit, M. (2012). Civilologie en de vaart der privaatrechtelijke volkeren. In W.H. van Boom, I. Giesen & M. Smit (Eds.), Civilologie: opstellen over empirie en privaatrecht, Civilologie Serie, Vol. 3 (pp. 197-213) (17 p.). Den Haag: Bju.
Giesen, I., van Boom, W.H. & Smit, M. (2012). Inleiding. In W.H. van Boom, I. Giesen & M. Smit (Eds.), Civilologie: opstellen over empirie en privaatrecht, Civilologie Serie, Vol. 3 (pp. 1-5) (5 p.). Den Haag: Bju.
Engelhard, E.F.D. & Giesen, I. (2012). Liability for Loss of Housekeeping in Dutch Law. In K. Oliphant (Eds.), Loss of Housekeeping Capacity (pp. 147-183) (37 p.). Berlijn: De Gruyter.
Giesen, I. & Engelhard, E.F.D. (2012). The Impact of Institutions and Professions in the Netherlands. In P. Mitchell (Eds.), The Impact of Institutions and Professions on Legal Development (pp. 142-168) (27 p.). Cambridge: Cambridge University Press.
Giesen, I. & Keirse, A.L.M. (2012). The Netherlands. In K. Oliphant & B.C. Steiniger (Eds.), European Tort Law 2011 (pp. 444-479) (36 p.). Berlin: De Gruyter.
  2012 - Voordrachten / lezingen
I. Giesen (08-11-2012) Dagvoorzitter
I. Giesen (09-11-2012) Inleiding en opening voor It’s all in the family
  2011 - Artikelen
Giesen, I. (2011). (Dis)Proportionele duidelijkheid. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 4, (pp. 149-150) (2 p.).
Giesen, I. (2011). Beter burgerlijk recht door keuzes op metaniveau en via beter burgerlijk procesrecht. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 8, (pp. 434-438) (5 p.).
Giesen, I. & Coenraad, L.M. (2011). De toegankelijkheid van de rechtspleging. Nederlands Juristenblad, 15, (pp. 952-960) (9 p.).
Giesen, I. (2011). De vragende feitenrechter?. Aansprakelijkheid verzekering en schade, 2, (pp. 61-62) (2 p.).
Giesen, I. (2011). Recht en .. psychologie: over de waarde die psychologische inzichten voor de civilist kunnen hebben. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 6912, (pp. 1065-1074) (10 p.).
Giesen, I. & Rijnhout, R. (2011). Rechterlijke ‘ongehoorzaamheid’ en wetgevende zijpaden: gaat de wal het schip van de shock- en affectieschade keren?. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 6870, (pp. 35-37) (3 p.).
Giesen, I. (15-03-2011). Vrijwaren DNB symbolisch. FD
  2011 - Boeken
Hol, A.M., Giesen, I. & Kristen, F.G.H. (2011). De Hoge Raad in 2025. Contouren van de toekomstige cassatierechtspraak. (316 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2011 - Boekdelen / hoofdstukken
Hol, A.M., Giesen, I. & Kristen, F.G.H. (2011). De Hoge Raad in 2025. Hoe ver zijn we onderweg. In A.M. Hol, I. Giesen & F. Kristen (Eds.), De Hoge Raad in 2025. Contouren van de toekomstige cassatierechtspraak (pp. 291-304) (14 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Engelhard, E.F.D. & Giesen, I. (2011). Medical Negligence in The Netherlands. In B.A. Koch (Eds.), Medical Liability in Europe. A Comparison of Selected Jurisdictions (pp. 361-410) (50 p.). Berlin/Boston: De Gruyter.
Giesen, I. (2011). Prejudiciële vragen aan de Hoge Raad: onbedoelde neveneffecten op de positie en taak van de Hoge Raad. In A.M. Hol, I. Giesen & F.G.H. Kristen (Eds.), De Hoge Raad in 2025 (pp. 51-70) (20 p.). Den Haag: Bju.
Giesen, I. & Keirse, A.L.M. (2011). The Netherlands. In H. Koziol & B.C. Steiniger (Eds.), European Tort Law 2010 (pp. 403-437) (35 p.). Berlin: De Gruyter.
Giesen, I. & Keirse, A.L.M. (2011). The Netherlands. In K. Oliphant & B.C. Steiniger (Eds.), European Tort Law. Basic Texts (pp. 165-182) (18 p.). Wenen: Jan Sramek Verlag.
Hol, A.M., Giesen, I. & Kristen, F.G.H. (2011). Voorwoord. In A.M. Hol, I. Giesen & F.G.H. Kristen (Eds.), De Hoge Raad in 2025. Contouren van de toekomstige cassatierechtspraak (pp. 5-6) (2 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2010 - Artikelen
Giesen, I. & Coenraad, L.M. (2010). De ketens van en binnen de Nederlandse rechtspleging. Nederlands Juristenblad, 2010 (15), (pp. 963-971) (9 p.).
Giesen, I. (2010). Effectieve rechtsbescherming en causaliteit. Aansprakelijkheid verzekering en schade, 2010, (pp. 127-128) (2 p.).
Giesen, I. & Franken, A. Ch. H. (2010). Het voorzorgsbeginsel: over nieuwe en onzekere risico's. Aansprakelijkheid verzekering en schade, 2010 (5), (pp. 155-156) (2 p.).
Giesen, I. (2010). Interventie bij het preadvies ‘Humane biotechnologie en recht, in: Handelingen van de Nederlandse Juristen-Vereniging. Onbekend GW, (pp. 68) (1 p.).
Giesen, I., van Boom, W.H. & Ogus, A (2010). The Power of Injunctive Relief. Maastricht journal of European and comparative law, 2010 (1), (pp. 2-9) (8 p.).
Giesen, I. (2010). Vooraf: constitutionele toetsing in Nederland: jeugdig elan op klassiek terrein. Nederlands Juristenblad, (pp. 2741) (1 p.).
  2010 - Boekdelen / hoofdstukken
Giesen, I. (2010). Sommige procespartijen zijn ‘more equal than others’. De macht van de tabaksindustrie en de Nederlandse rechtspleging. In N Doornbos (Eds.), Rechtspraak van buiten. Liber Amicorum Prof. dr. J.F. Bruinsma (pp. 19-28) (10 p.). Deventer: Kluwer.
Giesen, I. (2010). The development of products liability in the Netherlands. In S Whittaker (Eds.), The Development of Product liability (pp. 152-191) (40 p.). Cambridge: Cambridge: University Press.
Giesen, I. & Keirse, A.L.M. (2010). The Netherlands. In H. Koziol & B.C. Steininger (Eds.), European Tort Law 2009 (pp. 426-460) (35 p.). Berlijn: DeGruyter.
  2009 - Artikelen
Giesen, I. (2009). Handhaven met een toefje psychologie. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 6817 (2009), (pp. 845-847) (2 p.).
Giesen, I. (2009). Of Wrongful Birth, Wrongful Life, Comparative Law and the Politics of Tort Law Systems. THRHR, 72 (2009), (pp. 257-273) (16 p.).
Giesen, I. & Coenraad, L.M. (2009). Toegang tot de rechtspleging anno 2008. Nederlands Juristenblad, 14 (2009), (pp. 892-900) (8 p.).
  2009 - Boeken
van Dam, C.C., Giesen, I., de Kezel, E.N.F.M. & du Perron, C.E. (2009). Financieel toezicht en aansprakelijkheid in international verband. Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de aansprakelijkheid van de Nederlandse financiële toezichthouders bezien vanuit de internationale dimensie. (201 p.). Amstelveen: Delex.
Engelhard, E.F.D., Giesen, I., Mahé, C.B.P. & Schaub, M.Y. (2009). Handhaving van en door het privaatrecht, Vijftien bijdragen over handhaving van het privaatrecht en privaatrechtelijke handhaving. (329 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2009 - Boekdelen / hoofdstukken
Giesen, I. (2009). De aantrekkingskracht van Loreley. Over de opkomst en ondergang (?) van de ‘omkeringsregel’. In T. Hartlief & S.D. Lindenbergh (Eds.), Tien pennenstreken over personenschade. LSA lustrum bundel (pp. 69-86) (17 p.). Den Haag: Vermande/SDU.
Giesen, I. (2009). Handhaving in, via, door en met het privaatrecht: waar staan we nu?. In E.F.D. Engelhard (Eds.), Handhaving van en door het privaatrecht (pp. 307-329) (22 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Giesen, I. (2009). The Burden of Proof and other Procedural Devices in Tort Law. In H. Kozoil & B.C. Steiniger (Eds.), European Tort Law 2008 (pp. 49-67) (18 p.). Wien/New York: Springer.
  2009 - Rapporten
Giesen, I., Noordegraaf, M., Kristen, F.G.H. & de Kezel, E.N.F.M. (2009). Geweld tegen gezagsdragers. Preventie en aanpak van geweld tegen politie en politici. (97 p.). Utrecht: politieregio Utrecht.
Noordegraaf, M., Giesen, I., van der Meulen, M.J., de Kezel, E.N.F.M. & van Leeuwen, D. (2009). Geweld tegen gezagsdragers: Preventie en aanpak van geweld tegen politie en politici. (74 p.). Utrecht: USBO.
  2008 - Artikelen
Giesen, I. & Klaming, L. (2008). Access to Justice: The Quality of the Procedure. TISCO Working Paper Series on Civil Law and Conflict Resolution Systems, 002 (2008).
Giesen, I. (2008). Causaliteit en toerekening naar redelijkheid: geduld is, en blijft, een schone zaak.. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 6762 (2008), (pp. 563-565) (2 p.).
Giesen, I. (2008). De normstellende rol van de Hoge Raad in het aansprakelijkheidsrecht. Aansprakelijkheid verzekering en schade, 3 (2008), (pp. 111-111) (1 p.).
Giesen, I. (2008). De omgang met en handhaving van “meervoudigheid van maatschappelijke normstelsels”: een analyse van recente rechtspraak. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 6772 (2008), (pp. 785-792) (7 p.).
Giesen, I. & Coenraad, L.M. (2008). Nieuwe fundamenten voor de Nederlandse rechtspleging. Nederlands Juristenblad, 16 (2008), (pp. 989-997) (8 p.).
Giesen, I. & Lindenbergh, S.D. (2008). PETL: Epiloog. Aansprakelijkheid verzekering en schade, 5 (2008), (pp. 228-229) (2 p.).
Giesen, I. (2008). Smartengeld aan de thermometer. Aansprakelijkheid verzekering en schade, 5 (2008), (pp. 228-229) (2 p.).
  2008 - Boeken
Bijl, M.C., Giesen, I., Kruisinga, S.A. & Struycken, T.H.D. (2008). 150 jaar Molengraaff: terugkijken en vooruitzien. (310 p.). Den Haag: Boom Jurididsche uitgevers.
Giesen, I., van Boom, W.H. & Verheij, A.J. (2008). Gedrag en Privaatrecht. Over gedragspresumpties en gedragseffecten bij privaatrechtelijke leerstukken. (616 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Giesen, I. & Tjong Tjin Tai, T.F.E. (2008). Proportionele tendensen in het verbintenissenrecht. Een rechtsgeleerde dialoog, Preadvies voor de Vereniging voor Burgerlijk Recht. (136 p.). Deventer: Kluwer.
  2008 - Boekdelen / hoofdstukken
Giesen, I., Verheij, A.J. & van Boom, W.H. (2008). Afsluitende observaties. In I. Giesen, A.J. Verheij & W.H. van Boom (Eds.), Gedrag en Privaatrecht. Over gedragspresumpties en gedragseffecten bij privaatrechtelijke leerstukken (pp. 601-611) (10 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Giesen, I. (2008). Attributie, juridische causaliteit en preventieve werking. In W.H. van Boom, I. Giesen & A.J. Verheij (Eds.), Gedrag en Privaatrecht. Over gedragspresumpties en gedragseffecten bij privaatrechtelijke leerstukken (pp. 181-208) (19 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Giesen, I. (2008). De ‘multidimensionale’ rechtswetenschap van en na Molengraaff. In M. Bijl (Eds.), 150 jaar Molengraaff: terugkijken en vooruitzien (pp. 29-43) (14 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Giesen, I., van Boom, W.H. & Verheij, A.J. (2008). Gedrag en Privaatrecht: inleiding en verantwoording. Gedrag en Privaatrecht. Over gedragspresumpties en gedragseffecten bij privaatrechtelijke leerstukken (pp. 19-48) (29 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Giesen, I. (2008). Inleidingen en Antwoorden op de referenties en interventies bij het preadvies ‘Alternatieve regelgeving in privaatrechtelijke verhoudingen’. Handelingen van de Nederlandse Juristen-Vereniging, 137e jaargang/2007-2, Alternatieve regelgeving. Verslag van de op 8 juni 2007 te Haarlem gehouden algemene vergadering (pp. 1-13) (13 p.). Deventer: Kluwer.
Giesen, I. & Schelhaas, H.N. (2008). Samenwerking bij rechtsvorming. De instelling van een Periodiek Overleg van Rechts¬vormers (POR). In W.M.T. Keukens & M.C.A. Nieuwenhuizen (Eds.), Raad & Daad. Over de rechtsvormende taak van de Hoge Raad (pp. 131-154) (33 p.). Nijmegen: Ars Aequi Libri.
  2007 - Artikelen
Giesen, I. (2007). De rol van de rechter bij massaschade: maatwerk of partijautonomie. Nederlands Juristenblad, 2007 (41), (pp. 2613-2614) (1 p.).
Giesen, I. & Lindenbergh, S.D. (2007). Europese beginselen als bron van inspiratie. Aansprakelijkheid verzekering en schade, 2007 (2), (pp. 47-47) (1 p.).
Giesen, I. & Coenraad, L.M. (2007). Kwaliteitsbevordering in de rechtspleging. Nederlands Juristenblad, 2007 (13), (pp. 784-793) (9 p.).
Giesen, I. & Emaus, J.M. (2007). Limitering van aansprakelijkheid in het personenvervoer in het licht van artikel 1 Eerste Protocol EVRM. Verkeersrecht, 11, (pp. 369-375) (6 p.).
Giesen, I. (2007). Onderzoekende arbiters wraken? Meer helderheid dankzij het instrument van de cassatie in het belang der wet. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2007 (6722), (pp. 735-739) (4 p.).
Giesen, I. (2007). PETL: de 'Europese' omkering van bewijslast. Aansprakelijkheid verzekering en schade, 2007 (6), (pp. 271-276) (5 p.).
van Dam, C.C., Engelhard, E.F.D. & Giesen, I. (2007). Third Party Losses in A Comparative Perspective. Utrecht Law Review, 3 (2).
  2007 - Boeken
Giesen, I. (2007). Alternatieve regelgeving en privaatrecht, Monografieën Privaatrecht Deel 8. (178 p.). Deventer: Kluwer.
  2007 - Boekdelen / hoofdstukken
Giesen, I. (2007). Alternatieve regelgeving in privaatrechtelijke verhoudingen. In W.J. Witteveen, I. Giesen & J.L. de Wijkerslooth (Eds.), Alternatieve regelgeving. Handelingen Nederlandse Juristen-Vereniging 137e jaargang/2007-I (pp. 67-168) (102 p.). Deventer: Kluwer.
Giesen, I. & van Boom, W.H. (2007). The Netherlands. In B. Winiger, H. Koziol, A.B. Koch & R. Zimmermann (Eds.), Essential Cases on Natural Causation. Digest of European Tort Law (pp. 1-20) (20 p.). Wien: Springer.
Bartels, S.E. & Giesen, I. (2007). The Principles of European Law on Service Contracts: the Rules on Medical Treatment in a Futur Europe compared to the rules in the Netherlands. In K. Boele-Woelki & F.W Grosheide (Eds.), The Future of European Contract Law, Liber Amicorum E.H. Hondius (pp. 169-181) (13 p.). The Hague: Kluwer Law International.
  2007 - Boekbesprekingen
Giesen, I. (2007). Boekbespreking: Cees van Dam. Rechtsgeleerdheid Magazine Themis, 2007, (pp. 219-222) (4 p.).
  2006 - Artikelen
Giesen, I. (2006). ‘Balans’-lezen. Reflecteren over sanctionering en zelfregulering naar aanleiding van het Eindrapport van de commissie Fundamentele herbezinning Nederlands burgerlijk procesrecht. Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging, 4, (pp. 103-109) (7 p.).
Giesen, I. & van Maanen, G.E. (2006). Civielrechtelijke aansprakelijkheid van toezichthouders, geen immuniteit! (rubriek van twee kanten). Rechtsgeleerdheid Magazine Themis, 2, (pp. 65) (1 p.).
Giesen, I. (2006). De argumenten voor of tegen aansprakelijkheid van toezichthouders. Referentie bij het preadvies van prof. mr. A.A. van Rossum, Handelingen van de Nederlandse Juristen-Vereniging. 135e jaargang/2005-II, Verslag van de op 10 juni 2005 te Den Haag gehouden algemene vergadering over. Toezicht, (pp. 19-24) (6 p.).
Giesen, I. (2006). De psychologie achter de waarschuwing: Handle with care!. Aansprakelijkheid verzekering en schade, 1, (pp. 3-8) (6 p.).
Giesen, I. (2006). Golvende rechtsontwikkeling. Aansprakelijkheid verzekering en schade, 1, (pp. 1) (1 p.).
Giesen, I. (2006). Proportioneel vermogensrecht: deining aan de Haagse kust. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 6680, (pp. 645-646) (2 p.).
Giesen, I. & Schelhaas, H.N. (2006). Samenwerking bij rechtsvorming. De instelling van een Periodiek Overleg van Rechtsvormers (POR). Ars aequi, 3, (pp. 159-172) (14 p.).
Giesen, I. (2006). Stilstand en voortgang in de rechtspleging. Nederlands Juristenblad, 9, (pp. 518-526) (9 p.).
  2006 - Boekdelen / hoofdstukken
Giesen, I., Barendrecht, M. & Mulder, J. (2006). How to Measure the Price and Quality of Access to Justice?. SSRN Working Paper for the HIIL Project ‘Measuring Access to Justice in a Globalising World
Bartels, S.E. & Giesen, I. (2006). Wisseling van de wacht in standaardrechtspraak. Aan de hand van Haviltex, Fox en het Bloemendaalse slooppand. In M. De Cock Bunning, J. Brinkhof & E.H. Hondius (Eds.), Internationaal contracteren, feestbundel voor Willem Grosheide (pp. 59-71) (13 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2006 - Rapporten
Bartels, S.E. & Giesen, I. (2006). Kamerstukken II, 2005-2006, 30 212, nr. 47 (Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet in verband met nadere regels omtrent een onafhankelijk netbeheer; extern juridisch advies over aansprakelijkheid als gevolg van wettelijke plicht tot uitoefenen koopoptie). (8 p.). Unknown Publisher.
  2005 - Artikelen
Giesen, I. (2005). De donkere kamer van Vranken. Nederlands Juristenblad, 36, (pp. 1889-1890) (1 p.).
Giesen, I. (2005). Fundamentale ontwikkelingen in de rechtspleging. Nederlands Juristenblad, 9, (pp. 471-477) (7 p.).
Giesen, I. (2005). Geen huisje zo heilig of er past wel een sloophamer bij. Nederlands Juristenblad, 42, (pp. 2200-2201) (1 p.).
Giesen, I. (2005). Lessen uit de Delta. Nederlands Juristenblad, 1, (pp. 14) (1 p.).
Giesen, I. (2005). Mediation in Nederland, Belgie en Europa. Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging, 2, (pp. 32-33) (2 p.).
  2005 - Boeken
Giesen, I. (2005). Toezicht en aansprakelijkheid. Een rechtvergelijkend onderzoek naar de rechtvaardiging voor de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad van toezichthouders ten opzichte van derden. (251 p.). Deventer: Kluwer.
  2005 - Inaugurele rede
Giesen, I. (2005). Handle with care! De waarschuwingsplicht in het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht. (97 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgeverij, Oratie UU.
  2005 - Annotaties
Giesen, I. (25-11-2005). NJ 2009, , ().
  2004 - Artikelen
van Boom, W.H. & Giesen, I. (2004). Van Nederlands naar 'Europees' onrechtmatige daadsrecht. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 2004 (10), (pp. 515-523) (9 p.).
  0 - Televisie- of radio-optredens
I. Giesen () 'Ivo Giesen beste docent UU'
I. Giesen () over aansprakelijkheid bij overval
  0 - Voordrachten / lezingen
I. Giesen () ‘Invited Speaker’ on ‘The Netherlands’ voor ‘The 10th Annual European Tort Law Conference’, april 2011
I. Giesen () Key note lecture ‘Towards a Ius Commune 3.0?’ 29-30 november 2012
I. Giesen () Spreker, mede-organisator en verzorger van de closing statement (met W.H. van Boom)

Mijn sterke kanten zijn: creativiteit, verbanden leggen, snel schakelen en beslissen, een brede blik, academische diepgang en het vermogen om professionals aan te sturen. In mijn publicaties probeer ik de ruimte te geven aan die eigenschappen. 

 

^ naar boven
Gegenereerd op 2018-09-22 17:03:08

Mijn onderzoek is een zoektocht naar creatieve oplossing voor hedendaagse maatschappelijke problemen binnen het aansprakelijkheids- en procesrecht, gefundeerd op het geldende recht, maar altijd naar buiten kijkend (interne rechtsvergelijking, externe rechtsvergelijking, psychologie, sociologie, economie, etc.) om inspiratie op te doen, en daarbij zonder aarzeling (oude) grenzen overschrijden waar nodig. Vanaf februari 2013 doe ik dit als lid van (voorheen: programmaleider van) UCALL, het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law, een multidimensionaal en vakgebiedoverstijgend onderzoeksteam dat zich richt op de verschuivende grenzen van het (civiel- en publiekrechtelijke) aansprakelijkheidsrecht

Afgesloten projecten

Project:
Zorgplichten van Nederlandse ondernemingen inzake internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen 01-12-2014 tot 18-12-2015
Algemene projectbeschrijving

Sportschoenen, benzine, koffie, smartphones. Veel van onze dagelijkse producten worden geproduceerd in het buitenland. Soms onder omstandigheden die wij hier in Nederland niet acceptabel zouden vinden. Dit roept ethische, politieke én juridische vragen op. Hoe ver reikt de maatschappelijke verantwoordelijkheid van Westerse ondernemingen die deze producten, veelal tegen lage kosten, laten produceren in minder ontwikkelde gastlanden en hier op de markt brengen? Rust er op hen een zorgplicht om te voorkomen dat hun eigen activiteiten, of die van hun lokale dochtermaatschappijen of toeleveranciers, resulteren in schade aan mens en milieu in de betreffende gastlanden? En als zulke schade ontstaat, kunnen deze internationaal opererende ondernemingen daarvoor dan in hun Westerse thuislanden aansprakelijk gesteld worden?


In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar zorgplichten van Nederlandse internationaal opererende ondernemingen inzake IMVO. Gekeken is naar relevante Nederlandse regelgeving en rechtspraak op het gebied van het ondernemingsrecht, het civiele aansprakelijkheidsrecht en het strafrecht. Daarnaast is bekeken hoe deze juridische status quo zich verhoudt tot de UN Guiding Principles en tot de stand van zaken in de ons omringende landen, alsook wat de invloed is van IMVO-gerelateerde regelgeving en rechtspraak op het vestigingsklimaat in die landen.


Dit onderzoek is verricht door onderzoekers van het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law in opdracht van het WODC.

 
Rol: Uitvoerder Financiering
3e geldstroom - overig: Dit onderzoek werd uitgevoerd voor het WODC, in opdracht van de Ministeries van Buitenlandse Zaken en Veiligheid & Justitie
Projectleden
Overige projectleden:
  • Kinanya Pijl
  • Marjosse Hiel
Project:
Violent behaviour among young people on the football field 01-05-2014 tot 31-10-2015
Algemene projectbeschrijving

This interdisciplinary research project investigates how violence among young people in amateur football arises and can be prevented and non-violent interaction stimulated. It will focus on the tension between the need to safeguard sport as a site where young people can freely express and assert themselves and the need to provide a safe and inclusive environment for all participants. Specifically, the project asks what the effects of person-environment transactions, the role of gender performances, notions of competition and the workings of peer pressure, social norms and legal rules are on the behaviour of young footballers. Using a mixed methods approach, the project will develop an integrated multi-level analysis of violent behaviour among young people in amateur football clubs. The first of its kind, this innovative project will produce novel interdisciplinary insights into violence in amateur football and the key mechanisms that cause or impede it. The project will also produce important new knowledge and evidence that can inform the government objective of fostering a safer sporting climate and enhance the capacity of the community sport sector to promote the development of prosocial behaviours, skills and identities in children and adolescents. The research has an excellent potential for future external funding.

 
Rol: Uitvoerder Financiering
1e geldstroom: UU Strategic Theme Dynamics of Youth
Projectleden
Overige projectleden:
  • prof.dr. Ramon Spaaij
Project:
Tort and Crime 15-07-2013 tot 01-07-2014
Algemene projectbeschrijving
 
Rol: Onderzoeksleider & uitvoerder Financiering
Anders
Projectleden
Project:
Projectvoorstel 'Burgerschap 3.0 – Naar een integrale visie op de rol van de burger in de 21e eeuw' 01-08-2012 tot 30-09-2012
Algemene projectbeschrijving

Projectvoorstel in het kader van KNAW subsidieprogramma 'Open Grenzen'

 
Rol: Uitvoerder Financiering
2e geldstroom - overig: Kenniscentrum Instituties van de Open Samenleving (UU)
Projectleden
Project:
De wrakingsprocedure 01-01-2012 tot 30-06-2012
Algemene projectbeschrijving

Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de mogelijkheden tot herziening van de Nederlandse wrakingsprocedure


http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Publicaties-En-Brochures/Researchmemoranda/Documents/RM-2012-5.pdf

 
Rol: Uitvoerder Financiering
3e geldstroom - overig: Raad voor de Rechtspraak
Projectleden
Project:
Geweld tegen gezagsdragers 01-01-2009 tot 21-12-2009
Algemene projectbeschrijving
 
Rol: Uitvoerder Financiering
3e geldstroom - overig
Projectleden

Onderzoeksbelangstelling

Ivo Giesen verricht onderzoek op het terrein van het aansprakelijkheidsrecht, het schadevergoedingsrecht, het burgerlijk procesrecht, de rechtspleging, (methoden van) rechtsvorming, (zelf)regulering, en juridische methoden. Hij doet dat veelal op rechtsvergelijkende basis. Daarnaast heeft hij een warme belangstelling voor multi- of interdisciplinair onderzoek. Daarbij worden vooral inzichten uit de (sociale en cognitieve) psychologie en de (rechts)economie als inspiratie gebruikt.

Gegenereerd op 2018-09-22 17:03:09

Passie en Inspiratie: academisch Onderwijs

 

In de sollicitatiebrief die ik schreef toen ik 2003 solliciteerde naar de post van hoogleraar privaatrecht aan de UU, schreef ik:

 

“Mijn visie op de invulling van de leerstoel is in een soort ‘mission statement’ kort samen te vatten als: Het onderzoeken en onderwijzen van het burgerlijk recht en burgerlijk procesrecht vanuit hun onderlinge samenhang en vanuit de fundamenten (met aandacht voor bijvoorbeeld rechtsvinding), gericht op de hoofdlijnen (beginselen en overkoepe­lende thema’s) en op het blootleggen van de werkelijke argumenten binnen de vaak noodzakelijke belangenafweging (wat schuilt er uiteindelijk echt achter de gekozen oplos­sing?). Het gaat mij dus minder om de bestudering van de gedetailleerde uitwerking van bepaalde regels op bepaalde terreinen. (…) Binnen het materiële privaatrecht zal ik mij met alle plezier bezig blijven houden met het aan­sprakelijkheidsrecht, want de vragen die op dat terrein spelen en nieuw opkomen, blijven mij inspireren. Via het onderwijs hoop ik mijn passie voor dit vak en voor het procesrecht te kunnen overbrengen.”

 

Eigenlijk is met dit citaat nog steeds heel veel, en in elk geval het belangrijkste gezegd als het gaat over mijn visie op onderwijs én onderzoek, want mijn onderwijsvisie verschilt niet van mijn overkoepelende, algemene visie op het uitoefenen van het vak van hoogleraar. De reden daarvoor is dat onderwijs en onderzoek een integraal onderdeel uitmaken van dat vak. Een scheiding aanbrengen tussen beide is dan niet verstandig. Wat ik toen schreef, is ook nog steeds accuraat wat mijn visie op het academisch onderwijs betreft. Laat ik een aantal aspecten nader toelichten.

            Het kernwoord is passie. Zonder passie doet geen mens echt goed wat hij of zij doen moet. Academisch onderwijs begint dus met passie, passie voor het vak voor de onderwijsfunctie die iemand vervult. Die passie wil ik overbrengen. Passie vertaalde zich dan in het verleden, om een voorbeeld te geven, in het openstellen van een ‘honours-werkgroep’ naast het vak Kernvak Privaatrecht voor eerstejaars rechtenstudenten, om zo een forum te bieden aan die studenten die ook al in hun eerste jaar iets extra’s willen doen. Een forum dat gericht is op de student die zelf het meeste werk doet (presentaties houden; papers schrijven), maar waarbij de gezamenlijke discussies over het privaatrecht eigenlijk de hoofdmoot vormen, omdat daar ook dingen geanalyseerd kunnen worden die in een eerstejaars hoorcollege niet passen. Zo’n forum is het waard om (ook extra) voor te werken, omdat deze studenten een dankbaar publiek vormen.

            Zo’n ‘honours-werkgroep’ is ook een makkelijke manier om mijn voornaamste doel bij het geven van onderwijs te bereiken, namelijk: inspireren. Dat is waar ik naar streef. Een docent zal en kan uiteindelijk slechts een beperkte bijdrage aan de studieresultaten van de studenten leveren; waarmee hij of zij dan het meeste bereikt, is met het bieden van inspiratie, inspireren op zodanige wijze dat de student vervolgens zelf aan de slag gaat. Doet die student dat, zoals de studenten van de honours-werkgroep dat deden, dan komt het helemaal goed, want met gepassioneerd en geïnspireerd hard werken kan de student de eindstreep halen. Hierin schuilt dan overigens ook meteen de belangrijkste uitdaging als het gaat om academisch onderwijs: hoe inspireer ik een grote collegezaal op de Uithof? Hoe laat ik die groep mijn passie zien? Dat vergt steeds opnieuw veel voorbereiding en hard werken. De vragen die ik van studenten gedurende pauzes en na afloop van colleges krijg, sterken mij in de gedachte dat in elk geval  een deel van die studenten geïnspireerd zijn geraakt.

            Omdat inspireren mijn ultieme doel is, ben ik inhoudelijk vooral bezig met de grote(re) lijnen. Het gaat mij niet direct om de bestudering van de gedetailleerde uitwerking van bepaalde regels op bepaalde terreinen op een bepaald moment, maar om de ‘big picture’. Het hoorcollege dient daarbij als eerste aanzet voor het aanbrengen van de structuur binnen een vak en binnen het onderwerp van die week – en in een inleidend vak moet er ook gewoon stof besproken worden – maar vooral ook dient het om de maatschappelijke relevantie van wat besproken wordt, de achtergronden, te schetsen. Idealiter biedt het hoorcollege de onderlinge samenhang en de fundamenten van een rechtsgebied of leerstuk, waarbij ik dan zelf ook nog graag iets kwijt wil over hoe het recht tot stand komt in de echte wereld (via aandacht voor rechtsvinding), daarin uitpakt (welke mogelijke effecten hebben regels?) en welke rol de spelers daarin hebben. Zo’n collegereeks, het liefst met een rode draad, is dus gericht op de hoofdlijnen, de beginselen en enkele meer algemene thema’s en op het blootleggen van de werkelijk relevante argumenten binnen de juridische belangenafweging. Het wegen van argumenten, en het kritisch te werk gaan, dat wil ik overbrengen. De juridische regels veranderen immers regelmatig, maar je academische houding neem je een leven lang mee. Vanuit mijn passie hoop ik, kortom, in mijn contacten met studenten inspiratie te bieden zodat zij via zelfstandig werken academische gevormd worden.

            Voor wat betreft werkvormen nog dit. Werkgroepen zijn wat mij betreft belangrijker dan hoorcolleges, want daarin kan de student echt zelf aan de slag. Dat is nodig, want inspiratie vereist ook ‘transpiratie’, met name ook van de student, in reactie op wat de docent te bieden heeft. Om geïnspireerd te kunnen raken moet de student zelf aan het werk zijn en gaan; de werkgroep is het middel daarvoor. Binnen die kleinschalige setting kan de docent inspireren en kan de student zijn eigen passie ontwikkelen.

Hiermee zijn ook de contouren van hoe ik tot onderwijsvernieuwing kom, geschetst. Ik ben de afgelopen jaren bezig o.a. geweest om het bachelorvak Verdieping aansprakelijkheidsrecht (VAR) en het mastervak Capita Selecta Privaatrecht (CSP) op te zetten. Daarbij heb ik ingezet op onderwijs dat ruimte biedt voor inspiratie, voor achtergronden en grote lijnen, en waarbij de student een gelegenheid krijgt zijn academische houding aan te scherpen en verbeteren, naast het zich eigen maken van bepaalde inhoudelijke thema’s. In het vak VAR doe ik dat, met college Engelhard, in kleine werkvormen, zonder hoorcolleges, op socratische wijze, zoals ik het zelf onderwijs genoten heb gedurende mijn studie aan New York University (NYU). Een andere vernieuwende onderwijsbijdrage betreft het ontwikkelen van het vak CSP. Dat is een vak waarin studenten niet een bepaald vakgebied gedoceerd krijgen gedurende tien weken, maar in die periode volgen zij een drietal modules naar keuze over drie specifieke thema’s of deelonderwerpen waarbij zij in zeer korte tijd (drie weken) op dat ‘kleine’ onderwerp zeer sterk de diepte ingaan, gekoppeld aan veel zelfstudie. De gedachte is dat de student zich zo, naast de inhoud, eigen maakt om nieuwe onderwerpen snel onder de knie te krijgen, net zoals zij dat straks in de beroepspraktijk moeten kunnen. Dat vak vormt sindsdien de kern van de hernieuwde master Privaatrecht. De in deze vakken gevolgde lijn heb ik tevens doorgetrokken naar het Excellent Master Tracé (EMT), het honoursprogramma voor de beste juridische masterstudenten, dat ik met collega Marian van Gestel enige jaren geleden heb opgebouwd.

Gegenereerd op 2018-09-22 17:03:09
Nevenfuncties

Ivo Giesen is redacteur (geweest) van diverse juridische tijschriften (Ars Aequi; TvP, AV&S, TCR, Utrecht Law Review, NTBR), en als medewerker verbonden aan het NJB. Momenteel is hij hoofdredacteur van NTBR. Hij was preadviseur voor de Nederlandse Juristen-Vereniging en de Vereniging voor Burgerlijk recht in 2007, resp. 2008. Hij maakte deel uit van de evaluatiecommissie Bft (2008-2009). Sinds juli 2009 is hij lid van de Adviescommissie Wetenschappelijk Onderzoek van de Raad voor de Rechtspraak. Per april 2010 is hij benoemd tot lid van de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen (Afdeling Letterkunde, sectie Rechtswetenschappen) en in 2017 trad hij toe als lid tot de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW). Sinds 2006 is hij tevens raadsheer-plaatsvervanger in het Hof Den Bosch. Hij doceert bovendien regelmatig aan vakgenoten in de advocatuur en rechterlijke macht (via in-company trainingen, Grotius opleiding, en PAO's) en aan universiteiten in het buitenland (o.a. Zuid-Afrika 2008; Leuven 2017).

Gegenereerd op 2018-09-22 17:03:09
Volledige naam
Prof. mr. I. Giesen Contactgegevens
Newtonlaan

Newtonlaan 201
3584 BH  UTRECHT

Fax (030) 253 72 03
Aanwezigheid
Ma Di Wo Do Vr
Ochtend
Middag
Gegenereerd op 2018-09-22 17:03:09
Laatst bijgewerkt op 21-09-2018