I.C. (Isabelle) Fest

I.C. (Isabelle) Fest

Promovendus
Public Governance and Management
i.c.fest@uu.nl

Voorafgaand aan haar promotietraject aan de USBO heeft Isabelle gewerkt als beleidsonderzoeker/adviseur bij de Zuidelijke Rekenkamer. Zij behaalde een gezamenlijke master Euroculture van de Georg-August University Göttingen en Jagiellonian University Kraków (2016-2018, cum laude). Zij ontving tijdens haar studie een Erasmus beurs voor een onderzoekssemester aan de Osaka University en haar Masterscriptie is genomineerd voor de ALBA award voor beste scriptie van het Euroculture programma. Isabelle behaalde haar bachelor Nederlandse Taal en Cultuur (2011-2015) aan de Universiteit Utrecht. 

In 2022 was Isabelle als visiting scholar verbonden aan het Center for Technology in Government van de Universiteit Albany, Verenigde Staten