In de media

2023

Mariam werd langdurig gepest: 'Mijn vader wilde me van school halen, maar waar kon ik heen?' - BNDeStem (09-07-2023)
https://www.bndestem.nl/etten-leur/mariam-werd-langdurig-gepest-mijn-vader-wilde-me-van-school-halen-maar-waar-kon-ik-heen~a55cffc8/

2021

Mentaal welbevinden in de digitale leefomgeving - NJI (04-10-2021)
https://youtu.be/goKdXdsair8
Mentaal welbevinden in de digitale leefomgeving - NJI (04-10-2021)
https://youtu.be/goKdXdsair8
Niet vermijden, maar begeleiden - Klik: Vakblad voor de verstandelijke gehandicaptenzorg (01-09-2021)
Niet vermijden, maar begeleiden - KLIK, Maandblad voor de verstandelijk gehandicapten zorg (31-08-2021)
https://www.klik.org/nieuws/nieuws-item/t/seksueel-risicogedrag-online-niet-vermijden-maar-begeleiden
Safer internet day: Kan het internetgebruik van kinderen en jongeren veiliger? - UvA website (09-02-2021)
https://www.uva.nl/programmas/masters/pedagogische-wetenschappen-forensische-orthopedagogiek/online-open-dag/themas/safer-internet-day.html

2019

Onderzoek naar geweld in de jeugdzorg: ‘Geweld was onderdeel van de cultuur’ - Vgn.nl (01-11-2019)
https://www.vgn.nl/achtergrond/onderzoek-naar-geweld-de-jeugdzorg-geweld-was-onderdeel-van-de-cultuur