In 2000 is Inge Wissink afgestudeerd bij de afdeling Psychologie van de Rijksuniversiteit Groningen. Na haar promotie- (Universiteit van Amsterdam) en postdoc (Universiteit Utrecht) onderzoek gericht op de ontwikkeling van kinderen en adolescenten in verschillende etnische groepen is zij zich, als Universitair Docent aan de Universiteit van Amsterdam en later aan de Universiteit Utrecht, gaan bezighouden met de ontwikkeling en validering van instrumenten voor toepassing binnen het jeugdzorg domein en met onderzoek naar zeer kwetsbare groepen jongeren binnen dit domein (zoals jongeren met LVB). De laatste jaren houdt zij zich vooral bezig met sterk praktijkgestuurd onderzoek naar online deviant gedrag van jongeren (zoals internetverslaving, cyberpesten, sexting, hacking, online bedreiging; cybercrime) en de factoren die dit gedrag verklaren (persoons-, gezins, vrienden-, school- en maatschappelijke factoren). Ze werkt daarvoor samen met scholen in het speciaal onderwijs, het Ministerie van Justitie en Veiligheid, de Raad voor de Kinderbescherming, Stichting HALT en de Nationale Politie. Ook is zij als copromotor/commissielid betrokken bij projecten gericht op de versterking van de geboden hulp vanuit praktijkinstellingen aan kinderen en jongeren die vanwege hun problematiek en achtergronden kwetsbaar zijn en daarvoor werkt zij nauw samen met onder andere Koraal en Partners voor Jeugd.