Prof. dr. mr. Herman Philipse

Emeritus
Filosofie
Hoogleraar
Filosofie
h.philipse@uu.nl

Publicaties

2022

Wetenschappelijke publicaties

Philipse, H. (2022). Reason and Religion: Evaluating and Explaining Belief in Gods . (1 ed.) (Cambridge Studies in Religion, Philosophy, and Society). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781316676615

2021

Wetenschappelijke publicaties

Philipse, H. (2021). Religious Beliefs: Can they Be Legitimate? A First Introduction to Philosophy of Religion . In M. Sie, & B. Engelen (Eds.), Second Thoughts: First Introductions to Philosophy (1 ed.). Open Press TiU. https://research.tilburguniversity.edu/en/publications/second-thoughts-first-introductions-to-philosophy

2019

Wetenschappelijke publicaties

Philipse, H. (2019). Evidential Objections to Theism. In G. Oppy (Ed.), A Companion to Atheism and Philosophy (1 ed., pp. 191-203). Wiley. https://doi.org/10.1002/9781119119302
Philipse, H. (2019). “Does science favor theism or atheism?”. In J. Koterski, & G. Oppy (Eds.), Theism and Atheism: Opposing Arguments in Philosophy (pp. 583-588). MacMillan Reference USA/ Thomas & Gale.
Philipse, H. (2019). “Das Problem des religiösen Pluralismus”. In R. Jaster, & P. Schulte (Eds.), Glaube und Rationalität: Gibt es gute Gründe für den (A)theismus? (pp. 105-129). Mentis Verlag, Imprint der Brill-Gruppe. https://doi.org/10.30965/9783957437891_007

2018

Populariserende publicaties

Philipse, H. (2018). Laat liberale politici hun atheïsme publiekelijk uitspreken. Idee. Tijdschrift voor het sociaal-liberalisme, (202), 24-27.

2017

Wetenschappelijke publicaties

Philipse, H. (2017). Catherine Wilson, Metaethics from a First Person Standpoint: An Introduction of Moral Philosophy (Cambridge: Open Book, 2016). Ethical Perspectives, 24(3), 533-537.
Philipse, H. (2017). Swinburne’s Apologetic Strategy for Theism Evaluated. Religious Studies, 53(3), 307-320. https://doi.org/10.1017/S0034412517000245
Lataster, R., & Philipse, H. (2017). The Problem of Polytheisms: A Serious Challenge to Theism. International Journal for Philosophy of Religion, 81(3), 233-246. https://doi.org/10.1007/s11153-015-9554-x
Hermann, J. S., Kalf, W. F., & Philipse, H. (2017). Editorial of Special Issue Objectivity in Ethics. Ethical Theory and Moral Practice, 20(4), 705-707. https://doi.org/10.1007/s10677-017-9832-z

Vakpublicaties

Kramer, G. J., Philipse, H., Hekkert, M. P., Hajer, M. A., & Backes, C. W. (2017). Klimaatverandering – ‘Dralen politiek bedreigt de hele natie’. Flux Energy, Opinie. https://www.fluxenergie.nl/klimaatverandering-dralen-politiek-bedreigt-hele-natie/

Populariserende publicaties

Philipse, H. (2017). Concies commentaar op de Huizinga-lezing van Bodar. in: Leven alsof God bestaat. Huizinga-lezing 2017. (ISBN: 978-94-6348-019-2). Elsevier Weekblad, 2017, 51-66.
Kramer, G. J., Philipse, H., Hekkert, M. P., Hajer, M. A., & Backes, C. W. (2017). Klimaat is niet ‘links’ of ‘rechts’, dus kom snel met ambitieuze klimaatwet. NRC Handelsblad, Opinie. https://www.nrc.nl/nieuws/2017/03/07/klimaat-is-niet-links-of-rechts-dus-kom-snel-met-ambitieuze-klimaatwet-7142669-a1549065

Overige resultaten

Hermann, J. S., Kalf, W. F., & Philipse, H. (Eds.) (2017). Objectivity in Ethics. Springer.

2016

Overige resultaten

Philipse, H. (2016). “Ethics and Religion Disconnected”.. 153-166.

2015

Wetenschappelijke publicaties

Philipse, H. (2015). Probability Arguments in Criminal Law. Illustrated by the Case of Lucia de Berk. Utrecht Law Review, 11(1), 19-32. https://doi.org/10.18352/ulr.310
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/321039/SSRN_id2611612.pdf?sequence=1

Populariserende publicaties

Philipse, H. (2015). Christelijk zelfvertrouwen in Europa. In F. Bolkenstein, P. Cliteur, & M. Fennema (Eds.), De succesvolle mislukking van Europa (pp. 89-104). Leiden Publications.
Philipse, H. (2015). Wat nu? De tragedie van de meent toegepast op klimaatverandering. Biowetenschappen en Maatschappij, 3, 76-79.
Philipse, H. (2015). Onze regering moet nog leren de zee te vrezen. Wacht niet met CO2-reductie tot Nederland ondergelopen is. NRC Handelsblad, 17.

2014

Wetenschappelijke publicaties

Philipse, H. (2014). Review of: John Broome, Rationality Through Reasoning. Ethical Perspectives, 21(1), 136-140. https://doi.org/10.2143/EP.21.1.3017289

Populariserende publicaties

Philipse, H. (2014). Onze regering neemt klimaatrapporten gewoon niet serieus. NRC-Handelsblad, 16-16.

Overige resultaten

Philipse, H. (Author). (2014). Klimaatverandering. Een hoorcollege over onze grootste uitdaging in filosofisch perspectief. Digital or Visual Products, Home Academy Publishers. https://www.home-academy.nl/products/klimaatverandering/

2013

Wetenschappelijke publicaties

Philipse, H. (2013). Godsgeloof in een wetenschappelijk tijdperk. Presentatie van God in the Age of Science? A Critique of Religious Reason. Tijdschrift voor Theologie, 53(2), 120-125.
Philipse, H. (2013). Heidegger and Wittgenstein on External World Skepticism. In D. Egan, S. Reynolds, & A. Wendland (Eds.), Wittgenstein and Heidegger (pp. 116-132). Routledge.
Philipse, H. (2013). The Real Conflict between Science and Religion: Alvin Plantinga’s Ignoratio Elenchi. European Journal for Philosophy of Religion, 5(2), 87-110.
Philipse, H. (2013). Vittorio Hösle, God as Reason: Essays in Philosophical Theology. Notre Dame Philosophical Reviews, 2013.07.25.

Populariserende publicaties

Philipse, H. (2013). En daarom verkoop ik mijn aandelen Shell. NRC-Handelsblad, 19.
Philipse, H., & Werner, G. (2013). Crisis VU is te wijten aan zuinigheid. NRC-Handelsblad, 14-15.

2012

Wetenschappelijke publicaties

Philipse, H. (2012). God in the Age of Science? A Critique of Religious Reason. Oxford University Press.
Philipse, H. (2012). De religieuze beslisboom. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte, 104(2), 82-103.
Philipse, H. (2012). Veritas praevalebit. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte, 104(2), 127-138.

Populariserende publicaties

Philipse, H. (2012). Besnijdenis-apologeten” (n.a.v. het oordeel van het Landesgericht te Keulen van 7 mei 2012). De Republikein, 64-64.
Philipse, H. (2012). En wie redt dan de aarde voor de ongeborenen? NRC-Handelsblad, 19-19.
Philipse, H., & Kupers, R. (2012). Winst maken en tegelijk de aarde sparen – dat kan. NRC-Handelsblad, 14-14.
Philipse, H. (2012). Victor Lammes kwebbeldoos. Academische Boeken Gids, 90, 6-6.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/302860/ABG90.pdf?sequence=1

Overige resultaten

Philipse, H. (Author). (2012). Neurofilosofie van de geest. Een hoorcollege over de verhouding tussen de hersenen, het bewustzijn en de vrije wil. Digital or Visual Products, Home Academy Publishers.

2011

Wetenschappelijke publicaties

Philipse, H. (2011). God, Ethics, and Evolution. In H. A. Harris (Ed.), God, Goodness, and Philosophy Ashgate.
Philipse, H. (2011). Hoe feit en theorie zich tot elkaar verhouden. De controverse tussen evolutietheorie en intelligent ontwerp. Academische boekengids, 87, 7-9.

Populariserende publicaties

Philipse, H. (2011). Bevolkingscatastrofe lijkt onafwendbaar. NRC-Handelsblad.

Overige resultaten

Philipse, H. (Author). (2011). Vrijheid en verplichting. Een hoorcollege over wijsgerige ethiek, van Plato tot Levinas. Digital or Visual Products, Home Academy Publishers.

2010

Populariserende publicaties

Philipse, H. (2010). Scheffers schets van Cohen is inktzwart. NRC-Handelsblad.

Overige resultaten

Philipse, H. (Author). (2010). Betrouwbare kennis. Een hoorcollege over wetenschapsfilosofie in historisch perspectief. Digital or Visual Products, Home Academy Publishers.

2009

Wetenschappelijke publicaties

Philipse, H. (2009). Heidegger. The question of being. In The Routledge Companion of Metaphysics (pp. 191-200). Routledge.
Philipse, H. (2009). Issues in the Philosophy of Religion. Philosophy, 84, 151-156.
Philipse, H. (2009). Antonin Scalia’s Textualism in Philosophy, Theology, and Judicial Interpretation of the Constitution. In Holy Writ. Interpretation in Law and Religion (pp. 15-45). Ashgate.

Vakpublicaties

Philipse, H. (2009). De oorlogsmetafoor. Over de verhouding tussen godsdienst en wetenschap. Studium, 2(3), 160-168.

Populariserende publicaties

Philipse, H. (2009). Toptalent komt niet meer hierheen. NRC-Handelsblad, 3-3.
Philipse, H. (2009). Ontslagen Ramadan moet terug. NRC-Handelsblad, 7-7.
Philipse, H. (2009). Charles Darwin en de moraal. Trouw, 39-39.
Philipse, H. (2009). Filosofische polemieken. Bert Bakker.

Overige resultaten

Philipse, H. (Author). (2009). Godsgeloof of atheïsme? Hoorcollege over de filosofische strijd der wereldbeschouwingen. Digital or Visual Products, NRC-Handelsblad Academie.

2008

Wetenschappelijke publicaties

Philipse, H. (2008). Godsgeloof in het tijdperk van wetenschap: Een epistemologisch drama. Nederlands theologisch tijdschrift, 62(3), 177-195.
Philipse, H. (2008). Een atheistische tripliek. Nederlands theologisch tijdschrift, 62(3), 203-209.
Philipse, H. (2008). Emmanuel Faye's exposure of Heidegger. Dialogue: Canadian Philosophical Review, 47(1), 145-153. https://doi.org/10.1017/S0012217300002432
Philipse, H. (2008). De universiteit als vierde macht. Een pleidooi voor de Tetras Politica. In C. Lorenz (Ed.), If you're so smart, why aren't you rich? Universiteit, Markt & Managment (pp. 27-40). Boom.

Vakpublicaties

Philipse, H. (2008). De Verlichting in Theorie en Praktijk. Filosofie en Praktijk, 29(3), 21-29.

Populariserende publicaties

Philipse, H. (2008). Om te gieren van het lachen. De Volkskrant, 15.
Philipse, H. (2008). Rouvoets worsteling met geloof en "public reason". NRC Handelsblad, 7.
Philipse, H. (2008). Alleen de wetenschap is de maat der dingen. NRC Handelsblad, 3-3.
van Egmond, N. D., & Philipse, H. (2008). De ruimtelijke ordening van Nederland, opinie artikel. NRC Handelsblad.
Philipse, H. (2008). Laat Amsterdam nu niet verder verzakken. NRC Handelsblad, 7-7.
Philipse, H. (2008). Verrommeling van Nederland is het gevolg van verrommeld bestuur. NRC Handelsblad, 4-5.

Overige resultaten

Philipse, H. (Author). (2008). Ethiek en Evolutie. Een hoorcollege over de geschiedenis, biologie, filosofie en antropologie van de moraal. Digital or Visual Products, Home Academy Publishers.

2007

Wetenschappelijke publicaties

Philipse, H., & De Waal, F. B. M. (2007). The Evolution of Morality. Ethology, 113, 1-3.
Philipse, H. (2007). Antonin Scalia's Textualism in Philosophy, Theology, and Judicial Interpretation of the Constitution. Utrecht Law Review, 3(2), 1-24.

Vakpublicaties

Philipse, H. (2007). Heidegger's 'Scandal of Philosophy': The Problem of the 'Ding an sich' in 'Being and Time'. In S. Crowell, & J. Malpas (Eds.), Transcendental Heidegger (pp. 169-198). Stanford University Press.
Philipse, H. (2007). De explosie van de tijd: Wetenschapshistorici over de geschiedenis van de aarde. Academische boekengids, 62, 16-17.
Philipse, H. (2007). Overcoming Epistemology. In B. Leiter, & M. Rosen (Eds.), The Oxford Handbook of Continental Philosophy (pp. 334-378). Oxford University Press.

Populariserende publicaties

Philipse, H. (2007). Kunst mag nooit slappe knieën hebben. NRC Handelsblad.
Philipse, H. (2007). De staat moet er voor iedereen zijn, interview met Willemijn Dicke. Bestuurswetenschappen, 3-10.
Philipse, H. (2007). Reason and Religion. Free Inquiry, 27(2), 33-37.
Philipse, H. (2007). Wil de ware god opstaan? Volzin, 6, 26-27.
Philipse, H. (2007). Emotie of verstand? Een pleidooi voor rationele beslistheorie. Op gevoel of met verstand? Aedes-Forum voor inspiratie en zingeving, 14-22.

Overige resultaten

Philipse, H. (Author). (2007). Wetenschap versus godsdienst. Een hoorcollege over grote conflicten. Van Copernicus tot Dawkins. Digital or Visual Products, Home Academy Publishers.

2006

Wetenschappelijke publicaties

Philipse, H. (2006). The Nature of Philosophical Problems: Popper versus Wittgenstein. In I. Jarvie, K. Milford, & D. Miller (Eds.), Metaphysics and Epistemology (pp. 73-85). (Karl Popper. A Centenary Assessment; No. 2). Ashgate.
Philipse, H. (2006). Das phänomenologische Leitmotiv in Heideggers Seinsfrage. In A. Denker, & H. Zaborowski (Eds.), Heidegger und die Logik (Elementa; No. 79). Rodopi.

Populariserende publicaties

Philipse, H. (2006). Politici laten zich vaak leiden door angst. Openingstoespraak voor het 27e symposium van de Veerstichting in de Pieterskerk te Leiden over het thema: Emotie als motief? De Volkskrant.
Philipse, H. (2006). De teugelloosheid van de theologie. Artikel van 1996, opnieuw afgedrukt als “artikel uit het archief”. Durante Magazine, 2(1), 40-42.
Philipse, H. (2006). De universiteit als vierde macht. In De universiteit, een vitaal organisme (pp. 17-28). VSNU.
Philipse, H. (2006). Clio’s stiefkind, een halve eeuw later (Dijksterhuislezing 2006). De Gids, 4, 532-552.
Philipse, H. (2006). ‘De sigaar bestaat’ (waarom ik geen agnosticus ben). HP/De Tijd, 45, 56-56.

2004

Wetenschappelijke publicaties

Philipse, H. (Accepted/In press). Edmund Husserl and the History of Classical Foundationalism. In R. Feist (Ed.), Husserl and the Sciences (pp. 11-39). University of Ottawa Press.
Philipse, H. (Accepted/In press). Belangeloos beminnen: Een pleidooi voor eigenliefde - en de bezwaren. Academische boekengids, 46, 3-4.

Vakpublicaties

Philipse, H. (Accepted/In press). 'Atheïstisch manifest' en 'De onredelijkheid van religie'. Berg Bakker.

Overige resultaten

Philipse, H. (Author). (Accepted/In press). Acht filosofische miniaturen. Een hoorcollege over grote denkers, van Plato tot Wittgenstein. Digital or Visual Products, Home Academy Publishers. http://www.home-academy.nl