Hadi Mohammadi

Sjoerd Groenmangebouw
Padualaan 14
Kamer A1.07
3584 CH Utrecht

Hadi Mohammadi is een Ph.D. kandidaat bij de afdeling Methodologie en Statistiek en lid van de M&S NLTP-groep en het Human Data Science (HDS) lab. Zijn onderzoeksinteresses zijn Explainability in Natural Language Processing (NLP), in het bijzonder, Large Language Models (LLM's) en hun toepassingen in de sociale wetenschappen. Andere onderzoeksinteresses zijn Deep and Reinforcement Learning, Fairness in ML, Human Rationalizations en Data-Driven Decision Science. Eerder behaalde hij zijn master Industrial Engineering – Macro Systems, en zijn scriptie ging over Statistical Reinforcement Learning with Application in a Dynamic Pricing Problem.